Så blev Göteborg Sveriges innovationsmotor

Maria Strömberg
Maria Strömberg, chef kluster och innovation på Business Region Göteborg

Öppna innovationsmiljöer, en lång tradition av samverkan, universitet och Science parks. Det lockar starka globala företag att satsa på forskning och utveckling i Göteborgsregionen. Det har gjort Göteborg till Sveriges innovationsmotor. Men det finns orosmoln för den fortsatta utvecklingen - kompetensförsörjning.

Näringslivet satsar mycket på forskning och utveckling i Göteborgsregionen, drygt 33 procent sett till den totala nivån i Sverige, den högsta i landet. Vilket är speciellt eftersom Göteborg har sin historia i tung industri.

– Detta hänger förmodligen samman med att det pågår en stor förändring i industrins utveckling och utmaningar just nu. Fordonsindustrin behöver till exempel ställa om till elektrifierande och utsläppsfria fordon, säger Maria Strömberg, chef för kluster och innovation på Business Region Göteborg.

Ett kvitto

Det är storbolagen som står för de enorma investeringarna i regionen. Den största andelen av forskning och utveckling ligger nu inom fordonsindustrin, inte minst de två Volvobolagen, men också inom life science, petrokemi och rymd.

– Det är ett kvitto på att företagen tycker att det finns kompetens att rekrytera och kompetens hos samarbetspartners, därför väljer de att göra sina forsknings- och utvecklingsinvesteringar i vår region, säger Maria.

Ett orosmoln

Men kompetensförsörjning är också den största kritiska faktorn för fortsatt utveckling. Att företagen upplever att det finns rätt och tillräckligt med kompetens för att fortsätta att forska och utveckla kring sina utmaningar och kunna fortsätta att vara attraktiva företag i framtiden på en global marknad.

– Det handlar om universitetsutbildningar, att skapa nya utbildningar på alla nivåer det finns behov av och se till att många går de utbildningar som näringslivet har behov av. Vi måste också vara en plats för global talang, att de väljer Göteborg och de företag som finns här. 

Ytterligare knäckfråga

Maria ser ytterligare en knäckfråga och då handlar det om hur man kopplar samman de stora företagen med de små företagen.

– Hur kan de små företagen fortsätta att växa och dra nytta av den kunskapsintensiva regionen och forskning och utveckling? Det måste vi fortsätta att jobba med.

Historia av samverkan

Förutom att det finns starka globala attraktiva företag i regionen så finns det också en lång historia att samverka kring innovationslösningar.

– En insikt är att ingen aktör själv klarar att skapa framtidens lösningar som möter behoven. Man måste samverka, både mellan näringslivet, det offentliga, akademin och institut.

Johanneberg science park, Lindholmen science park och Sahlgrenska science park är ett resultat av samverkan som lockar många talanger och företag. Det växer också fram flera liknande områden i regionen, till exempel GoCo health innovation city, precis söder om Astra Zeneca.

– Det finns också flera exempel där storföretag öppnar upp för småföretag att sitta i deras ytor, det är också ett unikt sätt att arbeta.

Samverkan mellan branscher

Det finns också många testbäddar där nya innovationer testas och utvecklas. Ett konkret exempel är Gothenburg Green city zone som handlar om att få helt utsläppsfria zoner i en stor del av staden till 2030.

– Det jag tror att vi är bra på är samverkan mellan olika branscher och aktörer, där finns det spännande framtida innovationsklimatet och det ska vi fortsätta att utveckla ännu mer.

Både kunskap och industri

Men Maria ser inte att Göteborg kommer att gå från industristad till en kunskapsstad. Båda behövs och den ena utesluter inte den andra.

– Att bara ha tjänsteproducerande kunskapsintensiva företag är inte Göteborgs karaktär. Det är kombination av kunskapsintensiva företag och en industri i omställning som gör Göteborg unikt och attraktivt, säger Maria Strömberg.

Göteborgsregionen ligger bra till även i Europa när det gäller innovation. Delar man forskning och utveckling med antalet invånare i Göteborgsregionen hamnar regionen på tredje plats. Två tyska regioner ligger före.