Nu skalar vi upp återbruksmarknaden i Göteborg

18 mars 2022
Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och cirka en tredjedel av det totala avfallet i Sverige. Samtidigt återvinns en försvinnande liten del av avfallet. Det finns därför ett stort behov av en uppskalad återbruksmarknad i Göteborg – något som kanske bara ligger ett handslag bort.

Den 22 mars samlas nämligen en rad fastighetsägare på Business Region Göteborg där vår vd Patrik Andersson bjudit in till information om initiativet Cirkulärt byggande Göteborg. Initiativet ska mynna ut i ett en avsiktsförklaring – och ett handslag senare i vår – om användbart lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt få fler företag och nya jobb inom området. 

– Den 22 mars samlar vi stadens fastighetsägare för att berätta om vad avsiktsförklaringen går ut på så att man ska kunna ta ställning till om man vill skriva på och vara med. Vi räknar med stor uppslutning från branschen, säger Susan Runsten, processledare hållbarhet, kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Den 2 maj kommer sedan avsiktsförklaringen undertecknas av Göteborgs stad samt intresserade privata och offentliga fastighetsägare och därefter koordineras av Business Region Göteborg genom stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, Gothenburg Climate Partnership.

Målsättningen är att åtagandena i avsiktsförklaringen har implementerats till 2024. Ett år senare ska en återbruksmarknad ha etablerats. Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

– Göteborgs Stad har satt upp jättetuffa klimatmål på hur man själv ska minska sin klimatpåverkan när man bygger och renoverar fastigheter och anläggningar, och staden kommer gå före här och vara en motor i arbetet. Men om även privata fastighetsägare är med och samarbetar blir vi väldigt många som kan utveckla återbruksmarknaden, lära av varandra och få till mer återbruksrelaterade tjänster och produkter. Då blir det lättare för både offentliga och privata aktörer att jobba cirkulärt.

På vilket sätt har fastighetsägare en nyckelroll när det gäller att gå från det linjära till cirkulärt byggande?

– Dels sitter fastighetsägarna på utbudet av produkter i sina fastigheter som kan återbrukas och användas av andra när de inte behöver det själva, dels kan de efterfråga återbruksrelaterade tjänster och produkter när de ska handla upp saker i resten av byggbranschens värdekedja. Så de är jätteviktiga.

Inte minst också med tanke på att Göteborg växer så det knakar?

– Precis, det har ju talats om investeringar för tusen miljarder i infrastruktur och stadsutveckling under kommande år och det är naturligtvis potentiellt en väldigt stor klimatbelastning. Därför är det grundläggande i omställningsarbetet att vi bygger rätt, skulle vi göra allt det där utan att vara klimatsmarta är det totalt kontraproduktivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Intresset för återbruk och cirkulärt byggande verkar ha ökat på senare år?

– Verkligen. Många fastighetsägare har satt egna tuffa hållbarhetmål i sina egna verksamhetsplaner och är medvetna om att de är en stor klimatpåverkare, både genom det de bygger och genom det avfall de genererar. De vet att de måste – och vill! – arbeta mer cirkulärt. Samtidigt tycker de att detta är en fråga som är svår att lösa på egen hand. Vi behöver därför jobba tillsammans för att få till en lokal återbruksmarknad.

Man har helt enkelt efterfrågat just en sådan här avsiktsförklaring?

– Precis! Och nu hoppas vi att den ska bli startskottet för att skala upp. Det är fortfarande lite krångligt och svårt att få tag i säg tjugo fönster som ser ut exakt som man vill ha dem, därför behöver återbruksmarknaden växa och bli mer etablerad, det måste finnas fler återbruksrelaterade tjänster och produkter.

Finns det liknande exempel på den här typen av samarbeten kring cirkulärt byggande och återbruk i Stockholm eller Malmö?

– Inte att man väljer att ta ett sådant här initiativ mellan fastighetsägare för att få till den här återbruksmarknaden, det har jag inte sett. Men vi är ju duktiga på samverkan i Göteborg, det är nog det som kommer till uttryck här också. Och vi vill gärna skrida till handling här och göra saker tillsammans.

Så den 22 mars blir det förhoppningsvis mycket folk här på Business Region Göteborg – vet du hur många fastighetsägare som kommer?

18 stycken. Så intresset är väldigt stort.

Och du hoppas så klart att alla är på plats även i Kronhuset den 2 maj för handslaget och undertecknandet av avsiktsförklaringen?

– Självklart, nu skalar vi upp återbruksmarknaden i Göteborg!

 
Huvudkategori
Susan Runsten
Processledare
Arbetsområden: Klusterutveckling Hållbar stadsutveckling

Tipsa en vän