Husqvarna och företagslotsen

27 januari 2020
Husqvarna har arrangerat en internationell konferens som till slut landade på stora Ullevi.
Sedan år 2014 har Torbjörn Kvarefelt på Business Region Göteborg varit en av Göteborgs Stads två företagslotsar. Uppdraget går ut på att hjälpa näringslivet i deras kontakter med staden. – Jag har ett brett nätverk inom staden, snabba kontaktvägar och bra kontaktytor. Det gör att jag på bra och effektiva sätt kan hjälpa företag att hitta rätt i stadens organisation.

Göteborgs Stad vill ge näringslivet goda förutsättningar att utvecklas. Devisen är att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg. För att underlätta erbjuder staden en tjänst som är till enbart för att hjälpa företag att lösa både enkla och mer komplexa problem i relationen mellan staden och näringslivet.

I Göteborg finns i dag omkring 55 000 företag och många av dem är – på olika sätt och i olika sammanhang – beroende av att ha kontakt med någon av stadens förvaltningar eller bolag. Det kan handla om att söka tillstånd i olika frågor, få svar på frågor eller för att hitta en lämplig plats för att genomföra ett event. Men det är inte helt lätt att veta vem bland stadens förvaltningar och bolag man ska vända sig till, eller i vilken ordning.

– Speciellt nu när staden utvecklas så mycket med alla stadsutvecklingsprojekt blir det en hel del frågor från näringslivet. Då kan jag och min kollega vara till hjälp på olika sätt, konstaterar Torbjörn Kvarefelt.

Genom åren har Torbjörn hjälpt till att svara på många olika frågor från företag. En av dessa frågor kom från Husqvarna. De skulle arrangera en internationell konferens och behövde en större gräsyta för att demonstrera produkter. Efter tips från Johanneberg Science Park fick de kontakt med företagslotsen Torbjörn Kvarefelt.

– Vi ville demonstrera hur man med hjälp av robotgräsklippare kan sköta gröna ytor på ett smart och hållbart sätt och behövde en riktigt bra plats för en produktpresentation, säger Jonas Willaredt, miljö- och hållbarhetschef på Husqvarna.

Torbjörn Kvarefelt fick frågan på sitt bord och kom fram till att Ullevi kanske skulle kunna vara intressant.

– Jag tog kontakt med GotEvent och efter några turer kunde vi erbjuda Husqvarna möjligheten att hyra Gamla eller Stora Ullevi. De gillade idén och jag kunde koppla samman Jonas på Husqvarna med GotEvent.

– Vi valde att göra vår presentation på Stora Ullevi. Bemötandet och stödet från såväl Torbjörn som GotEvent var snabbt och deltagarna var väldigt nöjda, konstaterar Jonas.

Just detta fall var ganska enkelt – men Torbjörn konstaterar att det finns en hel del fall som är mer komplexa och kräver mer av både honom och av företagaren.

En fråga som Torbjörn gärna vill lyfta i samtalet om företagslotsen är att både Göteborgs Stad och regionen arbetar aktivt med att införa ett näringslivsstrategiskt program. Det syftar till att ge stadens och regionens medarbetare och verksamheter en större förståelse för hur och på vilket sätt deras beslut påverkar det lokala näringslivet.

– Det kanske inte ändrar våra beslut, men det är viktigt att vi också har ett företagarperspektiv i vår verksamhet. Vi vill ju att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg och då måste vi också ha förståelse för deras situation. Det är ju också så att om företagen går bra blir det mer pengar till kommunens verksamheter. Det är en av många nycklar till hur vi skapar en stark framtid för staden.

Färgbox

Vad är företagslotsen?

Företagslotsen är en väg för näringslivet in till kommunens alla förvaltningar och bolag och kan bland annat hjälpa till med svåra ärenden.

I Göteborgs Stad ansvarar företagslotsen för att hjälpa företagare som står inför mer komplicerade tillståndsärenden.

Företagslotsen är en av Göteborgs Stads strategiska satsningar på att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Göteborg.

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information