Nyföretagandet ökar för tredje året i rad

20 april 2022
Antalet nystartade företag har ökat tre år i rad i Göteborgsregionen visar ny statistik från Tillväxtanalys. Fjolårets nära 8800 nya företag innebär en uppgång i nyföretagandet på 23 procent över tre år, eller i snitt 7 procents ökning årligen.

I Sverige har nyföretagandet ökat med 18 procent under samma treårsperiod (2018-2021), att jämföra med 11 procent i Stockholm och 20 procent i Malmö. Bland storstadsregionerna har Göteborg alltså den starkaste tillväxttrenden när det gäller antalet företagsstarter de senaste åren.

– Det är positivt att allt fler i Göteborgsområdet väljer att starta eget. I allmänhet ökar nyföretagandet under lågkonjunktur, och sjunker i högkonjunktur, så att det ökade under pandemin är inte konstigt. Men vi tycker oss känna av att en växande entreprenöranda i Göteborg som vi tror kan hålla i sig, säger Andreas Göthberg, chef för avdelningen Företagsutveckling på Business Region Göteborg.

När man tar hänsyn till befolkningens storlek i arbetsför ålder är nystartsfrekvensen i Göteborgsregionen dock fortfarande klart lägre än i Stockholmsregionen, något lägre än i Malmöregionen – men över det svenska genomsnittet. Sedan millennieskiftet har antalet årliga nystarter mer än fördubblats i Göteborgsregionen, vilket ligger i linje med utvecklingen för riket i stort.

Detaljhandeln var den bransch i regionen där antalet företagsstarter ökade mest (+291 företag), följt av de två branscherna finans, försäkring och fastighet (+215) sam byggverksamhet (+149).

Tjörn, Stenungsund och Mölndal sticker ut
Sex av regionens tio nystartade företag finns i Göteborg stad, där nyföretagandet ökade 22 procent över treårsperioden. Snabbast växte dock nystarterna på Tjörn, i Stenungsund och Mölndal, i alla dessa kommuner med över 40 procent mellan 2018 och 2021.

– Speciellt intressant är den starka entreprenörsutvecklingen i Mölndal som gäller hela tjänstesektorn och hela spektrat av branscher, säger Andreas Göthberg.

Business Region Göteborg bidrar med olika slags stöd och utvecklingsinsatser till företag i olika faser, inte minst till entreprenörer som vill starta helt ny verksamhet.

Yesbox stöttar allt fler företag
Hela 667 nystartade företag fick i fjol hjälp igång av någon av aktörerna på Yesbox, det entreprenörshus som Business Regions Göteborg driver i Gamlestaden och som samlar stödorganisationer från hela regionen.

– Yesbox hade fler besök och hjälpte fler bolag igång 2021 än året innan. Det är vi nöjda med, speciellt eftersom vi har befunnit oss i en pandemi. Av dem vi träffat har en del förlorat sina jobb medan andra har sagt upp sig för att förverkliga drömmen om att starta eget, att gå från tanke till handling, säger Linda Högbacka, verksamhetsledare på Yesbox.

– Trenden med digital rådgivning har hållit i sig även om över tusen personer redan kommit in genom dörren hos oss i år.

Business Region Göteborg har även verksamhet i Angered, genom företagsrådgivaren Dragan Sako. Under det senast mätta helåret hjälpte han 65 företag att starta, även det är en ökning mot året innan.

Läs mer om företagsrådgivarnas stöd till entreprenörer i dessa artiklar:

Pantea tog revansch genom eget designföretag

Helén startade företag av sitt kreativa skapande

Läs mer om Yesbox

Fem branscher i Göteborgsregionen där nystarter växte mest i antal 2018-2021
Detaljhandel +291 företag
Finans, försäkring och fastigheter +215 företag
Byggverksamhet +149 företag
Juridik och ekonomi +129 företag
Utbildning +100 företag

Fem branscher i Göteborgsregionen där nystarter växte mest procentuellt 2018-2021
Reklam och marknadsföring 71%
Jordbruk, skogsbruk och fiske 55%
Detaljhandel 52%
Finans, försäkring och fastigheter 49%
Förlag, radio, TV, film och telekommunikation 46%

Tipsa en vän