Så skapar du ökad lönsamhet och effektiva rutiner

14 oktober 2020
Kan bristande effektivitet vara en av anledningarna till sämre resultat? Vad kan man i så fall göra åt det? Expedition Framåts konsulter kan hjälpa dig att analysera och kartlägga vad som inte fungerar – och hitta vad som krävs för att vända utvecklingen.

Effektivitet är ordet på allas läppar dessa dagar och det kan vara lätt att rygga tillbaka och tro att det handlar om att alla på företaget måste arbeta snabbare. Men att nå effektivitet genom att få ordning på företagets arbetsrutiner kan tvärtom innebära en bättre arbetsmiljö. Utan en ordentlig verksamhetsstyrning blir det lätt dubbelarbete, man gör helt enkelt en massa onödigt jobb.

– Det handlar om lönsamhet. Effektiva processer ger bättre och mer uthållig lönsamhet, säger Gunnar Thoresson, en av Expedition Framåts affärsutvecklare inom området verksamhetsutveckling och effektivisering med stor erfarenhet av operativt arbete i olika företag under mer än 35 år, bland annat som VD.

Gunnar Thoresson Business Region Gteborgs konsult i tillvxtprogrammet Expedition Framt
"Många ledningar är operativt aktiva och behöver hjälp att titta framåt. Har vi de kompetenser och resurser som vi behöver? Om inte – inte hur får vi tag på dem?", säger Gunnar Thoresson.

Han och hans kollegor stöttar företag med att analysera och utveckla affärsmodeller kring automatisering och digitalisering, analys av organisationer, processutveckling, samt kunskap för att bygga en lean organisation. Här finns också mycket kunskap om ledningssystem och certifieringar för ökad kvalitet och hållbarhet.

– Jag hjälper företag att effektivisera sina processer och strukturera sina arbetssätt med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, men även de som vill komma i gång med ett systematiskt hållbarhetsarbete, säger Niclas Järnros, som arbetat som konsult inom verksamhetsutveckling i 25 år.

Niclas Jrnros Business Region Gteborgs konsult i tillvxtprogrammet Expedition Framt
"Vi kan hjälpa bolag att strukturera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för tillväxt", säger Niclas Järnros.

Rent konkret handlar det om rådgivning till företagens ledning för att strukturera verksamheten i syfte att optimera flöden och möjliggöra digitalisering av processer, eller justera i affärsmodeller och styrsystem för att möta framtiden eller att ta fram beslutsunderlag för eventuella förändringar i organisationen.

– Det kan vara ett företag där det inte går så bra som de önskar. Då måste de fråga sig: är ni säkra på att allihop vet vart ni ska? Även om de har världens bästa strategi har de kanske ändå inte en gemensam bild om vart det ska. Då kan jag bidra till att företagsledning har samma målbild, att de verkligen enas runt sin strategi och handlingsplan så att alla olika ansvarsområden vet vad de ska göra för att nå målbilden, säger affärsutvecklare Maria Djupström, som menar att målstyrning är en av de viktigaste processerna i ett företag.

Maria Djupstrm Business Region Gteborgs konsult i tillvxtprogrammet Expedition Framt
"De som inte har pejling på miljölagstiftning och kommande hållbarhetskrav finns inte om tio år. Så krass kan man vara", säger Maria Djupström.

Därefter vidtar detektivarbetet med att hitta bristerna i det dagliga och se över vilka möjligheter till effektivisering som finns.

Vilka utmaningar ser ni hos små och medelstora företag?
– Att man inte har ordning på sina rutiner, processer och arbetsgång. Man har inte hunnit med att sätta upp det på ett bra sätt. Man kanske lovar saker till kunder som man inte kan hålla, man hinner inte lyfta blicken och har dålig koll på sin ekonomiska kalkyl. Arbetar ineffektivt. Ofta verkar det som man har ett problem, men sen det visar sig vara nåt annat som inte fungerar som det ska, säger Gunnar Thoresson.

– Att få helheten att hänga ihop. Ofta fixar man lite med arbetsmiljön här och lite med försäljningen där. Man släcker bränder istället för att arbeta på ett systematiskt sätt. Du har din personalhandbok på ett ställe, din miljöhandbok på ett annat och din försäljningsmanual på ett tredje. Men det finns ingen helhet. Vi kan hjälpa bolag att strukturera sin verksamhet så att de kan växa effektivt, säger Niclas Järnros.

Varför ska ledare på små och medelstora företag ta hjälp av en konsult? 
– För spara en massa tid. Och man hittar rätt snabbare och säkrare, säger Maria Djupström.

– Det kan vara ett sätt att få saker gjorda. Många små och medelstora företag behöver lägga sin tid och engagemang på affären. Det kan också vara bra för att få tillgång till kunskap. Ägaren eller vd:n i ett litet bolag ska kunna ekonomi, personalfrågor, leverans, försäljning med mera. Man kan inte vara bäst på allt, menar Niklas Järnros. 

Vad ser ni för trender i omvärlden och hur bör företagen ta sig an dem? 
– Digitalisering, globalisering och hållbarhet. En fjärde utmaningen är kompetensförsörjningen, att få tag på rätt folk. Det gäller i nästan alla branscher, även hantverk. Många ledningar är operativt aktiva och behöver hjälp att titta framåt. Har vi de kompetenser och resurser som vi behöver? Om inte – inte hur får vi tag på dem?, säger Gunnar Thoresson. 

Niclas Järnros menar att hållbarhet kommer mer och mer och att det är viktigt att få in den frågan i affärsmodellen, strategin och i arbetsmodellen.

– Hållbarhet är mycket större än miljö, det handlar ett långsiktigt företagande och då håller det inte att ha missnöjda medarbetare, kunder, eller att smutsa ner miljön.

Framöver kommer det också att bli mer kostsamt att inte ta miljöhänsyn. Det är viktigt att se till helheten, om du kan få in hållbarhet i din affärsmodell, kan du revolutionera världen. Även Maria Djupström lyfter hållbarhet som den stora framtidsfrågan. 

– De som inte har pejling på miljölagstiftning och kommande hållbarhetskrav finns inte om tio år. Så krass kan man vara. Man måste fundera på om det finns något i affärsidén som inte håller för kommande hållbarhets- och miljökrav från myndigheter och marknad. I dag vore det till exempel oklokt att satsa på fossilbranschen. Det kanske är ovant att tänka hållbart, men när man väl får pejl på vad hur man ska tänka och vad man kan göra är det oftast inte så svårt. Den som förstår det har en business i framtiden.
 

Business Region Göteborgs konsulter inom området Verksamhetsutveckling och effektivisering är:
Maria Djupström
Niclas Järnros 
Nila Pihl 
Gunnar Thoresson 
Philip Wramsby

Läs mer om tillväxtprogrammet Expedition Framåt som ger små och medelstora företag kraft att växa.

Vill du veta mer om Expedition Framåt? Hör av dig direkt till vår koordinator

Underkategori

Tipsa en vän