Ny mötesplats för dig med en idé

3 oktober 2016
Innovationstävlingar såsom Open Innovation Day är ett forum där företagares och privatpersoners idéer får möjlighet att testas och visas upp. En mer permanent mötesplats för nyföretagare, entreprenörer och innovatörer erbjuds nu när entreprenörskvartet i Gamlestaden växer fram.

Entreprenörsklimatet i Göteborg

I Göteborg har vi erkänt bra samarbete mellan akademi, forskning och näringsliv, men vi behöver förbättra vårt samarbete för att utveckla små och nystartade företag. De senaste åren har det tillkommit flera privata aktörer, som till exempel G-lab21, E-hive och start up grind, som bidrar till att förutsättningarna för ett bra entreprenörsklimat ökar.

Citat

För att skapa en miljö för att utveckla små och nystartade företag behövs flera insatser. En sådan är det blivande entreprenörskvarteret i Gamlestaden. Här ska vi samverka för att bättre nå ut till nyföretagare, entreprenörer och innovatörer som har enklare idéer. En mötesplats dit vi kan locka den som bär på en idé, funderar på att starta företag eller redan driver företag. Här ska man kunna få stöd, vägledning och kunskap.

Avsändare

Susanne Robertsson, gruppchef nyföretagande och entreprenörskap, Business Region Göteborg.

Målet fram till 2021 är att skapa en entreprenörsdriven stad, där ett entreprenörskvarter är en del av hela det entreprenöriella ekosystemet - från offentligt finansierade aktörer till privata aktörer. Syftet är att skapa en plats där vi genom samverkan samlar kunskap och expertis inom innovation och entreprenörskap.

Därför är det viktigt med nyföretagande

Antalet nystartade företag i Göteborgsregionen har det senaste året minskat med 2,2 procent. År 2015 startades 7.673 företag i Göteborgsregionen. Det motsvarar 12,2 nya företag per 1 000 invånare, i åldern 16-64 år. Det är en siffra som behöver öka igen, menar Susanne Robertsson.

Citat

En stark entreprenöriell anda med många nystartade företag är viktig för den ekonomiska tillväxten – här står vi inför en utmaning. Vi behöver fler som vågar ta steget att starta företag. Det är oftast i nyföretagandet innovationer föds och blir till verklighet

Avsändare

Susanne Robertsson, Business Region Göteborg.

För att ge staden förutsättningar att bli entreprenöriell, så sker också satsningar på entreprenöriellt lärande i skolan. Det är ett arbete riktat mot unga för att ge dem rätt verktyg och attityder kring företagande. Social ekonomi är också i fokus. Det handlar om nya företagare som inte vinstmaximerar, utan ser till andra värden, som att skapa social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i sina verksamheter.  Sist, men inte minst, så kan entreprenörskap också vara en väg in på arbetsmarknaden. Att starta ett nytt företag kan ge erfarenhet, kompetens och förutsättningar för nyanlända som på lång sikt ökar sysselsättning, menar Susanne Robertsson.

Färgbox

Entreprenöriellt kvarter Gamlestadenett projekt som växer fram just nu

Kontaktpersoner: Susanne Robertsson och Dejan Djurkovski. Se vänster spalt för kontaktinformation.

Färgbox

Open Innovation Day

En innovationstävling som Business Region Göteborg och Göteborgs Stad genomförde tillsammans med Johanneberg Science Park och Climate-KIC. Målet var att få fram lösningar som bidrar till konsumtion med minskad klimatpåverkan.  P4 var på plats och intervjuade Maria Strömberg, chef för Kluster & Innovation, Business Region Göteborg. 2,22 minuter in i klippet kan du höra henne prata bland annat smarta appar som gör det roligt att handla klimatsmart>>

 

Huvudkategori

Tipsa en vän