Nav för hållbar logistik ger 1000 nya jobb

29 mars 2022
Link40 är namnet på en ny, stor gods- och logistikhubb som Balder och Next Step Group etablerar i Mölnlycke. Investeringen på cirka 4 miljarder kronor beräknas skapa 1000 nya arbetstillfällen i Härryda kommun. Genom samarbete med Business Region Göteborg kan hubben få stor betydelse för att realisera utsläppsfria lösningar.  

Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska stadsutvecklaren Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan (BTA) är cirka 240 000 kvm.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektorn för att tillsammans underlätta för branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor såväl regionalt och nationellt som globalt.

– Göteborg har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Den strategiska platsen längs riksväg 40, mellan Sveriges två största städer och med närhet till stora godsnav som Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats, ger alla möjligheter att påverka den samhällsviktiga transportsektorn i positiv riktning.

– Som engagerad fastighetsägare vill Balder bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det gör vi genom ansvarsfullt ägande och förvaltande, klimatsmarta val vid byggnationen och inte minst genom att skapa rätt förutsättningar för andra att göra goda affärer. Vi är glada att vara en del av Link40 och ser fram emot att utveckla platsen tillsammans med likasinnade, säger Balders vd Erik Selin.

– En fortsatt utveckling av Bårhults företagspark är strategiskt viktigt för kommunen och hela Göteborgsregionen. Link40 är ett betydelsefullt bidrag i arbetet för hållbar omställning enligt Agenda 2030 och kommer även att skapa omkring 1000 nya arbetstillfällen i kommunen, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, Härryda kommun.

Som ett led i satsningen har grundarna för Link40 tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg. Parterna vill tillsammans arbeta för att platsen ska kunna utvecklas till en regional gods- och logistikhubb med ambitionen att också fungera som en pilot och testbädd för utveckling av utsläppsfri godstrafik – lösningar som sedan förhoppningsvis kan skalas upp och spridas till andra hubbar.

– Balder och Next Step Groups gemensamma satsning är strategiskt rätt och helt i linje med ambitionerna inom Gothenburg Green City Zone. Vi behöver skapa regionala och lokala omlastningsnav för att transporter till och från storstaden ska kunna effektiviseras och ske med utsläppsfria fordon. Köerna och trafiken inne i staden behöver minska, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Härryda kommun har gett etableringen ett positivt planbesked och senare i år går detaljplanen ut på samråd. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i slutet av 2023.


Avsiktsfrklaringen gllande Link40 undertecknas av Erik Selin vd Balder Patrik Andersson vd Business Region Gteborg och Jacob Torell vd Next Step Group

Fakta Link40

  • Link40 är en logistikhubb för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar.
  • Byggs intill Bårhults företagspark längs riksväg 40 i Mölnlycke, Härryda kommun.
  • Omfattar en yta på cirka 45 hektar och cirka 240 000 kvm BTA.
  • Utvecklas och ägs av Next Step Group AB och Fastighets AB Balder. Total investering cirka 4 miljarder kronor.
  • Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone är strategisk partner.
  • Planerad byggstart sista kvartalet 2023.

Besök Link40.se för mer information.

Gothenburg Green City Zone är ett initiativ av Göteborg Stad genom Business Region Göteborg, samt Volvo Cars och RISE Rearch Institutes of Sweden. Här testar vi ny teknik och samverkar för att utveckla och skala upp systemlösningar med målsättningen att alla transporter i utvalda delar av Göteborg till 2030 ska vara 100 procent utsläppsfria.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Voberg (m), kommunstyrelsens ordförande Härryda kommun, 0709-99 90 25
Jonas Eriksson, verksamhetsledare Gothenburg Green City Zone, Business Region Göteborg, 031-367 61 23
Jacob Torell, vd Next Step Group, 031-712 69 12
Eva Jonasson, presskommunikatör Balder, 031-10 79 44

Next Step Group är ett stads- och fastighetsutvecklingsbolag baserat i Göteborg med visionen att skapa miljöer där människor känner stolthet, närhet och delaktighet. Bolaget driver idag tre av Göteborgs största stadsutvecklingsprojekt: Nya Hovås, Wendelstrand och GoCo Health Innovation City.
https://www.nextstep.se/kontakt/

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter. Balder är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden med fastigheter även i Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 december 2021 ett värde om 191,8 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
https://www.balder.se/

Huvudkategori

Tipsa en vän