”Ledarskap är personligt och inte kopplat till en specifik verksamhet”

30 mars 2022
Kan kompetens inom affärsresor hjälpa ett IT-företag som rekonditionerar datorer? Sannerligen – det är nämligen en av många spännande matchningar som skett inom ramen för det EU-finansierade projektet Kompetens+. När Vägen ut! Aspektra, ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag, behövde utveckla delar av verksamheten fanns den välmeriterade Merete Augustinsson där som stöd och bollplank.

Vägen ut! Aspektra är ett nystartat IT-företag som funnits i drygt ett år. Här erbjuds unga personer med diagnoser inom autismspektrumet arbetsträning och anställning. Man hjälper även till med språkträning. Företaget rekonditionerar gamla datorer för att sedan sälja dem vidare via deras egen webbshop, samt erbjuder IT-support till småföretag och privatpersoner. Vägen ut! Aspektra är ett av de första företagen i Sverige att erbjuda arbetsträning inom IT.

– Arbetsträningen går väldigt bra och de som kommer till oss trivs och får vara i en miljö som anpassats för att vara trevlig och öppen. Helt enkelt en plats för dem att växa på, säger Oscar Isidorsson Albino, verksamhetschef på Vägen ut! Aspektra.

Oscar började på företaget i augusti 2021 och kände att det behövdes en kick-start för att få fart på affärerna, knyta viktiga kontakter och att helt enkelt få i gång verksamheten ordentligt med marknadsföring av webbshopen och med att söka företag som ville donera begagnade laptops.

Efter kontakt med Kompetens+ projektledare Pernilla Blom blev han matchad med Merete Augustinsson, en välmeriterad chef inom bland annat business travel. Hon blev precis vad Oscar behövde i utvecklingen av både sig själv och företaget.

– Samarbetet med Merete har varit väldigt bra. Vi började med att fokusera på systematiskt arbetsmiljöarbete, men i takt med att samarbetet fördjupades hjälpte hon mig även i min ledarskapsutveckling och roll som chef, säger han och fortsätter:

– Hon stöttade mig i att sätta upp mål och visioner, både personligt och för företaget. Merete har under denna tid blivit som en mentor.

Merete hamnade mellan jobb när pandemins effekter påverkade besöksnäringen starkt. Hon skrevs in hos TRR där hon blev tipsad om Kompetens+. Att Merete, som jobbat med business travel i hela hennes yrkeskarriär, skulle kunna hjälpa ett IT-företag trodde hon knappt på själv.

– Jag har alltid tänkt att mitt ledarskap varit kopplat till den specifika verksamheten jag jobbat för. Samarbetet med Oscar och Vägen ut! Aspektra har varit en ögonöppnare för mig. Chef- och ledarrollen går att applicera på vilken bransch som helst egentligen. Ledarskap är personligt, inte kopplat till en specifik verksamhet, säger Merete Augustinsson och fortsätter:

– Det har minst sagt varit ett lika bra samarbete åt andra hållet också. Oscar kunde delge mig ett nytänk som jag verkligen kommer att bära med mig i kommande roller.

Trots vitt skilda branscher och tveksamheter kring eventuella kompetenser har samarbetet gått mycket bra och bägge parter är oerhört nöjda. Merete, som kommer från en global organisation med tydliga regler och riktlinjer fick genom Vägen ut! Aspektra insyn i en helt annan typ av företag. Oscar, som i augusti 2021 behövde en kick-start har nu fått i gång verksamheten och ett fåtal företag har redan hört av sig om att donera datorer.

Oscar och Merete hade möte ungefär var 14:e dag från oktober 2021 till februari 2022. Ibland kunde de även ha sporadisk mailkontakt om det var något.

– Det är varit jättenyttigt för mig att jobba med coachning och oerhört givande att kunna ge min kunskap till en annan person. Oscar har varit driven, öppen, lyhörd och han har utvecklats otroligt mycket under de fem månaderna vi träffats, säger Merete Augustinsson.

– Mitt självförtroende har ökat rejält sen jag började prata med Merete. Jag har lärt mig så mycket om allt från arbetsmiljö till ledarskapsutveckling. I slutändan är det ju jag som utvecklar våra affärer, men Merete har fungerat utmärkt som stöd när jag velat komma vidare. Hon har givit mig verktygen så att jag kan lösa mina egna problem, säger Oscar Isidorsson Albino.

Vill du veta mer om Vägen ut! Aspektra kan du gå in på deras hemsida.

Syftet med Kompetens+ är att små och medelstora företag kan få stöttning av kompetens de normalt sett inte har tillgång till. Allt sker frivilligt och ideellt. Är du nyfiken på projektet? Läs mer om Kompetens+ här.

Huvudkategori
Pernilla Blom
Projektledare Kompetens+
Arbetsområden: Kompetensförsörjning Kompetens

Tipsa en vän