Rekordstort internationellt intresse för svenska miljötekniska lösningar

18 februari 2020
Svenska lösningar inom smarta och hållbara städer lockar rekordmånga utländska aktörer till Sverige. Verksamheten Smart City Sweden kan idag visa upp över 100 besöksobjekt över hela landet med lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering, digitalisering och social hållbarhet.

Den kraftigt ökade globala urbaniseringen ställer världens städer inför stora utmaningar. Inom Smart City Sweden visar Sverige upp lösningar kring städers tekniska försörjningssystem för energi, vatten, avfall och transporter. Inom plattformen demonstreras även lösningar inom stadsplanering, människors delaktighet och medborgarinflytande. Målet är att inspirera andra att göra likadant – och att exportera svenska hållbara och smarta lösningar inom området.

Besök från 55 olika länder
Sedan regeringsuppdraget startade för drygt ett år sedan har organisationen byggts ut med sex regionala noder – i väst Business Region Göteborgs verksamhet Green Gothenburg. Under förra året var intresset från utlandet rekordstort – totalt besökte 1700 besökare från 55 länder den svenska visningsverksamheten som finns utspridd i landet. Flest besökare kom från Kina och övriga Asien, men även sydamerikanska länder som Colombia och Mexiko besökte Sverige för att ta del av verksamheten inom Smart City Sweden. Green Gothenburg, den västliga noden, har haft hela 42 olika delegationsbesök från 25 länder under 2019. Det största intresset i den västliga noden har legat i regionens transportlösningar, hela 35% av årets besök kretsade kring detta. 

- När vi ser tillbaka på 2019 är vi glada att intresset för smarta och hållbara lösningar i vår region är fortsatt högt. Vid delegationsbesöken bjuder vi in svenska företag som på olika sätt bidrar till smarta och hållbara städer att delta. Det är en bra möjlighet att träffa nya affärskontakter, sälja produkter eller att vara med och påverka beteenden och strukturer. Eftersom vi håller koll på utländska marknader och viktiga kontakter blir det både kostnads- och tidseffektivt för dem, Sofia Carlsson McConell, Verksamhetsansvarig, Green Gothenburg.  

Huvudkategori

I en internationell jämförelse ligger Sverige långt framme när det gäller smarta och hållbara lösningar i städer. När länder rankas gentemot FN:s hållbarhetsmål brukar Sverige ligga i topp – och landet har dessutom många innovativa företag som behöver kapital för att växa. 

Sju myndigheter och Business Sweden står bakom plattformen Smart City Sweden, och den drivs, på Energimyndighetens uppdrag, av IVL Svenska miljöinstitutet och sex regionala noder.  

- Vi är riggade för det stora internationella intresset för Smart City Sweden och våra svenska lösningar. Tillsammans med myndigheternas expertis, regionala företrädares lokalkännedom och erfarna affärsutvecklare kan vi stötta nya internationella samarbeten, säger Annika Nilsson på Energimyndigheten, som koordinerar uppdraget.

Lösningar används utomlands – fler exportmogna företag knyts till verksamheten
Visningsverksamheten inom Smart City Sweden har bland annat resulterat i projekt i Kina, Indien och Sydkorea inom områden som stadsplanering, luftkvalitet och vattenrening.

–  Vi arbetar med att knyta fler exportmogna företag till besöksverksamheten. Målet är att exportera våra svenska lösningar och attrahera utländska investerare, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig affärsutvecklare på Smart City Sweden.

Under 2020 fortsätter arbetet med att stärka samarbetet med utländska städer som visat intresse för svenska lösningar.

Om Smart City Sweden

Smart City Sweden demonstrerar och visar upp svenska lösningar inom smarta och hållbara städer för en internationell publik. Bland annat välkomnas besöksdelegationer från hela världen. Målet med Smart City Sweden är inspirera andra att göra likadant som Sverige samt att exportera svenska hållbara och smarta lösningar inom området.

  • Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som pågår mellan 2018–2021.
  • I uppdraget ingår de sju myndigheterna Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova samt Business Sweden.
  • Plattformen drivs, på Energimyndighetens uppdrag, av IVL Svenska Miljöinstitutet och sex regionala noder från Umeå i norr till Malmö i söder.
  • De sex noderna, Region Norr – North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Region Mitt – Dalarna Science Park, Region Öst – IVL Svenska Miljöinstitutet, Region Väst – Business Region Göteborg, Region Sydöst- Cleantech Östergötland, Region Syd – Sustainable Business Hub)

 

Om Green Gothenburg

Green Gothenburg, som drivs av Business Region Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad, är en neutral aktör utan eget vinstintresse. Vårt uppdrag är att skapa en hållbar region och bättre villkor för företagen så att Göteborgsregionen fortsätter att utvecklas. Läs mer om Green Gothenburg här: www.greengothenburg.se

 

Besöksländer 2019 Smart City Sweden                              

Intresseområdena för besöken

China 

  

99 

Japan 

  

Colombia 

  

India 

  

Russia 

  

Korea, South 

 

Norway 

  

Brazil 

  

Italy 

  

Denmark 

  

Mexico 

  

United Kingdom 

 

Singapore 

  

Egypt 

  

Zambia 

  

 

Urban Planning 

41% 

Eco Governance 

34% 

Social Sustainability 

33% 

Waste Management 

26% 

Waste-to-energy 

25% 

Climate, Energy & Environment 

25% 

Eco System Services 

24% 

Water 

18% 

Availability 

18% 

Mobility  

17% 

Citizen Dialogue & Participation 

16% 

Energy Efficency 

16% 

Tipsa en vän

Visa cookie-information