Omnisys får hjälp att höras i rymden

11 februari 2016
Göteborgsföretaget Omnisys mätinstrument ute i rymden hjälper forskningen att förstå jordens klimatförändringar. Ändå är det svårt med finansieringen. Tack vare Business Region Göteborg får företaget hjälp att docka an mot rätt instanser i EU. Men det hela började med en helt annan expedition.

Omnisys har varit medlemmar i Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt i många år. Det har medfört ett kontaktnät där den ena ingången har gett det andra.

Att lyfta de mindre företagens roll i rymdsammanhang, att kunna förmedla rätt kontakter på strategisk nivå – i såväl Stockholm som i Bryssel – är sådant som BRG kunnat bistå med. Allt för att öka stödet för rymdbranschen i Västsverige.

– Jag brukar få lustiga kommentarer om hur lätt det borde vara att argumentera för den forskning som våra mätinstrument stöder, med tanke på hur allvarligt klimatförändringar är för hela mänskligheten, säger Omnisys vd Martin Kores.

Huvudkategori

Unik teknik

Omnisys satellitburna instrument gör mikrovågsmätningar av ämnen i atmosfären. Det är en unik nisch. Geografiska och tidsmässiga förändringar av atmosfärens sammansättning är en viktig nyckel för att förstå den globala uppvärmningen.

Men finansieringen knackar inte på dörren direkt. Att skapa förståelse för rymdindustrin och de möjligheter som företagets teknik kan skapa, är en viktig del av Martins Kores arbetsuppgifter.

Det gäller på såväl nationell som europeisk nivå. Mycket forskning bedrivs i samarbeten över nationsgränserna och EU är en stor finansiär.

"Det gäller att göra sin röst hörd. I det sammanhanget har samarbetet med Business Region Göteborg varit givande."
Martin Kores, vd på Omnisys

Öppnar dörrar i Bryssel

 Därför kan det vara bra att kunna få hjälp i de sammanhangen.
– BRG:s kontor i Bryssel öppnar dörrar till rätt instanser för oss och skapar medvetenhet om vad vi gör. De hjälper oss att stärka västsvenska intressen i framtida projekt inom ramen för EU:s program Horizon 2020.

Rymdklustret i Göteborg med Chalmers som kunskapsnav har en stor potential, menar Martin Kores, och kan bli en viktig tillväxtmotor i regionen. Men då krävs det att man positionerar sig för framtiden och där är Business Region Göteborg oerhört viktig som långsiktig strategisk samarbetspartner.

– De är väldigt kompetenta, alltid raka puckar och väldigt resultatinriktade. Samarbetet är en rolig del av mitt arbete, säger Martin Kores.

Tipsa en vän