Innovationslabb: Hur bor vi smart i framtiden?

16 maj 2019
Många aspekter kring boende är just nu under utveckling och förändring. För att boosta innovation kring framtida boende bjöd Business Region Göteborg tillsammans med Klimat2030, in företag, offentlig sektor och kreatörer till ett Innovationslabb som genererade nya innovativa idéer för det smarta framtida boendet.

När man äntrar Scandic Crowns konferenssal denna kalla tisdag i maj möts man av ett sorl. Drygt 20 kreatörer, tjänstemän och entreprenörer är samlade och förkovrar sig i idéer kring framtidens boende. Samtliga deltar i Business Region Göteborgs sjätte innovationslabb, vilket är en plattform för innovation där kreatörer sammanförs med industri, handel och offentlig sektor för att skapa nya företag, produkter och tjänster utifrån en gemensam frågeställning.

Innovativa ytor i hemmet

Dagens innovationslabb har temat framtidens boende och mer specifikt hur man kan utveckla badrum, hemmakontor och matplats. Under en och en halv dag får deltagarna tillsammans vända och vrida på innovationsfrågor kring just detta. Fokus på workshopen ligger på målgrupperna yngre och äldre och deltagarna har fått varsin fiktiv person att utgå utifrån. Deltagarna får även en formulering att utgå ifrån - till exempel hur gör man ett badrum miljövänligt, ett hemmakontor ombonat eller en matplats social?  

I början delas deltagarna upp i mindre, noggrant sammansatta grupper och enligt en noga planerad innovationsprocess diskuteras olika förberedda utmaningar kring boende. Målet är att i slutet av workshoppen kunna visa upp en idé på en innovation i antingen badrummet, hemmakontoret eller matplatsen där behovspersonen antingen är yngre eller äldre.

Kreativ process för effektiv problemlösning

I innovationslabbet används arbetsmetoden service design/tjänstedesign på svenska - en process av kreativt och kritiskt tänkande som tillåter information och idéer att organiseras. Tjänstedesign är ett sätt att tänka 360 grader och djupdyka ner i utmaningen, istället för att gå direkt på lösning. Metoden utgår från behovet och kartlägger utmaningar och tidigare lösningar historiskt för att ge en tydligare bild av vad som är den bakomliggande utmaningen. Går man direkt till lösningen så finns det stor risk att man går miste om möjligheter, och för att hantera möjligheterna, som kan vara väldigt komplexa, är det viktigt att skapa ett ramverk.

Susanne Clase, Arkitekt, från White är med på innovationslabbet för första gången. Hon uppskattar arbetsmetoden:

- Jag har jobbat med olika workshopmetoder men service design var ny för mig och jag tycker att den här funkade bra. Jag förespråkar ofta inlevelse för oss som jobbar med att utforma olika miljöer, att man förstår sin målgrupp och att man kan sätta sig in i det och det här ju verkligen ett sätt att arbeta med fiktiva personer som gör att man måste sätta sig på en annan stol och se med andra ögon.

Huvudkategori
Susanne Clase
- Jag förespråkar ofta inlevelse för oss som jobbar med att utforma olika miljöer. Susanne Clase, White

Mixen av människor bidrar till innovation

Samtalen i grupperna flyter på och idéerna flödar. Något som speciellt uppskattas i grupperna är deltagarnas olika perspektiv och utgångspunkter. En deltagare som uppskattar blandningen av människor i labbet är Jakob Eriksson Saternus, grundare av Main Home, ett företag som på olika sätt ska utveckla bostadsmarknaden hållbart. Det är Jakobs andra innovationslabb och då han jobbar med hållbarhet och bostadsfrågor till vardags är detta labb givande för honom:

Jakob
- Det bästa med innovationslabbet är blandningen av människor. Jakob Eriksson Saternus, Main Home

- Det bästa med innovationslabbet är blandningen av människor. För mig som företagare är det jättebra att träffa till exempel tjänstemän från andra delar av staden för då blir det lättare för mig som företagare att förklara hur jag tänker, och de kan förklara hur de tänker. Ofta har vi samma målbild men vi kan tänka och se olika saker på vägen, därför är mötet väldigt viktigt. Det är också givande att träffa andra organisationer och företag och se hur de tänker och jobbar.

Citat

Man lär sig något nytt när man gör saker tillsammans!

Avsändare

Jakob Eriksson Saternus

Jonna Rehnström, Inköpare på Norrgavel, är för första gången med på ett innovationslabb och tycker även hon att det är intressant med mötena och mixen av personer:

- Det är givande att få möta personer och aktörer som jag inte känner eller träffar till vardags, men som vill åt samma håll i dessa frågor. Jag är intresserad av integration och stadsutveckling, både som medborgare i Göteborg och ur ett större perspektiv. Därför fastnade jag för innovationslabbet. 

Jonna
- Det är givande att få möta personer och aktörer som jag inte känner eller träffar till vardags, men som vill åt samma håll i dessa frågor. Jonna Renström, Inköpare på Norrgavel

Hur visualiserar man en abstrakt idé?

Post-it lappar, anteckningar och ark ligger utspridda på samtliga bord och idéerna strömmar. Tillgänglighet, mångfald, miljö är aspekter som diskuteras flitigt i samtliga grupper. Vad som egentligen är en innovation och dess definition, funderas det också över och Jakob Eriksson Saternus menar att innovation inte alltid behöver utgå ifrån ett problem:

- Innovation behöver egentligen inte vara ett ”problem” som majoriteten upplever, utan det handlar om att hitta nya sätt att göra saker så att det blir smartare.

När grupperna slutligen kommit fram till varsin idé och innovation är det dags att visualisera den. Runt om i rummet tar innovationerna form på olika sätt, plasthöljen blir små glashus, duschväggar skapas i kartong och tippex målas upp som Göteborgs konturer.

Gemensam presentation av innovationerna

I slutet av dagen presenteras fem intressanta och innovativa idéer för grupperna och för juryn från VGR och Almi. Juryn är mycket positiva till idéerna som bland annat innefattar helhetslösningar för badrum men också enskilda produkter.

Jonna Rehnström är nöjd med dagarna och tycker att innovationslabbet har varit givande. Hon poängterar också att det har varit skönt att tänka kring innovation på ett kreativt och annorlunda sätt:

- Först visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig eftersom det till en början var ganska öppet. Men vår grupp landade i det ganska snabbt och sen rullade det på. Det har varit jättespännande och lite utmanande. Jag tror det är viktigt att inte känna att man måste hitta svaret, för att det kanske inte riktigt finns.

Även Elna Hansson, Planeringsledare välfärdsteknik, Göteborg Stad, tycker att det har varit intressanta dagar:

- Det har varit spännande dagar och intressanta människor! Det var speciellt intressant när allas lösningar presenterades. Det var många idéer som flög runt i huvudet när de olika lösningarna presenterades, väldigt intressant, säger Elna Hansson. 

Azadeh Kazemi som jobbar som projektledare på Business Region Göteborg och som har projektlett innovationslabbet var mer än nöjd över dagarna:

- Det var en mycket spännande workshop med personer från olika bakgrund som testade metoder från tjänstedesign och hur man utvecklar och samskapar. Vi testade att utveckla idéer samt tog fram och testade prototyper. Massa spännande samhällsutmaningar och härliga personer med massa engagemang. Stor möjlighet att förbättra vardagen och livet för väldigt många medborgare och medarbetare.

- Dessutom fick 4 av 5 idéer från innovationslabbet direkt finansiering från Almi och VGR, vilket känns jätteroligt!, avslutar Azadeh.

Elna Hansson
- Det har varit spännande dagar och intressanta människor! Elna Hansson, Planeringsledare välfärdsteknik, Göteborg Stad

Innovationslabbet anordnas av Business Region Göteborg och Klimat 2030, tillsammans med ADA, All Age Hub och Göteborgs Stad.

Tipsa en vän