Insikt 2019: Betyget på företagsklimatet i Göteborgsregionen tillbaka på toppnotering

22 april 2020
Göteborg och Göteborgsregionen studsar tillbaka till rekordnoteringar i årets Insiktsmätning av den kommunala servicen till företagen.  – I dagar som dessa när företag slåss för sin överlevnad är det viktigare än någonsin att ha en bra nivå på den kommunala servicen. Och då är det glädjande att se de nya siffrorna som indikerar att vi åter går åt rätt håll, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg. 

Tre kommuner som alla har bra resultat i underskningen Insikt 2019 Ale r rets Klttrare cker har hgsta totala NKI i Gteborgsregionen och Mlndal r rets Insiktskommun
Tre kommuner som alla har bra resultat i undersökningen Insikt 2019. Ale är Årets Klättrare, Öckerö har högsta totala NKI i Göteborgsregionen och Mölndal är Årets Insiktskommun.

Insikt 2019 är den åttonde undersökningen som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) genomfört över hela landet tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet. 

I den nya mätningen har 3 595 företag i Göteborgsregionen gett sina synpunkter på servicen. Och efter en dipp i förra årets mätning är både Göteborgs Stad och Göteborgsregionen tillbaka på toppnoteringarna från 2017 med sammanvägda nöjdhetsindex på 69. 

– I dagar som dessa när företag slåss för sin överlevnad är det viktigare än någonsin att ha en bra nivå på den kommunala servicen. Och då är det glädjande att se de nya siffrorna som indikerar att vi åter går åt rätt håll. Med den exceptionella utveckling som Göteborg genomgått de senaste åren har det ibland varit svårt för förvaltningarna att hinna med. Att man trots detta nu vänt siffrorna uppåt igen är ett kvitto på att förvaltningarnas arbete ger resultat, säger Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg. 

Öckerö bäst i regionen, Ale årets klättrare

Insikt mäter den kommunala servicen inom sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För Göteborgsregionen förbättras fyra av sex områden något, övriga två är oförändrade. Sett till de sex myndighetsområdena som ingår i mätningen (brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd) har hälften förbättrats. 

Precis som de två senaste åren är det Öckerö som har högsta totala NKI i Göteborgsregionen med ett NKI på 79. Årets klättrare, det vill säga den kommun som förbättrat sitt totala NKI mest, är Ale som ökar med 4,4 enheter till 71. 

Mölndal Årets Insiktskommun

Nytt för i år är att Business Region Göteborg också väljer att uppmärksamma den kommun som har den högsta och jämnaste nivån på sin kommunala service genom utmärkelsen Årets Insiktskommun.  

– Insiktsmätningen syftar till att hela tiden stimulera kommunerna till att jobba med att utveckla sin kommunala service så att den håller så hög och jämn kvalitet som möjligt över hela linjen. Då gäller det att ha ett högt NKI-värde inom varje myndighetsområde som mäts, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet på Business Region Göteborg. 

För att kvalificera sig till utmärkelsen ska man ha ett NKI-värde på minst 70 inom alla sex ingående myndighetsområden. 70 är den nivå som SKR satt upp som gränsen till ett högt NKI. Mölndals stad uppnår som enda kommun i Göteborgsregionen dessa kriterier och hamnar med ett NKI på 76 på fjärde plats bland regionkommunerna. 

Göteborgs Stad tillbaka på toppnotering

För Göteborgs Stad landar det sammanvägda betyget på 69 vilket alltså är samma nivå som den tidigare toppnoteringen från 2017. Fem av sex serviceområden får bättre betyg än i förra mätningen. Noterbart är att det prioriterade området effektivitet uppvisar en liten men betydelsefull ökning.  

– Det är inom detta område som handläggningstider och smidighet i ärendehanteringen ligger, något som delvis har fått stå tillbaka i det utvecklingssprång som Göteborg har befunnit sig i de senaste åren. Därför är det ett mycket positivt tecken att effektiviteten nu ökar, säger Kajsa Dahlsten. 

”Viktigt att hålla fokus framåt”

Av de sex myndighetsområden som ingår i mätningen förbättrar fyra sina resultat i Göteborgs Stad.  

– Värt att uppmärksamma är att inom området bygglov ökar staden sitt NKI med hela sex enheter, från 52 till 58. Det är roligt att se att stadsbyggnadskontorets arbete med att jobba bort bygglovsköerna och öka kundfokus i organisationen givit effekt, säger Kajsa Dahlsten. – Förvaltningarna jobbar oförtrutet vidare för att förbättra servicen till företagen och även om vi alla nu primärt upptas av att försöka hantera coronakrisen så klokt som möjligt och hjälpa alla företagare där ute som kämpar för sin överlevnad är det viktigt att samtidigt hålla fokus framåt. Jag tror dessutom att krisen ytterligare stärker stadens vilja att underlätta för företagarna, något vi till exempel sett i de olika åtgärder man presenterat för att hjälpa små och medelstora företag. 

Kontakt:
Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare Business Region Göteborg, 031-367 61 82 
kajsa.dahlsten@businessregion.se 

Bengt Kjellin, presschef Business Region Göteborg, 031-367 61 64
bengt.kjellin@businessregion.se

Tipsa en vän