Så avslöjas havets hemligheter

Vi vet fortfarande väldigt lite om hur haven omkring oss egentligen mår. Men nu ökar antalet ekoanalyser av havsmiljön. Och ett nytt svenskt-brittiskt kunskapssamarbete har gett nya affärsmöjligheter och internationell uppmärksamhet.
Ett nytt svenskt-brittiskt kunskapssamarbete ger nya affärsmöjligheter och internationell uppmärksamhet.

Vi vet fortfarande väldigt lite om hur haven omkring oss egentligen mår. Men nu ökar antalet ekoanalyser av havsmiljön. Och ett nytt svenskt-brittiskt kunskapssamarbete har gett nya affärsmöjligheter och internationell uppmärksamhet.

När priset för EUs bästa företagssamarbete delas ut 14 november är Göteborgsföretaget Medins en möjlig vinnare.
 
Medins är nominerade tillsammans med brittiska partnern Seastar Survey. När de slog ihop sina specialiteter hittade de helt nya affärsmöjligheter.
 
Medins fokuserade tidigare enbart på limnologi - miljöundersökningar och analyser i vattendrag, älvar och sjöar - och är ett väletablerat företag på den svenska marknaden. Våren 2015 kom de i kontakt med företaget Seastar Survey i England, specialiserat på miljöanalyser för havsvatten vid kustområden och offshore.
 
Kontakten med det brittiska företaget fick Medins med hjälp av det europeiska affärsnätverket Enterprise Europe Network, verksamt vid Business Region Göteborg och med kontor över hela Europa.   

Citat

Tack vare samarbetet har vi anställt fler, ökat våra marknadsandelar och även börjat att exportera våra tjänster till andra europeiska länder.

Avsändare

Olof Nilsson, vd Medins Havs och Vattenkonsulter

Företagen insåg snart att de skulle kunna dra nytta av varandras kunskap och kom snabbt igång med ett samarbete.
 
Eftersom analyser av sötvatten och saltvatten skiljer sig ganska kraftigt åt bidrog kunskapsutbytet till att båda företagen kunde utöka sina respektive marknader.
 
För Medins innebar det ett ökat tryck av analysuppdrag från länsstyrelser och myndigheter, med en stadigt ökad omsättning på den marina sidan som följd.
 
– Tack vare samarbetet har vi anställt fler, ökat våra marknadsandelar och även börjat att exportera våra tjänster till andra europeiska länder, berättar Olof Nilsson, vd på Medins.
 
– Enterprise Europe Networks roll är att öppna dörren till de affärsmöjligheter som finns mellan företag i Europa, säger Maria Lundin, EU-rådgivare för Enterprise Europe Network på Business Region Göteborg.

– Det känns fantastisk att vi genom kunskap och kontakter har kunnat bidra till ett långvarigt samarbete som redan gett ringar på vattnet i form av nya exportmöjligheter, nyanställningar och, inte minst, en nominering för bästa partnerskap i Enterprise Europe Network Awards 2016.

Enterprise Europe Network är världens största europeiska affärsnätverk som kostnadsfritt erbjuder stöd och service till små och medelstora företag. Nätverket kan hjälpa till med finansieringsfrågor, att hitta internationella affärspartners eller med innovationscoachning. Det representeras av drygt 600 värdorganisationer i ett 60-tal länder och över 3000 medarbetare världen arbetar i nätverket. Tillväxtverket är nationell koordinator och huvudfinansiär av verksamheten i Sverige.

Läs mer om Enterprise Europe Network här >>

Enterprise Europe Networks europeiska hemsida hittar du här >>

Medins Havs och Vattenkonsulter är ett av många företag i Tillväxtprogrammet Expedition Framåt vid Business Region Göteborg, ett individuellt anpassat program som ger små och medelstora företag i Göteborgsregionen kraft att växa och realisera sin potential fullt ut. Här utgår vi från ditt företags behov och tillför kunskap och kontakter som öppnar för nya möjligheter längs hela tillväxtresan. Arbetet sker efter en väl beprövad modell och mätningar visar att de företag som deltar utvecklas hela 20% bättre än sina konkurrenter.

Här kan du läsa mer om Tillväxtprogrammet Expedition Framåt >>

Medins Havs och Vattenkonsulter är medlemmar nätverket Västsvenska Subsea.
Den marina näringen är en av Västsveriges prioriterade branscher. Business Region Göteborg driver nätverket Västsvensk Subsea där fokus ligger på jobba marknadsorienterat för att stärka konkurrenskraften hos de västsvenska företagen inom Subsea-området nationellt och internationellt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut driver initiativet OffShoreVäst där fokus ligger på innovation och forskning inom offshore-segmentet.

Här kan du läsa mer om Västsvenska Subsea >>

Medins skall erbjuda kompletta tjänster inom undersökningar i vattenmiljöer (oavsett om vattnet är sött, bräckt eller salt). Vår personal representerar därför ett brett urval av Sveriges ledande experter inom sötvatten, brackvatten och saltvatten.

Här kan du läsa mer om Medins Havs och Vattenkonsulter >>