Så ska företagande inom kulturella och kreativa näringar stärkas

29 juni 2020
Kompetensutveckling och  affärsutveckling ska leda till fler företag som går bättre och en ökad samverkan inom de kulturella och kreativa näringarna. Dessutom ska fler företag från andra branscher förstå värdet av att samverka med de kulturella och kreativa näringarna. Det är syftet med de beviljade projektmedlen som Business Region Göteborg fått från Västra Götalandsregionen. Rasmus Heyman, gruppchef för kulturella och kreativa näringar berättar mer.

 

- Vi ser att många har det tufft i den lågkonjunktur som uppstått i Covid-19:s fotspår, så vi är naturligtvis mycket glada över att få vår ansökan godkänd, säger Rasmus Heyman. Som kreatör kan man vilja ha hjälp med den affärsmässiga delen, och själva företagandet, så att energin kan fokuseras på skapandet istället. 

- Vi tar också vår utgångspunkt i de innovations- och samverkansbehov som finns för att möta klimatkrisen. Därför kommer vi att fokusera på affärsutveckling, export, entreprenörskap, innovation, samverkansgrupper och forumträffar, berättar Rasmus. 

Projektet, kallat Skarp egg, slipar både upp affärsmässigheten för utövarna och driver utveckling inom och mellan branscherna inom Kulturella och kreativa näringar (KKN). 
Kulturella och kreativa näringar är ett brett område som egentligen består av flertalet olika branscher – allt från kulturarbeten till reklambyråer.

Extra pengar med anledning av coronapandemin
Kulturella och kreativa näringar är ett styrkeområde i Västra Götaland som är viktigt för att stärka regionens attraktionskraft och de kulturella och kreativa näringar är viktiga för att uppnå den övergripande visionen om det goda livet inom Västra Götalandsregionen. Kulturella och kreativa näringar bidrar alltså starkt till 
att staden och regionen blir attraktiv att bo i, besöka eller etablera sig i. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt program för utveckling av kulturella och kreativa näringar 2018–2020. Programmet fick extra medel med anledning av coronapandemin, vilka var sökbara under våren. Läs mer om programmet för Kulturella och kreativa näringar här. 

- Efter sommaren dra vi igång med full kraft och kommer erbjuda utövare och näringsidkare inom de kulturella och kreativa näringarna kompetensutveckling inom export, entreprenörskap och affärsutveckling. Vi kommer driva flera samverkansgrupper och forumträffar och inte minst kommer vi se till att de kulturella och kreativa näringarna möter andra branscher för kring innovation och utveckling, avslutar Rasmus.

Huvudkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information