Medborgardialog gav positiva svar

7 september 2016
Ferieentreprenörerna samlade in förslag från medborgarna.
Business Region Göteborg har arrangerat en medborgardialog angående etableringen av ett entreprenörskvarter med placering i Gamlestaden. Tanken är att där skapa en mötesplats med samlad experthjälp för att förvandla medborgarnas idéer till hållbara företag och verksamheter. Frågan vi ställde till göteborgarna var: Vad vill du möta i ett entreprenörskvarter?

I och med etableringen av ett entreprenörskvarter ska det bli enklare att starta och utveckla företag, men även andra verksamheter som tacklar olika samhällsutmaningar. Tillsammans med ett flertal olika aktörer som idag arbetar med nyföretagande och entreprenörskap finns det en önskan att samverka och erbjuda olika slags företagsrådgivande tjänster under samma tak.

För att utvärdera om vi är på rätt spår med just innehållet i tjänsterna har vi under sommaren 2016 genomfört en medborgardialog i syfte att ta reda på vad göteborgana vill se och möta i ett entreprenörskvarter. 

Under perioden 5 juli–11 augusti 2016 genomfördes medborgardialogen i en av stadens utställningscontainrar som ställdes upp intill entrén vid Älvrummet. För genomförandet av utställningen och medborgardialogen stod Ferieentreprenörerna, ungdomar från SDN Hisingens sommarjobbsprojekt, som tog emot göteborgarnas förslag. Information om utställningen och medborgardialogen spreds i sociala kanaler och till media genom ett pressmeddelande.

Resultat av medborgardialogen
Förslag genom medborgardialog har kommit in från två håll; dels via utställningen vid Älvrummet, dels via sociala kanaler, såsom LinkedIn och Facebook. Kontentan är att de flesta av de inkomna förslagen matchar mycket av det planerade tjänsteinnehåll och erbjudande som aktörerna redan tagit fram. Men framförallt ser vi att göteborgarna önskar se den här typen av rådgivande tjänster samlade på en plats, till skillnad från idag när aktörerna är utspridda runt om i staden.

Här är medborgarnas förslag:  

 • Billiga, flexibla lokaler    
 • Finansiärer och finansieringsrådgivare   
 • Bra rådgivare med lång erfarenhet av företagande/egen verksamhet    
 • Matchmaking ur olika perspektiv – idéer som söker doers, entreprenörer som söker kompanjoner etc  
 • Rådgivning, men även mentorskap och coachning  
 • Hjälp med marknadsföring, medierådgivning och event  
 • Ekonomiskt stöd och finansiering    
 • Mötesplats för unga företagare och kontakt med unga  
 • Hjälp med redovisning    
 • Nätverksmöjligheter   
 • IT-support   
 • Juridisk hjälp     
 • Hjälp med lokaler, hyreskontrakt   
 • Kunskap- och erfarenhetsbank   
 • Hjälp med försäkringar 

Medborgarna ville dessutom gärna även att det kommer finnas andra verksamheter i anslutning till ett entreprenörskvarter, som lunchrestauranger och kaféer, service för post och paktethantering, närhet till kollektivtrafik.

Färgbox

Göteborgs stad har inför 400-årjubileet år 2021 ett mål att öka entreprenörsandan i staden. Syftet är att med fler företagsamma medborgare blir staden mer konkurrenskraftig och skapar fler arbetstillfällen. Entreprenörskvarteret är en av stadens jubileumssatsningar inom "det entreprenöriella Göteborg".

Färgbox

Business Region Göteborg har fått i uppgift att projektleda arbetet kring etableringen av ett entreprenörskvarter med placering i Gamlestaden. Ett antal utvalda aktörer med olika inriktning kommer stå för innehåll och erbjudande i en mötesplats där det bland annat ska finnas experthjälp för att förvandla medborgarnas idéer till hållbara företag och verksamheter.

Färgbox

Varför ska det blivande entreprenörskvarteret ligga i Gamlestaden?
Gamlestaden är Göteborgs vagga, det är även här flera framgångsrika företag och affärsidéer har sitt ursprung: Bl a SKF och Volvo. Här drevs även Skandinaviens största spinneri och Norra Europas största sockerbruk när det utgjorde basindustri på 1700- och 1800-talen.

 

Huvudkategori

Tipsa en vän