Nyckeltal om hur näringslivet i Göteborgsregionen påverkas av Corona

28 april 2020
Antalet arbetslösa i Göteborgsregionen har ökat med drygt 5 600 sedan årsskiftet, antalet permitterade har ökat kraftigt liksom företagsrekonstruktionerna. Det visar Business Region Göteborgs kartläggning av näringslivets situation i Göteborgsregionen i spåren av coronapandemin.

Coronapandemin slår hårt mot Göteborgsregionens näringsliv, framförallt mot besöksnäringen, men även mindre aktörer inom nästan hela handeln, byggsektorn och transport. Business Region Göteborg har kartlagt näringslivets situation i Göteborgsregionen under mars och april månad och det är tydligt att den regionala ekonomin drabbas svårt av coronaviruset. Året började annars bra med en ökning av antalet sysselsatta första kvartalet på 1,1 procent. Men om kvartalet kom ut starkare än förväntat förändrades allt tvärt när det stod klart att coronaviruset spreds i hög takt. 

Arbetslösa: Under mars månad drogs gardinen ner och antalet arbetslösa har sedan årsskiftet ökat med drygt 5 600. Det är i dag drygt 9 300 fler arbetslösa i Göteborgsregionen jämfört med samma tidpunkt förra året.

– Allt tyder på att arbetslösheten kommer att öka betydligt mer än vi befarade vid årsskiftet. Om det fortsätter i samma takt som nu kan antalet arbetslösa i Göteborgsregionen öka med ytterligare 5 000 fram till sommaren, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Permitteringar: Antalet permitterade har också ökat kraftigt och ligger just nu på 59 000 personer. 25 procent av alla permitterade i landet finns i Västra Götalandsregionen. 

– Den höga andelen beror nog på att vi dels har många stora arbetsgivare som är beroende av export till marknader som stängt ner, dels på att storstädernas handel och besöksnäring drabbats hårt. En ytterligare faktor är att företagen är snabba på att ställa om i sämre tider, vilket i sig är bra. Men det finns stor risk att det höga antalet permitterade i förlängningen också leder till varsel och färre sysselsatta, säger Henrik Einarsson. 

Konkurser: Antalet konkurser har ökat årets tre första månader. Sedan coronapandemin slog till med full kraft i mars är ökningen dock marginellt högre än för januari och februari. 

– Det vi ser i konkursstatistiken beror än så länge mer på ett allmänt sämre konjunkturläge än på coronaviruset. Coroaneffekten kommer nog först i april och maj, säger Henrik Einarsson.

Företagsrekonstruktioner: Mellan januari och april har 18 företag i regionen försatts i företagsrekonstruktion. Det kan jämföras med åtta företag under hela 2019, det vill säga ökningen i år ligger på 125 procent – på bara fyra månader.

Läs hela rapporten Näringslivets situation mars-april 2020 här.

Business Region Göteborg kommer framgent fortlöpande analysera och presentera hur coronaviruset slår mot näringslivet i Göteborgsregionen. Följ oss gärna här för att ta del av dessa analyser samt våra övriga rapporter och publikationer.

Kontakt:
Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg, henrik.einarsson@businessregion.se, telefon 031-367 61 27.

Bengt Kjellin, presschef Business Region Göteborg, bengt.kjellin@businessregion.se
telefon 031-367 61 64

Tipsa en vän