Säkra affären med rätt kompetens – 3 kostnadsfria digitala workshops att välja på

8 oktober 2020
Workshopledare: Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg kompetensförsörjning och regionalt samarbete.
Vi ställer om och genomför denna workshop digitalt på grund av rådande smittspridningsläge. Välkommen till en av våra tre kostnadsfria workshops, välj den tidpunkt som passar dig.

Den snabba teknikutvecklingen, digitaliseringen och nu även COVID-19-pandemin har skyndat på den redan pågående förändringen av nya sätt att arbeta. Detta ställer krav på ny kompetens, ledarskap och organisation. Vet du vilken ny kunskap ditt företag måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftiga de närmaste åren?

– Rätt kompetens är en avgörande faktor för att företag ska kunna växa. Business Region Göteborgs workshop är ett enkelt sätt att börja arbeta med kompetensfrågorna, menar Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg som håller i dessa workshops.

Omvärldsbevakning och trendspaning är därför oerhört viktigt för att kunna kika runt hörnet. Likaså att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. I denna workshop får du bekanta dig med ARUBA. En enkel modell för att Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla kompetens.

Detta gör vi:

  1. Reflekterar över omvärldsfaktorer som påverkar din affär och kommande kompetensbehov
  2. Går igenom ARUBA-modellen
  3. Genomför en självskattning enligt ARUBA-modellen och utbyter erfarenheter mellan deltagarna
  4. Prioriterar vad ditt företag vill jobba vidare med

Workshopen vänder sig till företag med 3-50 anställda i Göteborgsregionen. Kom gärna två personer från varje företag om det är möjligt, då det blir enklare att jobba vidare.

Anmäl dig här

Anmälan till workshop 17 november kl 13:00-16:30

Anmälan till workshop 23 november kl 14:00-17:30

Anmälan till workshop 25 november kl 13:00-16:30


Läs mer om nyttan med omvärldsbevakning och fokus på kompetensarbetet i artikeln Nu behövs nytt kompetenstänk för att nå dina affärsmål.


För frågor, kontakta Ywonne Genberg på 031-367 61 67 eller Ywonne.Genberg@businessregion.se.

 

Underkategori

Tipsa en vän