Skola och näringsliv prisas på Euroskills

18 november 2016
Matton images
Under Europas största yrkestävling som går av stapeln i Göteborg prisas skolor och företag som har gjort speciellt bra insatser för att öka samarbetet sinsemellan. Den 1 december får vi reda på vem årets vinnare är.

Utmärkelse för god samverkan

Kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete. En viktig ingrediens i det är samverkan mellan skola och arbetsliv. Därför premieras skolor respektive företag som på ett systematiskt och långsiktigt sätt samarbetar med varandra.

SAK-rådet, ett råd för organisationer för skola och arbetslivskontakter i Göteborgsregionen, har under ett antal år genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Syftet med priset är att inspirera fler skolor och arbetsplatser att utveckla ett samarbete till nytta för elev, skola och arbetsliv. Alla skolor och företag i Sverige har varit välkomna att nominera, men majoriteten av nomineringarna som kommer in är från Göteborgsregionen.

År 2015 var det Sjumilaskolan i Göteborg och Elof Lindälvs Gymnasiesärskola i Kungsbacka som fick Utmärkelsen i kategorin grundskola, för god samverkan mellan skola och arbetsliv. Och Speed Group i Borås fick motsvarande Utmärkelse i kategorin företag. Årets pris till skola respektive näringsliv delas ut den 1 december under Euroskills. Då deltar förra årets vinnare och berättar de hur det har gått från dem. Genom att dela ut det här priset sprids goda exempel så att fler ser nyttan med samverkan.

Citat

För företag är direktkontakten med skolungdomar viktig. Tack vare nära samverkan kan företagen visa upp olika yrken och hur saker och ting fungerar på en arbetsplats. Samtidigt får ungdomarna chans att ge sin syn på saker och ting. Eleverna kan relatera det de har lärt sig i skolan till ett arbetsliv och får förhoppningsvis upp ett intresse

Avsändare

ANNA-LENA JOHANSSON, BUSINESS REGION GÖTEBORG. 

 

Tipsa en vän