Har du en idé för göteborgsk solel?

10 november 2016
SOLUTION GÖTEBORG TÄVLING OM SOLEL!
Göteborg låter det gå upp ett ljus för solel! Under 24 timmar tävlar flera lag med olika bakgrund i en kreativ verkstad för att utveckla innovativa idéer kring hur vi kan utnyttja solenergi i Göteborg.

SOLution Göteborg

21-22 november anordnas SOLution Göteborg som en start för utveckling av nya, kreativa idéer på solenergi i Göteborg och Västsverige. I Göteborgs Energis lokaler skapas under ett dygn en tillfällig mötesplats för personer, företag och organisationer med idéer och intresse för solenergi och stadsutveckling. Tävlingen syftar till att hitta kreativa lösningar både för teknisk utveckling av solenergi men också för nya affärsmodeller och marknadsföringsmodeller. Detta för att hitta nya möjligheter öka användandet av solenergi på ett hållbart sätt och för att öka intresset av att använda solenergi som energikälla.

Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?

Vårt samhälle har varit byggt för att varje enskild person ska äga och köpa sina saker och tjänster. Men allt fler väljer idag att istället hyra, dela eller låna dem – det kallas delningsekonomi. Det inkluderar även möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker. Uber och Airbnb är exempel på företag som jobbar så.  Det här är en av utmaningarna som ett lag kan välja att fokusera på under tävlingen. Frågor kan vara; Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi? Hur ser det elsäljande energibolagets tjänst ut för detta? Finns det även fördelar och tjänster som elnätsföretaget kan utnyttja till laststyrning för att styra bort last vid högt effektbehov i ett område och hur sker detta genom delningsekonomi?

Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?

En annan utmaning SOLution ser och ger tävlingsdeltagarna att bita i är hur solenergi kan bättre integereras i vår miljö och användas för fler användningsområden. Idag sätts de flesta solceller upp i stora solcellsparker, på byggnaders tak eller ibland på fasader. Hur kan vi på andra sätt integrera solceller i samhället? Finns det andra värden än energi-ekonomiska som kan motivera solcellsinstallationer? Ett exempel är att mycket energi används för att kyla bort solvärme från kontor och andra byggnader. Men energin är förhållandevis billig i Sverige idag. Det som verkligen räknas är därför att människors produktivitet förbättras avsevärt om de kan vistas i dagsljus utan att bli bländade eller alltför varma. Solceller som syns bidrar till ökad medvetenhet om vårt behov av ren energi och effektiv energianvändning. Hur kan solceller bidra med andra nyttor än bara elproduktion till exempel genom att förena solceller med solavskärmning eller med skydd mot regn eller vind? Kan det även kombineras med ljuskonst, ladd-infrastruktur eller något helt annat?

Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

Tredje utmaningen som ett lag kan välja att fokuser på är hur vi visualisera och kommunicera el från solceller för att stärka engagemanget för och kunskapen om solel? Kan vi på så sätt till exempel optimera användningen av solel, dela information mellan producenter och mellan konsumenter? Kan vi utnyttja information från solelproducenter, från konsumenter, från energibolag och nätägare? Kan detta spela någon roll för lagring av solel? Vilken roll kan Göteborg Energi spela? Hur kan visualisering av energikonsumtion och produktion göras på nya kreativa sätt? Vilka digitala tjänster kan kopplas till detta? Hur kan relevansen för informationen individanpassas beroende på var man är i en köpprocess?

Färgbox

Vill du vara med och tävla?

Uppdaterad information hittar du på SOLution Göteborgs webbplats>>
och fullständig tävlingsunderlag hittar du i denna PDF>> 

När, var & hur?

24 timmar idéutveckling + presentation, prisutdelning och eftersnack.
God mat och markservice :-)

Vem?

Du! Och dina lagkamrater. Ni kan vara arkitekter, ingenjörer, hackers, konsulter, studenter,
professorer, hon, han, hen, härifrån, därifrån eller något helt annat…
Bilda ett lag och anmäl er!

Priser & Jury

Alla bidrag bedöms av en jury som delar ut priser i flera kategorier.

Utmaningarna

1. Hur kan delningsekonomi eller mikromarknader användas för solenergi?
2. Hur kan vi integrera solceller i samhället och stadsmiljön?
3. Hur kan vi utnyttja, dela och visualisera information om solenergiproduktion?

Följ även SOLution Göteborg på Twitter under hashtag #solutiongot .

Anmälan

Färgbox

SOLution är ett samarbete mellan SP, Chalmers Ventures, Business Region Göteborg, Hållbar utveckling Väst och Shift Design med Göteborg Energi som värd.

SOLution sponsorer

 

Tipsa en vän