Över 100 000 permitterade i Västra Götalandsregionen

13 maj 2020
Med anledning av coronaviruset kartlägger Business Region Göteborg regelbundet situationen för näringslivet i Göteborgsregionen. Den senaste kartläggningen som blev klar den 12 maj visar att antalet permitteringar nu är uppe i över 100 000 i Västra Götaland varav besöksnäring och handel står för cirka en fjärdedel. Men många fler branscher är drabbade.

Business Region Göteborg granskar ett antal parametrar för att skapa en bild av tillståndet just nu för näringslivet. Vi tittar på jobbtillväxt, arbetslöshet, antal konkurser, korttidspermitteringar och varsel samt företagsrekonstruktioner i Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen.

Den nya kartläggningen visar att antalet permitteringar nu är uppe i cirka 109 000. Besöksnäring och handel står för cirka en fjärdedel, men många andra branscher är också drabbade. 

– Den här krisen slår brett mot hela näringslivet, inte bara besöksnäring som det talades mycket om inledningsvis. Inte minst industrin är hårt drabbad med över 40 procent av alla permitteringar i länet, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Av Business Region Göteborgs kartläggning framgår också att antalet arbetslösa i Göteborgsregionen fortsätter att bli fler. Sedan årsskiftet har antalet ökat med 7 600. 

– Permitteringar och varsel resulterar i allt fler arbetslösa och tyvärr har vi inte sett toppen än. På den positiva sidan ser vi dock att allt fler länder nu sakta börjar öppna upp delar av ekonomin. Göteborgsregionens näringsliv är ju starkt beroende av export och därmed tillväxt i andra länder. Där finns nyckeln till hur långdraget det här blir, säger Henrik Einarsson. 

Business Region Göteborg kommer fortlöpande analysera och presentera läget utifrån samma parametrar. Prenumerera gärna  HÄR  för att inte missa dessa analyser eller våra övriga rapporter och publikationer. 

Kontakt: Henrik Einarsson, etableringschef Business Region Göteborg

e-post: henrik.einarsson@businessregion.se, telefon: 031-367 61 27Tipsa en vän