Ordning på organisationen gjorde omställning möjlig

11 maj 2022
När Brigo fick fler anställda hjälpte rådgivare på vårt tillväxtprogram till med att få ordning på organisationen. Den nya bolagsstyrningen gjorde det sedan möjligt för kontraktstillverkningsföretaget att ställa om under pandemin.

Möbler, dynor, gardiner och displaylösningar – det är några av alla produkter som Brigo erbjuder som partner inom kontraktstillverkning. På uppdrag av andra företag utvecklar och tillverkar Brigo produkterna, som sedan säljs under uppdragsgivarens varumärkesnamn. Företaget startades 2002 av Thomas Ingvast och Edward Andrén och 2012 kontaktade de Business Region Göteborg för första gången.
– Vi ville få hjälp med att utveckla organisationen, ledningsgruppen och ledningsstrukturen, säger Thomas Ingvast, vd på Brigo.

Susanne Abildtrup
Koordinator
Arbetsområden: Event Administration
Thomas Ingvast, vd Brigo AB
Thomas Ingvast, vd Brigo AB.

Med hjälp av två konsulter från Business Region Göteborg gjordes en analys av Brigos produktmix, marknad, organisation och ledarskap.
– Den visade att vi var sämre på organisation och ledarskap, vilket ofta är fallet i entreprenörsstartade företag. Börjar man med att vara två stycken och sedan växer och blir fler är det vissa saker som det behöver bli ordning och reda på. Särskilt behöver styrningen och ledningen fungera, säger Thomas.

Delaktighet och engagemang ökade

Några år senare, när Brigo växt till omkring 20 personer, hjälpte Business Region Göteborg återigen till med coachning inom olika områden kring organisationen och ledningsgruppsarbetet. Företaget införde mellanchefer, vilket gjorde att ledningsgruppen blev tydligare och starkare. Från att ha varit toppstyrda lärde sig Brigo att vara mer öppna med information. Efter en omorganisation ökade delaktigheten och engagemanget bland medarbetarna.
– När man är ett lite mindre företag har man inte så många rådgivare att prata med. Man funderar på om man ska göra si eller så och förstår kanske inte själv vad nästa steg i företagets utveckling bör vara. Business Region Göteborg hjälpte oss att komma över tröskeln och få till en organisation med chefer och avdelningar när vi växte och blev större.

Under årens lopp fick Brigo fler kunder och verksamheten rullade på, men när pandemin kom blev det för dem som för många andra – allt tvärnitade.
– Vi räknade på hur länge pengarna skulle räcka, hur länge vi skulle kunna betala ut löner och när vi skulle gå i konkurs, berättar Thomas.

Stor omställning på grund av pandemin

När efterfrågan från sjukvården på olika skyddsmateriel blev stor gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med ett upprop och efterfrågade produkter som det var brist på. Före pandemin sålde Brigo inga produkter under eget varumärke, men nu tittade man på förfrågningarna för att se om det fanns någon produkt som Brigo skulle kunna tillverka.
– I en del fall var det svårt med tillgång till material och i andra fall hade vi inte den maskinella utrustning som behövdes. Men ansiktsvisiren såg vi oss kunna klara av och vi byggde väldigt fort upp en stor produktionskapacitet. 

Från att aldrig tidigare ha tillverkat ett ansiktsvisir lyckades Brigo på kort tid starta en produktion av den eftertraktade produkten. En fabrik som egentligen hade stängt ner på grund av pandemin, startade upp en av sina linor för att tillverka plasten som används till visiren. Brigo i sin tur gick ut med en rekryteringskampanj på Facebook och extraanställde nästan 400 personer till monteringen. Det var många ungdomar som hade säsongsarbetat eller varit verksamma inom restaurangnäringen som nu fick jobb tack vare Brigo. En del arbetade några dagar, medan andra stannade i månader. Varje dag lämnade hundratusentals visir tillverkningen och transporterades ut i landet till den hårt ansatta sjukvården.
– Det var många som sa att vi var duktiga som klarade att ställa om. Men för oss kändes det mer som att vi gjorde det vi alltid gör – det fanns ett behov och vi tillgodosåg det, säger Thomas och fortsätter:
– Utan Business Region Göteborg hade det förmodligen inte varit möjligt. Om inte de hade funnits med oss genom åren hade vi inte haft den organisation vi har i dag och hade då inte kunnat ställa om så som vi nu gjorde, säger han.

Thomas tre tips för agerande vid kris:

1. Sätt upp scenarier. Tänk ut vilka olika scenarier ni skulle kunna hamna i och vad ni ska göra på både kort och lång sikt om så blir fallet.
2. Ta det lugnt. Det är sällan så pass bråttom att man inte hinner tänka efter för att kunna ta kloka beslut.
3. Informera. Om många är oroliga är det bra att prata mycket. Det är bättre att säga att man inte vet, än att inte säga något alls. Då kan också fler vara med och hjälpa till och komma på idéer.

Jobba smartare och bli mer effektiv i vårt tillväxtprogram

Business Region Göteborg har genom åren hjälpt tusentals företagare i Göteborgsregionen att öka sin tillväxt och omsättning, samtidigt som de nyanställer. I vårt tillväxtprogram erbjuder vi analyser, seminarier och workshop samt tillgång till våra rådgivare och experterLäs mer om programmet för små och medelstora företag som Brigo AB deltar i:

Business Region Göteborgs tillväxtprogram.

Tipsa en vän