Konjunkturläget i Göteborgsregionen starkare än före pandemin

16 september 2021
Efter mycket snabb återhämtning råder nu högkonjunktur i Göteborgsregionen. Viktiga marknader fortsätter att växa och BNP-prognoserna stärks, sysselsättningen ökar, jobb annonseras och arbetslösheten fortsätter att sjunka.

Konjunkturinstitutets undersökning för andra kvartalet 2021 visar att läget i regionens näringsliv har stärkts ytterligare. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2021 stannar på urstarka 116,4 (upp 9 steg mot förra kvartalet) för företagen i Göteborgsregionen. Det innebär en tydlig högkonjunktur. Inte någon gång under högkonjunkturåren 2013-2018 nådde regionens indikator lika högt.

Tillväxten på viktiga marknader ser minst lika stark ut som den gjorde i våras. USA, som är Göteborgsregionens största exportmarknad, väntas nå en BNP-tillväxt på 6,3 procent i år. I Kina förväntas ekonomin växa med 8,4 procent och i Euroområdet med 4,7 procent under 2021. Därmed hamnar tillväxten på regionens tio största exportmarknader på 5,0 procent i år, viktat för andel av regionens export. Framåt 2022 landar exportvikten på 4,1 procent.

– Ett starkt läge har byggts upp på våra viktigaste marknader, vilket kan gynna Göteborgsregionens exportintensiva näringsliv. Närmare 80 procent av regionens export går till dessa länder, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Högkonjunktur och ökad jobbtillväxt inom handel och tjänster
Handeln i Göteborgsregionen har fortsatt återhämtat sig rejält under kvartal 2, och upplever en tydlig högkonjunktur. Under Q2 har också tjänstesektorn i regionen nått läget högkonjunktur. Försäljningen växer kraftigt i båda sektorerna. Även lönsamheten förbättras, särskilt i tjänstesektorn. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen ökar kraftigt inom både handel och tjänstesektorn under andra kvartalet, och förväntningarna är att sysselsättningen kommer att fortsätta öka framåt, att döma av företagens planer.

Inom både tillverknings- och byggindustrin ökade antalet anställda rejält i Sverige det andra kvartalet, vilket antas gälla även för Göteborgsregionen. Företagen bedömer att trenden fortsätter uppåt. Bland de arbetsgivare som under augusti meddelade stora nyanställningar finner vi Volvos lastbilsfabrik i Tuve och Taxi Göteborg. Även IT-konsultföretaget Alten och Volvo Cars vill nyanställa, på kvalificerade tjänster.

– Vi ser att näringslivet i regionen går bra, och alltmer personal efterfrågas av företagen. Samtidigt ser vi att branscher som dragit ner under corona-krisen i vissa fall har svårt att locka tillbaka arbetskraft, vilket kan påverka jobbtillväxten negativt och hämma återhämtningen på vissa håll, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Den snabba konjunkturvändningen märks också av i plånböckerna. Under det andra kvartalet 2021 ökade den totala reala lönesumman i Göteborgsregionen med 4,8 procent jämfört med samma period året innan. I reala kronor motsvarade ökningen drygt 2,7 miljarder. Regionens företag stod för drygt 83 procent av den tillväxten.

Arbetslösheten under sju procent i regionen
Det senaste halvåret har arbetslösheten fallit tillbaka ganska bra och alla de tre storstadsregionerna är inne i en god period av återhämtning. I augusti 2021 var arbetslösheten 6,9 procent i Göteborgsregionen (-1,6 procentenheter på årsbasis). Cirka 38 000 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen.

I Stockholmsregionen var arbetslösheten 7,5 procent (-1,4 procentenheter på årsbasis) och i Malmöregionen 10,3 procent (-1,8). Arbetslösheten i Sverige stannar på 7,7 procent (-1,4).

Många nya jobb, och få varsel
Under juni-augusti annonserades i Göteborgsregionen drygt 6 500 nyanmälda platser om tillsvidareanställning per månad (i genomsnitt) – en ökning på 97 procent jämfört med samma tre sommarmånader 2020. Flest platser annonserades inom företagstjänster, följt av vård och omsorg, utbildning och information och kommunikation.

Sedan början på Covid-19-pandemin har vi sett att varseltalen först ökat och sen minskat dramatiskt i Göteborgsregionen. Under perioden juni till augusti 2021 har varseltalen legat kvar på en rekordlåg nivå, 96 varsel per månad i snitt.

– Det är klart under medianen för 2000-talet på 313 varsel per månad och är en av de lägsta registrerade nivåerna för varsel i regionen historiskt sett. Bristen på halvledare och oro kring långsiktig tillgång på betong försvårar vår bedömning om läget verkligen kommer stabiliseras under det historiska snittet när vi blickar framåt, säger Peter Warda.

Besöksnäringen vänder upp – men ännu långt till normal nivå
Under maj till juli 2021 hade Göteborg Landvetter Airport i genomsnitt drygt 148 000 passagerare per månad, till 90 procent bestående av utrikesresor, mestadels inom Europa. Antalet gästnätter på Göteborgsregionens hotell, vandrarhem och campingar ökade under andra kvartalet till nivån 202 000 gästnätter per månad. Det är en dubblering mot samma period 2020, men bara hälften så många som snittet för åren 2015-2019. Hotellens beläggningsgrad var låga 29 procent det andra kvartalet, en siffra som växte till 70 procent under juli månad.

– Vi hoppas att besöksnäringen kan studsa tillbaka ytterligare nu när restriktionerna släpper helt och förutsättningarna normaliseras. Men det gäller att få kunderna att hitta tillbaka, och att få tag i den kompetens man behöver anställa, säger Henrik Einarsson.

Konjunkturrapport #3 2021 för Göteborgsregionen bifogas.

Kontaktperson:
Peter Warda, senior analytiker Business Region Göteborg
peter.warda@businessregion.se
telefon: 031-367 62 11

Tipsa en vän