”Man vet en hel del om varför företag växer, det är häftigt att se resultatet av att jobba utifrån det”

27 augusti 2021
Från vänster: Per Bäckman, Elisabeth Liljensten och Ywonne Genberg
Det finns några tydliga nycklar som leder till tillväxt. Som enligt forskningen skiljer de uthålliga tillväxtföretagen mot andra. När CRO-bolaget Devicia vuxit explosionsartat under sitt första år gjorde de en tillväxtanalys tillsammans med Expedition Framåt. Slutresultatet: att de gick från experter på medicinteknik till Gasellföretag.  – Vi var experter på medicinteknik, men vi insåg efter vår första föreläsning med Expedition Framåt att det också var väldigt roligt att bygga företag med stark tillväxt, säger Devicias grundare Elisabeth Liljensten.

Elisabeth Liljensten grundade företaget år 2012. Devicia är ett så kallat CRO-bolag (contract research organisation) vilket innebär att de hjälper sina kunder att få ut medicinteknik på marknaden.
– Det har alltid varit svårt att förklara för gemene man vad vi gör, men sen kom pandemin och då har det blivit enklare, nu vet alla hur viktigt det är med ventilatorer, respiratorer och munskydd, säger Elisabeth. Jag hade specialistkompetensen och insåg att det saknades något på marknaden: ett CRO-bolag helt specialiserat på medicinteknik. Vi hjälper våra kunder med kliniska prövningar, teknisk dokumentation, allt bolagen behöver för att få igenom sina produkter genom så kallade notified bodies, vilket ofta är ett krav för att medicinteknik ska kunna lanseras på marknaden. Jag var expert på detta och vi har sedan alldeles i starten suttit med i kommittéerna som sätter standard för de krav som finns på medicintekniska produkter. Men jag hade aldrig drivit bolag.

Huvudkategori

Elisabeth hade rätt när hon såg luckan i marknaden. Devicia växte explosionsartat direkt och anställde en person i månaden under det första året.
– Det gick så oerhört fort, säger Elisabeth. Vi bytte lokaler tre gånger och hann knappt flytta in på ett nytt kontor innan vi vuxit ur det. Helt plötsligt sitter du med massa frågor som du inte hanterat i ditt tidigare jobb som forskningschef. Så redan efter ett år kom jag i kontakt med Business Region Göteborg och Expedition Framåt. 

Ywonne Genberg är företagsrådgivare på Expedition Framåt och en av dem som är första kontakten med företag som vill ha hjälp med tillväxt.
– När vi träffar nya företag undersöker vi deras behov och skräddarsyr en lösning för dem, ser till att matcha ihop dem med rätt sorts konsult. Sen startar vi alltid med en tillväxtanalys där vi ställer frågor inom 14 tillväxtkriterier. Den här analysen bygger på det tillväxthjul som vi jobbar efter, som är framtagen utifrån forskning på Handelshögskolan. Och den konsult som vi parade ihop med Devicia var Per Bäckman.

Ywonne Genberg, företagsrådgivare på tillväxtprogrammet Expedition Framåt hos Business Region Göteborg
Ywonne Genberg, företagsrådgivare tillväxtprogrammet Expedition Framåt

”Vi var väldigt bra på marknadsföring, vi visste bara inte vad det var” 

Per Bäckman har jobbat som konsult inom affärsutveckling i 40 år och varit rådgivare åt tusentals företag. De senaste 25 åren har han ägnat sig åt tillväxtfrågan som sådan, främst med små och medelstora företag, i tätt samarbete med Handelshögskolan och den tillväxtforskning som bedrivs där.
– Det var rätt kul när vi gjorde analysen och den visade att marknadsföring var en av de punkter som Elisabeth gärna ville jobba mycket med, säger Per. Och det var en punkt som hon själv tyckte att de var ganska svaga på. Men faktum var att Elisabeth fick otroligt höga poäng när det kom till marknadsföring. Hon sitter med i medicinska kommittéer som påverkar rakt in i branschen, hon hade ingångar hos företag väldigt högt upp i näringskedjan. Det fanns många delar och många kriterier som innebar att hon fick höga poäng här, men hon såg inte det som marknadsföring, hon trodde att marknadsföring bara var lika med produktblad. Vi skrattar fortfarande åt det där.
– Jag kommer ihåg det, säger Elisabeth. Vi gjorde den här analysen och Per undrade om jag inte kunde berätta lite mer om vår marknadsföring och jag sa att vi inte gör någon. Och då sa Per: jo, det är bara det att du inte vet vad marknadsföring är för något. Han fattade oss direkt och höll tidigt en skräddarsydd föreläsning för oss som handlade om uthålliga tillväxtbolag och vad som särskiljer dem. Man vet en del om vad som fungerar, sa Per. Och så började vi jobba utifrån det, det var väldigt coolt. 

Devicia gick snabbt från 6,5 miljoner i omsättning till 18. Från en anställd till 17. Nu var utmaningarna att bygga ett företag med långsiktig tillväxt.
– Ofta vill entreprenörer bara rusa på, säger Ywonne. Men Elisabeth ville bygga företaget långsiktigt och utan finansiärer, utan lån. Hon ville sätta en helhetsstruktur och det har vi stöttat henne med. Vi har jobbat utifrån de här tillväxtnycklar som särskiljer tillväxtföretag från andra. 

”Det som ofta händer är att företag tappar fokus och då misslyckas de”

En av tillväxtnycklarna handlar om att vara tydlig med sin målbild.
– Det är otroligt viktigt att sätta ner foten och att inte tveka på den, säger Per. Vilka marknader ska vi ta? Hur långt ska vi nå? Att sätta upp målen och vara transparent med det mot organisationen, det är en av nycklarna. Man behöver tvinga fram detta. Och om man kan kombinera det med visionsarbetet så blir det en väldigt stark faktor. Min erfarenhet säger att om man kan visualisera detta i bilder så underlättar det. Det är något som gör det mer attraktivt för rätt personer att träda in på denna utmanande resa.

Per Bäckman, affärsutvecklare Business Region Göteborg
Per Bäckman, affärsutvecklare Business Region Göteborg

I Elisabeth och Devicias fall visualiserade man visionen med hjälp av en bro.
– Det blev en del av visionsarbetet, säger Elisabeth. Vi ser den bron framför oss och det handlar om att vi ska vara en bro som är öppen för medicinteknik mellan Europa och USA. Vi jobbar hårt för att den bron ska vara så stark som möjligt. Och det har hjälpt oss i allt vi gör, inte minst i att skapa systerbolag i Pennsylvania.

En annan tillväxtnyckel handlar om fokus och uthållighet. Forskningen visar att det är en av de avgörande faktorerna för tillväxt.
– Det här är en av de absolut mest grundläggande faktorerna, säger Per. Det som ofta händer företag är att man förlorar fokus och då misslyckas man. Varför förlorar man fokus? Det finns två företeelser. Den första är att gräset ser grönare ut på andra sidan, att det dyker upp något som känns roligare, som känns nytt. Den andra är att du tappar uthålligheten. Att du tycker att du har jobbat på din grej länge, det har gått två år och du har inte nått marknadsacceptans, så du försöker korrigera det. Men hur gör man då, för att hålla ut? Det är nog inte någon som har ett exakt svar på det, det finns ingen forskning som ger ett svar. Men i grunden handlar det om ledarskapet, om skallbenet bakom de ledande personerna. Och att man kan kombinera detta med viss struktur. Elisabeth har full förståelse för detta.  

”Det är de här olika personligheterna som bygger en bra ledningsgrupp”

– Vi jobbar mot Europa och mot USA och mot Australien och det är konstant press, säger Elisabeth. Det är tidszoner och det är olika kulturer. De kan ringa från USA på midsommarafton och då har de inte förståelse för att vi har en grej som kräver att vi måste åka och handla sill. Man får växeldra och det tror jag är oerhört viktigt för att orka, att du orkar ha glädjen kvar. Det är inget du fixar själv, du fixar det tillsammans med andra.

Just samarbete med andra är ytterligare en framgångsfaktor. Mer specifikt: samarbete på ledningsnivå.
– En dynamisk ledningsgrupp är ytterligare en tillväxtnyckel, säger Per. För att orka vara uthållig och för att orka jobba med organisationen är det ett måste. Men hur skapar man en bra ledningsgrupp? Den samlade kunskapen från mängder av studier visar att det är en spridning av personligheter som gör en bra ledningsgrupp. Du behöver i grunden en idéskapare och en praktiker. En som kommer in med idéer och en som sitter med händerna och fötterna i myllan och som kan ta det vidare. Spänningen mellan de två typerna av personligheter är oerhört viktigt. När företaget sen växer blir det viktigt att få in en HR-människa, inte i teknisk mening i form av en titel, men som är intresserad av att ha ett öra mot organisationen. Och en målsnöresmänniska, som säger att ’har vi en deadline så har vi det’. Och så en analytiker. För att nämna några viktiga personligheter. Det är ingen exakt vetenskap det här, men den samlade forskningen säger att dynamiken skapar olika infallsvinklar och det är en av tillväxtnycklarna. Det här behöver kombineras med en delegeringskultur. Det säger sig själv, i en tillväxtkultur måste du ha en delegeringskultur, annars kommer du aldrig kunna växa. Inbitna entreprenörer kan ha svårt att släppa sin baby, men vissa goda idéer kommer aldrig vidare på grund av detta. Elisabeth har inte problem med detta, hon skapar nya bolag där nya ledare skapas. 

Devicia har blivit utnämnt till Gasellföretag och har idag vuxit från ett företag till en företagsgrupp. Delegeringskulturen har inneburit att flera ledarroller skapats i olika företag som till exempel LimulusBio och Kickfile samt i ett strategiskt samarbete med företaget Clarvin.
– Vi har identifierat många olika behov som våra kunder har, säger Elisabeth. Och när vi känner att ett behov har varit tillräckligt starkt har vi testat det: går det här att skapa ett eget bolag för? Vi har inte gjort det för att vi tycker att det är kul att skapa företag, men det blir som ett bra test. Och vi tror på styrkan i att bolagen har sin tydliga nisch. Vi vill hela tiden vara bäst på de delarna vi jobbar med och då tror vi att själva specialiseringen är viktig. Och då har vi kunnat återanvända det här jobbet vi gjort med BRG på våra nya bolag och ge oss ut på nya tillväxtresor. Mina VD-kollegor, Åsa Runnäs på Clarvin och Sofia Nordgren på Kickfile, är fantastiska partners som ger oerhört mycket kraft och uthållighet. Och det vi alltid drivits av är den stora vinsten av att hjälpa människor – att produkterna som kommer ut på marknaden förändrar liv. Men det vi också har insett under de här åren är att det också är otroligt kul att driva bolag, att vara ett av de här tillväxtbolagen som växer snabbt. Man vet en del om detta, om vad som får företag att växa, som Per alltid säger. Och vi jobbar utifrån det och tycker att det är otroligt kul. Det är häftigt att se resultatet av det.

Tipsa en vän