Patrik Andersson i GP Debatt

28 april 2016
”Med så många stora, globala och forskningsintensiva företag som Göteborgsregionen har kan man misstänka att entreprenörskap inte frodas som det borde i storbolagens skugga”, skriver Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson på GP Debatt.

Göteborg rätt väg men det går för långsamt >> GP

”Men det leder fel att ställa stora företag mot små. Tvärtom har de nytta av varandra. Göteborgsregionen har flera småföretagsmiljöer som rankas högt i internationella jämförelser. På Astra Zeneca har det med vårt och andra aktörers stöd på kort tid skapats en succéartad tillväxtmiljö för små företag. De lever i symbios med storföretaget.”

Inlägget är en replik på en artikel av Charlie Karlsson och Kenneth Kastman-Krantz:

Varför blommar inte företagandet i Göteborg? >> GP

Patrik Andersson bekräftar Business Region Göteborgs analys att det krävs fortsatt arbete för att förbättra företagsklimatet och att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. Han skriver:

”Men goda förutsättningarna för nya företag är långsiktiga framgångsfaktorer. Och det behöver hända mer i branscher där Göteborgsregionen inte är så stark. Nyföretagandet behöver öka mer och entreprenörskap stimuleras, men faktum är ändå att Göteborgsregionens småföretag växer allt snabbare. Det har förändrats från en situation där de minsta företagen hade en långsammare tillväxt än snittet för Sverige, till en tillväxttakt som är högre än både rikets och Malmös.”

Tipsa en vän