Olika perspektiv tar innovationen till nya höjder!

30 november 2018
I innovationslabbet används arbetsmetoden Service Design - en process av kreativt och kritiskt tänkande som tillåter information och idéer att organiseras. Foto: Sofia Eriksson
 I innovationslabbet träffas personer från alla möjliga håll för att tillsammans stärka innovationskraften ytterligare ett snäpp. Vi besökte labbet när tillgänglighet var ämnet för dagen för kreatörer, tjänstemän, entreprenörer och intresseföreningar.

I konferensrummet på Radisson Blu Riverside Lindholmen sitter ett fyrtiotal personer framåtlutade över bord fulla med de traditionella innovationsverktygen postit-lappar och tuschpennor. Verktyg som inte skiljer sig särskilt mycket från vilken workshop som helst på vilket företag som helst. Men det unika här är sammansättningen av människor. Och metoden de arbetar med.

– I Innovationslabbet bidrar människor med olika perspektiv och kompetenser. Behovsägarna har koll på behovet, företagen känner målgruppen och marknaden, kommunen kan bidra med kunskap om allmänheten. Och däremellan behövs kreatörer som kan idégenerera och komma med nya lösningar tillsammans med de andra. Vi kallar det för 360-graderstänkandet. Det behövs för att lösa de utmaningar som samhället står inför och som berör oss alla, säger Azadeh Kazemi, projektledare från Business Region Göteborg.

Innovationslabb: tillgänglighet är femte labbet som Business Region Göteborg ordnar tillsammans med ADA, kring olika samhälls- eller företagsutmaningar och denna gång är All Age Hub och Tillväxtverket med och arrangerar. Deltagarna kommer denna gång från Fastighetskontoret och Idrotts- och föreningsförvaltningen, är konsulter inom tillgänglighet, representerar intresseföreningar eller jobbar som spel- och produktdesigners och inredningsarkitekter.

I en och en halv dag har de jobbat med förutbestämda utmaningsfrågor som till exempel ”Vilka e-tjänster kan öka vår tillgänglighet?” eller ”Hur kan vi skapa fler och bättre bostäder som funkar för personer med fysisk funktionsnedsättning?” enligt en Service Design-metod. Den utgår från behovet och kartlägger utmaningar och tidigare lösningar historiskt för att ge en tydligare bild av vad som är den bakomliggande utmaningen.
Om man går direkt till lösningen så går man miste om möjligheter, och för att hantera möjligheterna, som kan vara väldigt komplexa, är det viktigt att skapa ett ramverk.

Marie Persson, Henrik Ehrlington FK
- Det som slagit mig i dag är att vi visserligen rör oss kring ungefär samma problemställningar som vanligt – men att diskussionerna är helt annorlunda, säger Marie Persson & Henrik Ehrlington som arbetar med tillgänglighetsfrågor på Fastighetskontoret.

Vill jobba mer tvärdisciplinärt
Henrik Ehrlington och Marie Persson arbetar med tillgänglighetsfrågor på Fastighetskontoret och är överens om att staden behöver ta tillgänglighetsfrågorna till en ny nivå på många plan, särskilt utifrån mänskliga rättigheter som rätten till bostad, arbete, fritid och kultur, tillgänglighet och delaktighet.

– Vår uppgift är att kunskapsdela så att olika delar av samhället lär sig av varandra vad gäller fysisk tillgänglighet och information. Vi har till exempel haft bra kunskapsutbyte mellan dem som arbetar med skolgårdar och lekplatser. Det finns mängder av kunskap inom staden, det gäller bara att hitta och dela den, säger Henrik Ehrlington.

– Men vi är nog inte så tvärdisciplinärt innovativa som vi tror. Det som slagit mig i dag är att vi visserligen rör oss kring ungefär samma problemställningar som vanligt – men att diskussionerna är helt annorlunda, säger Marie Persson, som bland annat fått nya idéer kring hur Göteborgs Stads medarbetare eller skolungdomar skulle kunna utbildas och medvetandegöras kring tillgänglighet.

– Det kanske kan bli ett spel om hur man bygger ett bra samhälle i framtiden, med poäng och belöningar, spånar Henrik Ehrlington vidare.

Rehan Hussain All access
– Vi har kommit ganska långt med vår innovation redan och behöver ny input, säger Rehan Hussain som driver företaget All Access Scandinavia som arbetar med tillgänglighetsanpassning av fastigheter och lokaler, allt från inventeringar till utförande.

Blandade kompetenser ger nya idéer
Rehan Hussain är en av deltagarna från näringslivet. Han driver företaget All Access Scandinavia som arbetar med tillgänglighetsanpassning av fastigheter och lokaler, allt från inventeringar till utförande.

– Vi har kommit ganska långt med vår innovation redan och behöver ny input. Vi vill vara med och påverka så att vi inte behöver släcka bränder, det vill säga komma in för sent med tillgänglighetsanpassningen. Jag har en del tankar kring hur man skulle kunna få till en tillgänglighetscertifiering och som tur var hamnade jag i en grupp där det fanns otroligt bra idéer. Jag som person är väldigt lösningsorienterad, men här har vi haft tid att gräva djupare i problemen för att förstå dem i grunden och på så sätt hitta mer hållbara lösningar, säger han.

Blandningen av personer och kompetenser är ett måste, anser han.

– Även om jag har arbetat med dessa frågor i över elva år så innebär det inte att jag är den som har de bästa idéerna.

– Vilken lyx att få sitta med i diskussioner med så många olika perspektiv!

 

Pernilla Ankarberg, Ahaaa Designstudio

 

Kreativa idéinjektioner
Kreatörerna som deltar i Innovationslabbet är specialinbjudna via Business Region Göteborgs enhet ADA som utvecklar stadens kreativa och kulturella näringar. I flera fall jobbar de inte med tillgänglighetsfrågor specifikt utan tanken är att de ska komma med annorlunda infallsvinklar. Pernilla Ankarberg driver företaget Ahaaa Designstudio och jobbar som produktdesigner och processledare med fokus på barns och ungas delaktighet. Hon är van vid att jobba över gränserna och sätta samman grupper på egen hand för att lösa problem, men oftast i mindre skala.

– Vilken lyx att få sitta med i diskussioner med så många olika perspektiv! Jag satt bredvid en speldesigner, och flera gånger under samtalen sa hon saker som jag inte alls hade tänkt på själv och aldrig kommit på ensam. Jag kan lätt bli lite insnöad på ämnet så det är väldigt inspirerande att vara här och höra många olika röster.

En och en halv dag har gått fort, tycker hon.

– När alla är samstämmiga jobbar man möjligen framåt snabbare. Med olika viljor och perspektiv tar det längre tid, vilket kan upplevas som frustrerande. Men det är ju också det som är poängen! Det ska vara brett och rörigt på vägen mot en lösning, säger hon.

AAAh design
- Det är väldigt inspirerande att vara här och höra många olika röster, säger Pernilla Ankarberg driver företaget Ahaaa Designstudio och jobbar som produktdesigner och processledare med fokus på barns och ungas dela

Vidare diskussioner
Pernilla Ankarberg känner att hon gärna skulle jobba vidare med frågeställningarna; inte stanna vid de teoretiska presentationerna utan gå vidare med konkreta idéer och innovationer. Marie Persson på Fastighetskontoret tycker detsamma. För henne har framför allt de nya kontakterna varit värdefulla.

– Spontant känner jag att det här gänget vill jag inte släppa! Det borde finnas ständiga arenor och nätverk att tillgå när man behöver bolla någon fråga. Alla ingångar behövs, säger Marie Persson.

Den största frågan som diskuterades  under dagen var Hur kan livsvillkoren för personer med fysisk, psykiskt och intellektuell funktionsnedsättning förbättras? (Syn, Hörsel, Fysisk, Psykiskt, ADHD , Kognitiv beteende, Astma och Allergi).Vi har utgått från programmet för full delaktighet; rätten till utbildning, rätten till arbete, rätten till kultur och fritid, rätten till demokratiskt deltagande, rätten till bostad och rätten till hälsa, omsorg och personlig trygghet när vi arbetat i innovationslabbet, säger Azadeh.

När dagen är slut märks det att suget efter inspirerande samtal över gränser och discipliner är stort och att idéerna att gå vidare med är många: utbildningsspel, certifieringar, portaler och appar som på olika sätt förbättrar tillgängligheten i samhället. Deltagarna dröjer sig kvar och gör upp planer på att ses och prata vidare. Azadeh Kazemi ler nöjt när hon ser dem.

– Det är ju precis det här vi vill. Vi på Business Region Göteborg vill möjliggöra och skapa förutsättningar för innovation. De här personerna talar så att säga olika språk och har olika sätt att angripa problemet – men när de förstår varandra är det som ett ”hallelujah moment” på vägen mot nya lösningar, och det har jag upplevt flera de här dagarna, säger hon.

Innovationslabbet kring tillgänglighet arrangerades av AllAgeHubTillväxtverket och Business Region Göteborgs kreatörsfrämjande verksamhet ADAI workshopen deltog personer ur redan befintliga arbetsgrupper inom rättighetsområdena, och även personer i staden som arbetar med utvecklingsfrågor eller hade någon ledningsfunktion, ombudspersoner från FRG, DHR, SRF, Hörselskadades riksförbund, Barnplantorna, Autism och Aspergerföreningen samt representanter från näringslivet.

Är du intresserad av att veta mer - kontakta oss gärna!

Tipsa en vän

Visa cookie-information