HCL öppnar sitt första europeiska center för cybersäkerhet i Göteborg

28 augusti 2020
Det indiska multinationella företaget HCL Technologies fortsätter att investera i Göteborg där man nu öppnat ett Cyber Security Fusion Centre (CSFC). Det nya centret, som är företagets första CSFC i Europa, kommer användas som hub för det växande affärsområdet cybersäkerhet i Sverige och Europa.

Företaget har i dagsläget omkring 750 anställda på olika platser i Göteborg. Av dessa jobbar ca 50 personer med cybersäkerhetsfrågor. Det nya centret för cybersäkerhet, placerat i Torslanda, kommer att samla den här tekniska kompetensen.

”Cybersäkerhet är ett prioriterat fokusområde för HCL, eftersom det är en viktig del för att organisationer ska kunna fortsätta anpassa sig i en snabbt föränderlig värld där den nya tidens applikationer, moln och Internet of Things definierar framtidens digitala företag. Våra CSFC´s möjliggör detta genom att säkra organisationers digitala tillgångar och centret i Göteborg har en perfekt placering för att kunna möta de mest komplexa behoven hos våra globala kunder”, säger Maninder Singh, Corporate Vice President, Cybersecurity Services på HCL Technologies.

HCL öppnar europas första center för cybersäkerhet i Göteborg

Erik Behm, områdesansvarig och etableringsrådgivare för ICT på Business Region Göteborg har hjälpt HCL vid de senaste årens etablering och expansion i regionen. Han förklarar att det nya centret är oerhört positivt för hela regionens affärsklimat.

”Cybersäkerhet är ett högprioriterat fokusområde med ett globalt växande behov. Det är högt upp på agendan både inom EU och Sverige, och det är också ett av Göteborgs fem definierade styrkeområden inom ICT. Det nya centret kommer bli en expertnod i företagets verksamhet, vilket bidrar till att de kan nå kunder i hela norra Europa. Det i sin tur attraherar internationell kompetens och kommer också bidra till att öka samarbetet mellan industri, akademi och det offentliga. Vi har redan planerat in möten mellan industri och akademi de kommande månaderna där HCL ska träffa forskare inom området och här är både Chalmers, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad viktiga eftersom forskarna kompletterar varandra.

Expansion i Norden

HCL´s resa i Norden började i Sverige 2008. Sedan dess har företaget gjort stora investeringar i Göteborg. Staden spelar en nyckelroll i HCL´s utvecklingsresa, både i Norden och i Europa.

”Etableringen av CSFC reflekterar HCL´s engagemang i Göteborg, som har varit en strategisk partner för teknisk innovation och expansion”, säger Pankaj Tagra, Executive Vice President & Head of Nordic & DACH Business på HCL Technologies.

2017 tilldelades HCL Technologies nyckeln till Göteborg med motiveringen att vara en av de viktigaste internationella etableringarna i regionen, efter att ha förvärvat Volvo´s externa IT-verksamhet.

Det nya centret för cybersäkerhet i Göteborg öppnades officiellt den 27 augusti 2020.

Anneli Rhedin, borgmästare Göteborgs Stad och Patrik Andersson, Vd Business Region Göteborg deltog vid ceremonin tillsammans med höga representanter från HCL och Göteborgs Stad.

Patrik Andersson hälsar HCL´s senaste investering i Göteborg varmt välkommen.

”Det är fantastiskt att se ett ledande globalt företag som HCL välja vår stad som sitt hem för sin toppkompetens inom cybersäkerhet,” säger Patrik Andersson.

”HCL´s åtagande att skapa fler regionala jobb för våra begåvade universitetsstudenter och att attrahera fler internationella talanger kommer vara en stor fördel för våra lokala företag,” tillägger han.

Business Region Göteborg (BRG) har tillsammans med Business Sweden medverkat i processen genom att ge information om hur klustret/ekosystemet i Sverige och Göteborg ser ut, både generellt och specifikt inom informations- & cybersäkerhet. Business Sweden räknar detta som en av de viktigaste etableringarna inom ICT i år.

2019 gjorde BRG en kartläggning som visar vilken kompetens som finns i näringsliv, akademi och samhälle men också att det finns en kritisk massa av kompetens här i Västsverige. Kartläggningen finns att ladda ner här >>

 

Huvudkategori

Tipsa en vän