Rådgivare får småföretag att snabbt hitta rätt rutiner

8 september 2020
Många företagare underskattar hur mycket inköpsarbetet kan påverka resultatet. Det menar Claes-Erik Norén, en av Business Region Göteborgs affärsutvecklare inom tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Vi frågade honom och några av hans konsultkolleger hur de kan hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin logistik.

Är ett automatiserat plockflöde något för ditt företag? Hur påverkas ni av den vikande konjunkturen, och hur anpassar ni ert lager? Och måste man satsa på gratis frakt när jättarna i branschen gör det, eller hur ska man egentligen tänka? 

Genom Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt kan små och medelstora företag i Göteborgsregionen få hjälp att besvara dessa och liknande frågor kring logistik och inköp som aktualiseras av bland annat en ständigt ökande digitalisering. 

Konkret kan rådgivningen handla om exempelvis hur företaget samarbetar med sina leverantörer kring inköp, om det är mest fördelaktigt att köpa in en viss tjänst eller vara eller att producera den själv eller vilken logistiklösning som passar bäst för företagets behov. 

Affärsutvecklarna som står för rådgivningen har en bred erfarenhet av att jobba med inköps- och logistikfrågor i både små och stora företag. 

Vilka utmaningar möter du bland små och medelstora företag?

– Vad gäller inköp så är det viktigt att företaget bildar sig en egen uppfattning om var prisnivån ska ligga, och inte bara förlitar sig på leverantörens data. Dessutom att alltid ta in flera jämförande offerter. Det finns också många bolag där inköpsavdelningen bara jobbar med transaktioner, operativt inköp, utan att ha fått några mål från ledningen. Det blir då bara ”business as usual”. Jag brukar coacha företagen att tänka på de här sakerna. Inköpsfrågorna måste finnas på ledningens bord och det måste finnas mål som man kan läsa av för att säkerställa att man är på rätt väg, säger Claes-Erik Norén.

Underkategori
Claes-Erik Norén, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Att ta in en konsult kan snabbt göra skillnad i mindre bolag. Många underskattar vilken impact ett gediget inköpsarbete kan göra", säger Claes-Erik Norén.

– Det vanligaste problemet jag stöter på i mindre företag är en bristande kompetens hos ledningen. Ibland försöker man lösa det med högmod – trots att man begärt hjälp är man inte tillräckligt ödmjuk för att ta emot den. Ledarna i småföretag har ofta varit med och byggt upp sitt företag från en entreprenörsbas, men när bolaget växer och man ska växla upp måste man vara beredd att ändra på sitt beteende, säger Nila Pihl.

Nila Pihl, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Många tror att de vill ha ett inköps-AI som minimerar lagret och ger optimala inköp, men för att få det att funka krävs att man har väldigt bra koll från början", säger Nila Pihl.

Vad ser du för trender i omvärlden, och hur tycker du att företag ska ta sig an dem?

– En avgörande trend är att det blivit väldigt många olika onlinetjänster. Allt ska gå via webben, företag köper till exempel ofta in en hel inköpstjänst från en extern leverantör i stället för att installera grejerna i sitt eget system. Det leder till att man får jobba väldigt mycket med integration mellan olika tjänster, och det har blivit svårare att övervaka hela flödet. En annan trend är AI, som jag inte är ett stort fan av. Många tror att de vill ha ett inköps-AI som minimerar lagret och ger optimala inköp, men för att få det att funka krävs att man har väldigt bra koll från början. Det blir lite av en paradox, som att man hoppas att AI på ett magiskt sätt ska rädda världen, säger Nila Pihl. 

– Automation av e-handel är en stor trend. Man läser mycket om att kunden vill ha sina leveranser dagen efter, och så vidare, och många företagare vill automatisera plockprocesser för att göra dem mer effektiva. Men det är inte alltid som automation är det mest lönsamma för ett litet eller medelstort företag, det beror helt på hur stora volymer man har. Därför är det viktigt göra en analys av vad som är det bästa för det egna företaget. Man kan också fundera på hur nödvändigt det är med leverans dagen efter i ett miljöperspektiv. Kanske är kunderna villiga att vänta lite extra om leveransen är mer miljövänlig, säger Madelene Ahl Brorsson.

Madelene Ahl Brorsson, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
"Det är inte alltid som automation är det mest lönsamma för ett litet eller medelstort företag, det beror helt på hur stora volymer man har. Därför är det viktigt göra en analys av vad som är det bästa för det egna företaget", säger Madelene Ahl Brorsson.

Varför ska små och medelstora företag ta hjälp av Business Region Göteborgs konsulter inom inköp och logistik? 

– Det är en fantastisk chans att till en subventionerad kostnad få bra stöttning och rådgivning för att hjälpa företaget i rätt riktning, så att man kan växa och utvecklas. Jag fick nyligen uppdraget från Business Region Göteborg och innan dess var jag var inte så påläst om vad de erbjuder. Nu när jag satt mig in i det tycker jag att det är en utmärkt möjlighet att få rådgivning och stöttning, säger Madelene Ahl Brorsson.

– Andelen köpt material är ofta en väldigt stor del av kostnadsmassan. Därför är det viktigt att ha kontroll på sina inköp, och även att tidigt få in processer för att säkerställa kvaliteten i det man köper in. Det får ofta snabba effekter, och att ta in en konsult kan snabbt göra skillnad i mindre bolag. Många underskattar vilken impact ett gediget inköpsarbete kan göra, säger Claes-Erik Norén.

Business Region Göteborgs konsulter inom området Inköp & logistik är: 

Madelene Ahl Brorsson 
Claes-Erik Norén 
Nila Pihl 
Philip Wramsby 

Se alla 35 konsulterna

Tipsa en vän