Maria Strömberg: ”Förhoppningsvis är Frihamnsdagarna starten på något nytt”

8 september 2021
– Vi har verkligen saknat en plattform där vi får lov att diskutera de lokala perspektiven som fallit så platt i Almedalen – förhoppningsvis är Frihamnsdagarna starten på något nytt. Det säger Maria Strömberg, avdelningschef för Kluster & innovation på Business Region Göteborg, som sammanfattar sina intryck från Sveriges nya arena för fria samtal.

Den 3-4 september var det premiär för Frihamnsdagarna, Sveriges nya arena för fria samtal. Business Region Göteborg fanns på plats, dels genom vice VD Eva-Lena Albihn som för Johanneberg Science Park modererade en panel med nystartade hållbara företag, dels genom ett samtal om cirkulära affärsmodeller för en rättvis klimatomställning som modererades av Maria Strömberg, avdelningschef på Kluster & Innovation.

Maria – vilka är dina intryck av Frihamnsdagarna?

– Jag fick en positiv känsla, det kändes som att folk som var där längtat efter den här typen av mötesplats. Nu gjorde ju pandemin att antalet som släpptes in på området var begränsat och det bidrog såklart inte till att det här fantastiska minglet som man skulle vilja se infann sig men förutsättningarna finns för framtiden. Näringslivet var där liksom politiken och offentlig sektor – det man behöver jobba med är att nå ut till fler medborgare och även mindre företag.

Varför var det självklart för Business Region Göteborg att vara med?

– För att vi trivs i mötet med företagare och medborgare och ser nyttan med att skapa dialoger på den här typen av plattformar. Sedan bestämde sig Göteborgs Stad för att bli en partner till Frihamnsdagarna och vi är ju en del av staden med ansvar för näringslivsfrågorna – ur det perspektivet var det självklart för att oss vara med. Vi diskuterade vad vi skulle göra och landade i att en del av vår verksamhet som är väldigt lokalt förankrad och handlar om cirkulära affärsmodeller kopplade till livsmedelsproduktionen, där vi arbetar för att tajta mötet mellan producenter och konsumenter. Cirkulära affärsmodeller är något som alla brottas med, det känns lite svårt. Ingen har svar på hur vi ska göra det men tillsammans kan vi göra det, och det var en känsla som blev tydlig på seminariet jag modererade också.

På vilket sätt är Frihamnsdagarna ett viktigt arrangemang?

– Det är viktigt att vi har ett årligt arrangemang i staden där vi möts på de här villkoren och vi behöver få till ytterligare plattformar för dialog med medborgare som involverar näringslivet. Dels stärker det staden attraktionskraft och på sikt kompetensförsörjningen – men det är också ett led i att minska segregationen. Alla de här frågorna hänger på dialoger, vi måste våga mötas och samtala och vi har ett näringsliv som vill vara med och skapa lösningar som minskar utanförskapet

Om du jämför Frihamnsdagarna med Almedalsveckan – vad ser du i kristallkulan?– Jag tror att Frihamnsdagarna kommer vara mer lokalt förankrade med det lokala perspektivet som en del av ett nationellt eller internationellt perspektiv. Det perspektivet funkar inte så bra i Almedalen, där ska man driva nationella frågor, det är det som funkar bäst. Men diskussioner både om Göteborg och Göteborg i omvärlden tror jag bättre diskuteras i Göteborg – här finns de som både kan och brinner för frågorna oavsett om vi pratar om stadens utveckling, logistikläget, segregationen eller utanförskapet och vi kan ju bjuda hit politiken från Stockholm eller Bryssel. Vi har verkligen saknat en plattform där vi får lov att diskutera de lokala perspektiven – förhoppningsvis är Frihamnsdagarna starten på något nytt. 

Tipsa en vän