På god väg mot lyckat återbruk

25 september 2019
Tegelsten, glaspartier, plankor från byggnadsställningar och hundraåriga golv – mängder av goda återbruksexempel presenterades i samband med återbruksseminariet som hölls av projektet Återbruk Väst.
Vid ett fullsatt seminarium hos Återbruk Väst visades det nyligen att återbruk inte längre är någon avlägsen framtidsvision. Det händer här och nu – och flera av de ledande aktörerna finns i Västsverige. Återbruk Väst drivs bland annat av Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership.

Bygg- och fastighetsbranschen står ensam för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, och en omställning mot ett mer cirkulärt byggande är en viktig del av lösning. Genom att använda återbrukat byggmaterial minskar utsläppen avsevärt, samtidigt som både den som river och den som bygger har stora pengar att tjäna.

Fördelarna med återbruk är alltså många, och att det finns ett stort intresse för fenomenet råder det inga tvivel om. Projektet Återbruk Väst arrangerade nyligen ett överfullt seminarium på Johanneberg Science Park under namnet ”Att möjliggöra återbruk i byggbranschen”, där företag med återbruksrelaterade produkter och tjänster fick pitcha sina lösningar för en samlad publik bestående av närmare 100 personer från bygg- och fastighetsbransch.

Ett av de deltagande företagen som kommit långt i att göra affärer av återbruk är CS Riv & Håltagning. De var medgrundare till Brattöns Återbruk redan 2012 och återbrukar allt från dörrar till fönster. Just nu deltar de i projektet Cirkulär upphandling där det är fokus på återbruk av betong.

Huvudkategori
– Vi är här för att visa att det går, att återbruk verkligen fungerar, säger Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning.
– Vi är här för att visa att det går, att återbruk verkligen fungerar, säger Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning.

– Vi har hållit på med återbruk sedan 2012, så vi är nästan veteraner, säger Amanda Borneke, kvalitets- och miljöansvarig på CS Riv & Håltagning, och fortsätter:

 – Vi är här för att visa att det går, att återbruk verkligen fungerar. Många pratar om flaskhalsar och att politiker och företag måste göra mer, i stället för att gräva där de står. Det är skönt att ge lite jävlaranamma och visa att vi faktiskt kan lösa det här tillsammans.

Efter att ha lyssnat på pitcharna samlades dessa representanter från bygg- och fastighetsbranschen för en efterföljande workshop om hur lösningarna kan omsättas i praktiken. En av deltagarna var Andrea Pap De Pestény, gruppchef för hållbar affärsutveckling på Skanska:

– I december 2015 beslutade vi på Skanska att vi ska ha halverat vår klimatpåverkan till 2030 och att vi ska vara klimatneutrala 2045. För att nå dit ser vi över hela värdekedjan, och i det är återbruk viktig parameter som är viktig för oss att utforska. Hur kan vi utveckla det området och ta det till nästa steg?

Hon menar att det är viktigt att skapa en marknad som fungerar på ett effektivt och affärsmässigt sätt samtidigt som det skapas en marknad som kan utvecklas för att på sikt bli helt cirkulär. För Skanska och många andra aktörer i byggbranschen finns en stor utmaning i att beställaren har specifika behov som efterfrågas, vilket kräver innovativa lösningar för att lyckas med återbruk.

– Jag tror det är lätt att tänka att arkitekten löser det, men så är det inte. Vi har en del återbruksprojekt och piloter som pågår, och det vi ser är att samverkan är en väldigt viktig del. En tidig involvering och ett gott samarbete är viktiga nycklar för att nå hela vägen fram.

Återbruk Väst är ett projekt inom Gothenburg Climate Partnership, GCP, som är ett långsiktigt samarbete mellan Göteborgsregionens näringsliv och Göteborgs stad med syftet att aktivt minska vår klimatpåverkan. GCP:s projektledare Anastazia Kronberg är glad över att workshopen visar på ett snabbt växande intresse för återbruk:

– Vi gjorde den här workshopen för att lyfta hela återbruksbranschen och för att få hela branschen att komma framåt. Vi vill lyfta de aktörer som finns och få de olika aktörerna att hitta varandra och se möjligheter till affärsutveckling.

Projektledarna Carina Loh Lindholm, IVL, och Anastazia Kronberg, Business Region Göteborg, gladdes åt rekordmånga deltagare på återbruksserminariet.
Projektledarna Carina Loh Lindholm, IVL, och Anastazia Kronberg, Business Region Göteborg, gladdes åt rekordmånga deltagare på återbruksserminariet.

Under workshopen på Johanneberg Science Park identifierades flera tydliga utmaningar för återbruk, men det stod också tydligt att många lösningar finns att finna i samverkan och kreativa lösningar.

– Det är så tydligt att bygg- och fastighetsbranschen behöver lära sig att hantera omställningen till cirkulär ekonomi, säger Anastazia Kronberg. Om jag har en resurs, hur kan den då bli en tillgång för nästa person? Här fyller marknadsplatsen på ccbuild.se en viktig funktion, där den som till exempel har tegel kan matchas med någon som saknar tegel. Det är genom den typen av lösningar vi kan få fler att satsa på återbruk, och då har vi tagit ett stort kliv framåt mot en mer cirkulär byggbransch.

Fakta: Återbruk Väst – ökat återbruk för en hållbar byggbransch

Återbruk Väst är innovationsprojektet som sätter fokus på ett ökat återbruk för en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch genom ett brett regionalt samarbete. Tillsammans utvecklas nya arbetssätt och lösningar för att accelerera uppskalningen av återbruksmarknaden till nytta för kund och klimat. Genom handfasta fallstudier vid nybyggnads-, ombyggnads- och rivningsprojekt ska vi mäta klimatnyttan och utvärdera nya lösningar för att skala upp återbruket.

Partner i projektet är Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Gothenburg Climate Partnership genom Business Region Göteborg, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Fastighetskontoret  Göteborgs Stad, IVL Svenska Miljöinstitutet, Klövern, Johanneberg Science Park, Tengbom arkitekter, Västfastigheter och White arkitekter. (Projektet finansieras av Stiftelsen IVL, Västra Götalandsregionen och projektparters.)

Tipsa en vän