Ny batterifabrik ökar intresset för Göteborg

1 juli 2022
Joel Görsch, etableringsrådgivare automotive Business Region Göteborg
Sedan Northvolt och Volvo Cars annonserade ett nytt joint venture för en batterifabrik och ett forskningscenter i Göteborg har vi sett ett ökat intresse från leverantörer och tjänsteföretag som börjat utforska möjligheterna att investera i regionen, säger Joel Görsch, vår etableringsrådgivare för automotive och cleantech.

"Det är fortfarande väldigt tidigt i processen, men vi har redan tagit emot många förfrågningar kopplade till den nya batterifabriken från företag som funderar på att investera i regionen. Några av dem är direkta leverantörer, medan andra har en mer indirekt koppling, som till exempel boende. Den nya anläggningen är ett storskaligt projekt både under själva byggtiden och när det sedan är på plats. Vi pratar om en avancerad anläggning som när den är klar kommer sysselsätta upp till 3 000 människor. Indirekt kommer den även generera tusentals nya jobb i regionen."

Vad har du för förväntningar när du blickar framåt?

"Under hösten och vintern, när projektet går in i en ny fas, förväntar jag mig ökad aktivitet, både vad gäller utvecklingen i själva byggprocessen men även investeringsförfrågningar och beslut från leverantörer och andra tjänsteföretag. Första spadtaget förväntas tas någon gång i början av 2023, så som jag nämnde är vi fortfarande i en tidig del av processen."

Hur stort intresse bedömer du att det är från företag att bli en del av vårt automotive kluster?

"I början av pandemin 2020 såg vi ett mindre intresse från internationella företag, men från hösten 2020 har antal företag som gjort förfrågningar och utforskat möjligheterna i vår region ökat stort. H2X Global, en australiensisk tillverkare av vätgasdrivna bränslecellsfordon och Apex.AI, ett mjukvaruföretag från Kalifornien, är två exempel på företag som har blivit en del av vårt kluster under 2022."

Har du noterat några trender bland de företag som är intresserade av att bli en del av vårt kluster?

"Vi har ett fantastiskt automotive- och mobilitetskluster och ser mycket spännande utveckling kopplat till exempelvis den gröna omställningen och digitalisering. Ungefär 90% av förfrågningarna från internationella företag som jag tar emot handlar om elektrifiering, digitalisering, självkörande bilar och delade tjänster. Det kan vara företag som arbetar med vätgas, batterier, laddinfrastruktur och konnektivitet med mera. Det här är några av de stora globala trendområdena och Göteborg gör stora framsteg och har många styrkor inom dessa områden."

Huvudkategori

Tipsa en vän