Imponerande testbädd för elektromobilitet öppnar i Göteborg

4 september 2023
Med invigningen av SEEL – landets nya toppanläggning för provning och forskning inom batteriteknik för elfordon – når Sverige en milstolpe i omställningen till en hållbar transportsektor. Testbädden kommer att underlätta säker elektrifiering inom alla transportslag, och förstärka fordonsindustrins och svensk konkurrenskraft.

På brittsommarvarma Hisingen samlades flera hundra personer fredagen den 1 september 2023 för att fira invigningen av Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL. Fordonsindustrin var välrepresenterad och regeringen på plats.

– Tack alla ni som har varit med att förverkliga SEEL. Det har varit en lång resa hit, men SEEL har goda förutsättningar att bli ett världsledande testcenter för elektromobilitet, och därmed ett viktigt redskap för att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, sa Ebba Busch, energi- och näringsminister. 

Besökarna bjöds in att se rad riggar där prestanda kan testas i enskilda battericeller, hela batteripack, elmaskiner, drivlinor, olika slags kraftelektronik och hela fordon. Under olika temperatur- och andra klimatförhållanden. Testingenjörerna presenterade även ett riktigt tyst akustiskt labb där olika kundupplevelser kan prövas.

Kraftsamling kring eldrivna transporter
Att Göteborg är testbäddstätast i Sverige blir nu ännu tydligare. SEEL omfattar enheter även i Borås och Nykvarn, och ägs gemensamt av Chalmers och RISE, Research Institutes of Sweden. Investeringen summerar totalt 1,3 miljarder svenska kronor.

Här kommer forskare och industrins utvecklare att mötas och kraftsamla för att tillsammans ta fram nya lösningar, och öka takten i kunskapsuppbyggnaden. CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvo Group är aktiva parter i satsningen som så kallade garantikunder, och kommer att bedriva utveckling vid de tre anläggningarna.

– Det här handlar om en samhällsmässig omställning, att gå från en brun fossilbaserad till en grön plattform för transportsektorn. Och då måste alla vara med. Volvo är i produktion sedan ett antal år, men vi måste samarbeta ännu mer för att accelerera omställningen till eldrift. Här kommer SEEL att betyda jättemycket, som anläggning och mötesplats. Vi behöver stärka ekosystemet med alla de fantastiska bolag vi har runt oss: start-ups, men också duktiga etablerade stora företag, underleverantörer och teknikföretag. Alla behöver vara med. Nu kör vi, säger Martin Lundstedt, vd för Volvo Group.

Göteborg ledande – inom alla transportslag
Anläggningen i Säve rymmer huvudkontoret och är den största av de tre, med en yta på 13 000 kvadratmeter. Här provas komponenter till personbilar, bussar och anläggningsmaskiner, men alla typer av batterisystem kan testas här, även till flygplan och fartyg.

– SEEL kompletterar vårt kunskapskluster inom elektromobilitet i Göteborg på ett avgörande sätt. Labbet kommer att bidra till att etablera en hållbar och konkurrenskraftig batterivärdekedja inte bara i Sverige utan hela Europa, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

– Att huvudanläggningen ligger här bidrar till att locka hit företag från hela världen. Den effekten har vi redan sett.

Läs vidare om anläggningarna på SEEL:s webbplats

Läs vidare om Fordon & mobilitet i Göteborg

Tipsa en vän