Regionalt riskkapital säkrar investeringar i startups och innovationer

3 december 2019
Foto: Mostphotos, Johan Töpel
- Göteborg är lite anorektiskt när det kommer till riskkapital – de flesta riskkapitalbolag finns ju som bekant i Stockholm. Det gör att vi har en brist på riskkapital i tidiga skeden här i Göteborg, säger Henrik Jansson, Fund Manager på Almi Invest.

Almi Invest grundandes 2009 med syftet att säkerställa långsiktigt riskvillig investeringskapacitet i unga startups, som en konsekvens av konjunkturnedgångarna 2001 och 2008–2009.

- Man såg att så fort konjunkturen svek så försvann också det otroligt viktiga riskkapitalet som investerar i tidiga skeden. Istället började dessa investorer och affärsänglar investera i betydligt senare skeden, vilket ger ett stopp i maskineriet, så att säga. Och detta tar också lång tid att börja bygga upp igen i en ökande konjunktur, säger Henri.

En normal startup-investering för Almi Invest ligger mellan en och tio miljoner kronor och man eftersträvar att vara en minoritetsägare på omkring 10–20 % av företaget. Genom sitt stora nätverk av privata investorer och affärsänglar arbetar man för att få mer riskkapital till Västsverige.

Almi Invest hjälper till viss utsträckning även startups att finna de övriga 50 %, det vill säga de som måste komma från privat kapital, genom sitt stora kontaktnät. Men man är tydlig med att inte ”curla” företagen alltför mycket.

- Det finns en poäng att i att låta grundarna själva klara av att ha investerarrelationer – det är en del av att driva ett startup eller företag, berättar Henrik, som dessutom slår ett slag för mötesplatsen Connect2Capital, som drivs av Connect Väst. Eventet är ett klassiskt investerar-event där investorer och startup kan mötas och hitta samarbeten. Läs mer här >>

Tre avgörande faktorer
Tre faktorer är helt avgörande för att Almi Invest ska investera i ett nystartat företag.
Den kanske viktigast frågan handlar om människorna. Man tittar på vilka mål som entreprenörerna har, vilka drivkrafter man har och vilka ambitioner som entreprenörerna har med sitt bolags framtid.

- Vår investering bygger på att vi kommer in som aktiv delägare och deltar i styrelsearbetet under tre till 4 år med förhoppning om att bolagen ska växa och vi kan sälja vårt aktieinnehav. Men vi har inga problem att stanna upp till sju eller åtta år i bolagen, men som aktiv delägare är det jätteviktigt för oss att människorna i bolaget är sådana som vi förstår och som vi känner förtroende för.

Den andra punkten som Almi Invest tittar på inför en startup-investering är vilket problem som företaget löser. Finns det ett problem och hur stort är det? Det kommer avgöra marknadspotentialen och hur marknaden agerar när produkten eller lösningen kommer ut.

- En stor del av startups:en har en bakgrund i den akademiska världen, och är ofta inriktade på produkt och produktutveckling. Men för oss blir det viktigt att förstå hur stort problemet man löser med sin produkt eller tjänst, och därmed hur stor marknaden potentiellt är, så att vi inte investerar i produktutveckling som aldrig sedan hittar en kund, säger Henrik.

Det sista man tittar på och bedömer är vad det kommer att kosta att utveckla och marknadsintroducera produkten eller tjänsten.

- Känner vi oss otrygga på antingen människorna, problemet eller kostnaden så kommer vi inte att investera, säger Henrik.  Och självfallet kommer vi titta på andra frågor men dessa tre är de enskilt viktigaste sakerna vi tittar på.

Citat

Ska du investera i tidiga skeden måstes du känna marknaden, ha örat mot rälsen och delta i miljöerna där startups finns och där innovation uppstår – då behövs regionalt riskkapital.

Almi Invest går aldrig in som ensam investerare i ett startup, utan 50% av kapitalet som skall investeras i ett företag måste komma från privat håll.  På så sätt säkerställer man att Almi Invests investeringar sker på marknadsmässiga villkor.

Ofta samfinansierar man investeringar med privata investorer och affärsänglar och också institutionella investorer. Att endast 9 % av investmentbolagen finns placerade i Göteborgs kommun, medan 42 % ligger i Stockholms kommun är en nackdel för Västsverige.

 - Den som sitter i Stockholm tenderar att investera i Stockholm. Men ska du investera i tidiga skeden måstes du känna marknaden, ha örat mot rälsen och delta i miljöerna där startups finns och där innovation uppstår; högskolorna, universiteten, inkubatorerna och Science Parksen – då behövs regionalt riskkapital.

- Göteborg är lite anorektiskt när det kommer till riskkapital. Det gör att vi har en brist på riskkapital i tidiga skeden här i Göteborg. Och just därför, hävdar jag, att Almi Invest som en aktiv regional aktör fyller en ännu större funktion i just i Västsverige, säger Henrik.

Almi Invests åtta regionala riskkapitalbolag förvaltar tillsammans cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i över 660 startups. Dessutom har man en GreenTech-fond på 650 miljoner kronor som har ett särskilt fokus på att göra klimatsmarta investeringar som är CO2-reducerande

Huvudkategori

Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och företagare med utländsk bakgrund. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler. Göteborgs stad genom Business Region Göteborg är delägare i Almi sedan 1990-talet. Almi Invest är en underkoncern som bedriver riskkapitalverksamhet. Kapitalet i de fonder som förvaltas av Almi Invest Västsverige AB består av strukturmedel från EU och i övrigt kapital från koncernens moderbolag Almi Företagspartner AB, Almi Företagspartner Väst AB, Regionen Halland, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregionen. Genom samarbete bidrar vi till regional hållbar tillväxt. 

Tipsa en vän