Har satsningen på socialt företagande gjort skillnad i Göteborg?

7 juni 2016
Under tre år har Business Region Göteborg haft Göteborgs Stads projektuppdrag att utveckla det sociala företagandet i staden, ett pionjärarbete som nu intresserar fler kommuner runt om i Sverige. Och en ny rapport visar på att arbetet gjort skillnad.

Cykelbud, stadsnära odling och cirkus för tryggare barn. Barndesign, kulturmöten och odling som arbetsintegrering. Det är bara sex av de närmare 40 företag och organisationer som fått finansiellt stöd i kombination med affärsutvecklande insatser under projektet.

Det är första gången i Sverige som en kommun lägger in affärsutveckling i kombination med stödpengar för att utveckla sociala företag.

Ökat intresse för socialt företagande

– Vi är pionjärer med kombinationssatsningen pengastöd och affärsutveckling och ser nu ett starkt ökat intresse från andra kommuner i Sverige för hur vi jobbar, berättare Susanne Robertsson, ansvarig för satsningen på socialt företagande på Business Region Göteborg.

Och det sociala företagandet växer såväl i Sverige som i andra länder i världen. Samhällsnyttan blir viktigare i takt med att vi också står inför samhällsutmaningar som vi måste lösa. Och där dockar nu många av de sociala innovationerna och företagen på. Och i takt med att antalet sociala företag ökar, blir det ju också allt viktigare att de bär sig långsiktigt så att det kan skapas nya jobb i Göteborg.

Öppnat nya dörrar

– Vårt arbete har öppnat nya dörrar för många av de sociala företag och organisationer som fått vårt stöd. Framförallt har deras legitimitet ökat och därmed också självförtroendet. För vi gör ju ingen skillnad på affärsutvecklingen i ett socialt företag i förhållande till andra företag, betonar Susanne Robertsson.

Inbjudan till seminarium

Den 9 juni bjuder vi in till ett seminarium där Business Region Göteborg presenterar en rapport från treårssatsningen och tar tempen på socialt företagande i Göteborg. Det blir diskussion om framgångar, utmaningar och framtidsvisioner.

Ett flertal kommuner från Sverige liksom många av de som arbetar inom sektorn i Göteborg är då på plats för att ta del av Göteborgs erfarenheter.

Tipsa en vän