Ideell förening stärkt av affärsutveckling

17 januari 2018
Den ideella föreningen Passalen har varit med i affärsutvecklingsprogrammet för sociala företag i Göteborg.
Passalen skapar meningsfull fritid för hundratals barn och unga med funktionsvariationer. Och nu har de deltagit i utvecklingsprogrammet för sociala företag i Göteborg. – Programmet har gett mig nya insikter till min verksamhet och stärkt mig i min personliga ledarutveckling. Och det gagnar ju barnen, betonar Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare och social entreprenör.

Det som började som ett brinnande engagemang för barn och unga med funktionsvariation har blivit fyra föreningar i tre olika län i Sverige. 

Men även om Passalen har funnits länge med en stark verksamhetsidé, en plats i samhället och en fungerande organisation, behövs utveckling, tycker Ia Kjellsdotter.

– Även om vi är en ideell förening så verkar vi på samma marknad som alla andra. Och vi måste förhålla oss till den marknaden, betonar hon, och tillägger:

– Som alla andra behöver vi personal, resurser och affärsmässighet för att kunna driva vår verksamhet. Och som entreprenör med fullspäckat schema, blir det inte alltid tid över för mig att fundera över affärsmodeller och ledarskap. Jag såg affärsutvecklingsprogrammet som en chans till personlig ledarskapsutveckling.

Underkategori

Även om vi är en ideell förening så verkar vi på samma marknad som alla andra. Och vi måste förhålla oss till den marknaden.

Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare Passalen

– Jag vill ju förändra samhället. Och då behövs strategier och resurser för att jag ska kunna göra så mycket som möjligt för så många som möjligt. Och affärsutvecklingsprogrammet har varit ett fantastiskt sätt att få bolla frågor med andra, framför allt föreläsarna, och bli bekräftad, betonar Ia Kjellsdotter.

Det var när Ia Kjellsdotter studerade till fritidsledare i början av 2000-talet som hon såg att samhället inte riktigt var organiserat för att tillgodose behovet av en meningsfull fritid hos barn och unga med funktionsvariationer.

– Under min utbildning hade jag som ett skav i mig. För det visade sig att trots alla fina ord om alla människors behov av en rik fritid och ett rikt liv, så fanns det många rättigheter – men inte alltid möjligheter  för barn och unga med funktionsvariationer. Där och då började jag intressera mig för frågan.

Passalen är en idéell förening som arbetar med inkluderande fritid för barn och unga med funktionshinder.

Medan det är en självklarhet för barn utan funktionsvariation att gå en kurs i något intressant ämne, gå på konsert eller vara med på en kvällsaktivitet med kompisar, så krävs det så mycket mer av både planering och resurser för att ett barn med funktionsvariation ska kunna göra samma saker. Det gör att många drar sig för att vara med i sociala sammanhang de skulle vilja delta i och istället blir kvar hemma.

– Jag möter många barn och unga som lever i ett ofrivilligt utanförskap på grund av hur samhället är organiserat. Och det utanförskapet är mycket kostsamt, både för individen och för ekonomin. Så vi gör ett riktigt viktigt jobb när vi skapar en meningsfull fritid för barn som annars inte hade kunnat vara med, säger Ia Kjellsdotter.

 

Jag vill ju förändra samhället. Och då behövs strategier och resurser för att jag ska kunna göra så mycket som möjligt för så många som möjligt.

Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare Passalen

– För det är en målgrupp med en enorm längtan efter att vara där andra är. Så då möjliggör vi det! Vi teamar upp oss med exempelvis Kulturskolan och föreningslivet och tar operativt målgruppen till verksamheterna. Vi pratar om ”den expressiva fritiden”; den kravlösa, egenvalda fritiden, något man gör som inte någon annan bestämmer över. Men det behövs stöd, och det är här vi på Passalen kommer in, betonar Ia Kjellsdotter.

Många av de andra företagen i utvecklingsprogrammet var nystartade och brottades med frågor om affärsplaner, riktningar och mål. Men Ia Kjellsdotter befinner sig i en annan fas, en fas som hon tror att många sociala entreprenörer hamnar i förr eller senare utan att kanske ha förutsett det.

Jag möter många barn och unga som lever i ett ofrivilligt utanförskap på grund av hur samhället är organiserat. Det finns många rättigheter, men inte alltid möjligheter.

Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare Passalen

 

– Jag startade ju inte den här verksamheten för att vara chef, men det är det jag har blivit. Och min vardag handlar i dag mer om att ta hand om personalen, se till att de mår bra och har kunskapen att driva vår vision framåt tillsammans med mig. Affärsutvecklingsprogrammet har varit ett fantastiskt sätt att få bolla dessa frågor med andra, framför allt föreläsarna, och bli bekräftad. Jag har fått testa idéer och fått nya insikter, betonar hon.

Dessutom har hon, inom ramen för utvecklingsprogrammet, sökt utvecklingspengar för ett specifikt projekt, vilket också beviljats.

– Vi kommer att bygga en interaktiv webbplats med olika verktyg, där vi kan samla ihop och kommunicera med de kommuner som gått vår introduktionskurs, betonar Ia Kjellsdotter. Det blir spännande att få göra detta under 2018!

VARFÖR BEHÖVS PASSALEN?
1. HÄLSA 
Forskning visar att alla behöver en aktiv fritid för att må bra och utvecklas. Ungefär 16 procent av normalbefolkningen har någon form av funktionsvariation som gör det svårt för dem att delta i vanliga fritidsaktiviteter.
2. MÅNGFALD Olikheter lär av varandra, och tillsammans har vi roligare. Att umgås med bara likasinnade skapar ett icke hållbart mainstreamsamhälle.
3. INKLUDERING  Att inkludera alla människor i samhället är både ekonomiskt och socialt hållbart.

Läs mer om Passalen här.

Tipsa en vän