Pling Transport fick ekonomisk trygghet med Mikrofonden Väst

23 augusti 2017
Pling Transport fick ekonomisk trygghet med Mikrofonden Väst
Det kooperativa cykelåkeriet Pling Transport fick stöd från Mikrofonden Väst som hjälpte dem att få en checkkredit på banken. – Idag känner vi en större ekonomisk trygghet, säger Thomas Röstell, som driver Pling Transport.

För Pling Transport blev skillnaden stor när de, tack vare stöd från Mikrofonden Väst, fick en checkkredit hos sin bank och därmed större ekonomisk frihet.

– Bidraget från Mikrofonden Väst hjälpte oss väldigt mycket. Med en checkkredit så känner vi större trygghet i vår verksamhet. Nu vet vi att om vi får en stor utgift plötsligt eller om en kund glömmer att betala sin faktura så är det inte hela världen, för vi har den ekonomiska marginalen nu, berättar Thomas Röstell som driver Pling Transport. 

 

Med en checkkredit känner vi större ekonomiskt trygghet i vår verksamhet

Thomas Röstell, ägare till Pling Transport

 

– Checkkrediten gör också att vi vågar lite mer än tidigare. Istället för att vi som innan alltid fick spara ihop och ha en buffert, innan vi vågade investera i någonting, så kan vi nu mer testa oss fram och vågar ta större chanser och risker.

Hur kan Mikrofonden Väst hjälpa dig som driver socialt företag i Göteborgs Stad?
Mikrofonden Väst erbjuder stöd i form av kostnadsfria garantier till sociala företag, föreningar och kooperativ i Västra Götaland.Det kan exempelvis handla om hjälp med en checkkredit på banken så att du får bättre likviditetsflöde och klarar att betala innan pengar kommer in. Eller så kan du få hjälp med hyresgaranti om du skulle behöva ligga ute med pengar för framtida hyra. Grunden är densamma; att du ska känna dig tryggare i din vardag och känna ett stöd i att finanserna går ihop i slutet av månaden. Så kan du koncentrera dig på din verksamhet utan att vara orolig.
www.mikrofonden.se

Pling Transport 
Ett kooperativt cykelåkeri i Göteborg. Pling transport tar upp till två kubikmeter och 200 kg på en cykel, även i Göteborgs backar!

Pling tycker det är viktigt att leverera gods i tid och utan skador, året runt, i alla väder, med en hög servicenivå. De använder lastcyklar med väderskydd för lasten och avancerad fjädring så att även mycket känsligt gods (t ex semlor) kommer fram helt efter att ha passerat spårvagnsspår, trottoarkanter, brunnslock och vägbyggen. De räknar med god framkomlighet också när alla stora infrastrukturprojekt i Göteborg kommer igång på allvar.

För staden och dess invånare innebär en transport med smågods med cykel istället för ett motorfordon många fördelar, bla minskat buller, minskade utsläpp och minskad energiförbrukning.

Pling är ett medarbetarägt företag, med samhälls- och medlemsnytta som syfte snarare än att generera vinst till ett fåtal ägare.

Här kan du läsa mer om Pling Transport i Göteborg >

Tipsa en vän