Sjöfartsdag ska locka unga till branschen

20 augusti 2019
Över 1700 ungdomar kommer den 2 september anlända till Donsö för att gå på studiebesök och förhoppningsvis få en nyanserad bild på sjöfartsyrken och sjöfartsutbildningar.
Befälhavare, ekonom, fartygsingenjör, kommunikatör, logistiker, matros… Inom sjöfarten finns en stor variation på efterfrågade kompetenser, förmodligen fler yrken än vad många ungdomar känner till. För att locka unga till branschen bjuder ett flertal aktörer, tillsammans med Business Region Göteborg, in till en heldag i sjöfartens tecken den 2 september på Donsö.

Enligt den förstudie som presenterades i slutet av 2018 där man undersökt de västsvenska maritima klustret, är kompetensfrågan ständigt återkommande i branschen. Bland annat visade studien att färre söker till högskoleutbildningarna och till de olika gymnasieskolorna med marin anknytning. Trenden var synlig över hela spektrumet; intresset sjunker för att jobba på varv, med underhåll inom sjöfarten och fritidsbåtssektorn, för marinteknik och för att bli sjöingenjör och sjöbefäl.

Tillsammans med Donsö Shipping Meet 2019, Organisationen Satsa på Sjöfart, Transportföretagen och Göteborgsregionen har Business Region Göteborg därför tagit fram ett heldagskoncept med studiebesök riktat till grundskolelever åk 8-9 och gymnasielever åk 2-3, samt lärare och studie- och yrkesvägledare.

Lisa Johansson, projektledare för studiebesöket, som väntas ta emot både Utbildningsminister Anna Ekström och över 1 700 ungdomar, berättar mer:

- Det har varit ett fantastiskt intresse för studiebesöket! Då det finns ett rekryteringsbehov i branschen är det såklart jätteroligt att det finns ett stort intresse inför detta. Studiebesöket är en långsiktig satsning på branschen för att visa dagens ungdomar vilka möjligheter som finns, både studie- och yrkesmässigt, inom sjöfarten. Vi vill med denna dag visa att sjöfarten kan vara en intressant bransch för många, oavsett vad man är intresserad av. Det är även en dag för allmänbildning, många vet till exempel inte att 90 % av all export och import till Sverige har någon sträcka gått via sjöfart.

Lisa Johansson
Lisa Johansson, Projektledare, Satsa på Sjöfart. Foto: Per Barkman

- Vi hoppas även att studiebesöket blir en helhetsupplevelse med en upplevelsebaserad utställning där branschen får möjlighet att visa upp sig, berätta och även konkret visa hur det är att arbeta inom sjöfart, både i land och till sjöss. Eleverna får bland annat prova på att, via stimulator, navigera ett fartyg och gå ombord på flertalet fartyg, säger Lisa.

- Engagemanget och samarbetet inom branschen inför studiebesöket har varit helt fantastiskt. Alla har sträckt ut en hand och vill tillsammans hjälpas åt att lyfta branschen. Till exempel har 200 frivilliga anmält sig för att vara lotsar och under dagen guida eleverna som kommer ut till Donsö. Behovet av kompetensförsörjning är så pass starkt att det har varit enkelt att samlas kring. Det här studiebesöket har varit ett mycket gott samarbete mellan branschen, näringslivet och skolorna, säger Lisa.

Sirius Shippings nya fartyg Coralius, Coralius kommer att finnas på plats och ha öppet fartyg för eleverna och lärarna. Foto: Benjamin Fhager
Sirius Shippings nya fartyg Coralius, Coralius kommer att finnas på plats och ha öppet fartyg för eleverna och lärarna. Foto: Benjamin Fhager

- Det känns väldigt bra att Utbildningsminister Anna Ekström medverkar under dagen och ser rekryteringsbehovet inom sjöfart som en viktigt och prioriterad fråga. Under studiebesöket kommer utbildningsministern att hålla en pressträff och även medverka på ett seminarium där hon kommer att prata inför studie- och yrkesvägledarna om deras roll och uppdrag i framtiden. Hon kommer även att vara med under en namngivningsceremoni för att döpa det nya och miljövänliga tankfartyget Fure Ven, säger Lisa.

Sjöfartsdagen arrangeras i anslutning till Donsö Shipping Meet 2019 som är Göteborgsregionens största mötesplats för hela det maritima klustret. Under två dagar samlas över 90 företag, 260 utställare och 2 000 besökare för att diskutera gemensamma branschfrågor. Madeleine Johansson, projektledare för Maritima näringar på Business Region Göteborg, berättar mer:

- Eventet är ett lysande exempel på när branschen i regionen tillsammans, under flera år, skapat en fantastisk arena. På Donsö samlas hela världen för att diskutera sjöfartens behov och utmaningar med möjlighet till affärer, nätverkande och samverkan bland besökare och de som ställer ut.

Madeleine Johansson
Madeleine Johansson, Projektledare Maritima näringar, Business Region Göteborg

- I år är temat Business intelligence, Sustainability and Future recruiting. Studiebesöket för skolungdomar den 2 september är ett sådant initiativ som kopplar an till behovet av kompetensförsörjning för framtiden och där till exempel utvecklingen av digitalisering och automatisering inom branschen kräver ny kompetens nu och över längre tid, säger Madeleine.

- Business Region Göteborg arbetar ständigt för att stötta och bidra till hållbarhet för regionens branscher. Det är därför en fantastik möjlighet när vi tillsammans med företagen och akademin gemensamt kan lyfta frågeställningar som kräver samverkan och ökad förståelse för de utmaningar och behov branschen har. Där är Donsö Shipping Meet ett exempel på en otroligt viktig plattform för olika form av informationsutbyte och kunskap. Det är extra roligt att den arrangeras här, på en liten ö utanför Göteborg!, säger Madeleine.

Förstudie maritima näringar

Utförare: Fredrik von Elern, SMTF samt Christoper Anderberg, Chalmers.

Förstudien genomförs inom ramen för Lighthouse där såväl Chalmers som SMTF ingår. Presenterades i mitten av december 2018.

Deltagande i undersökningen är verksamheter och organisationer inom det västsvenska maritima klustrets sex fokusområden. Första delen är en digital enkätundersökning med 26 frågor, andra delen är djupintervjuer med ett antal utvalda deltagare.

Tipsa en vän

Visa cookie-information