Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt i coronatider

2 februari 2021
För Smart City Sweden, med uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt. Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt.

Mer än hälften av världens befolkning bor redan i städer och siffran förväntas öka till närmare 70 procent fram till år 2050. Samtidigt står världen inför stora utmaningar, där städer är en nyckel i omställningen till en hållbar framtid.

Investerings- och exportplattformen Smart City Sweden arbetar för att öka samarbetet mellan Sverige och andra länder inom den hållbara staden. Smart City Sweden, som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på Energimyndighetens uppdrag, tar emot delegationer från hela världen och visar upp svenska lösningar inom områden som stadsplanering, mobilitet, miljöteknik, avfallshantering och social hållbarhet. Målet är att inspirera andra att följa det svenska exemplet och samtidigt skapa exportmöjligheter för svenska företag.

Sedan starten har plattformen tagit emot tusentals besökare från fler än 60 länder på huvudkontoret i Hammarby sjöstad och hos de regionala noderna runtom i Sverige där den västra noden drivs av Business Region Göteborg inom ramen för Green Gothenburg.

– Genom Smart City Swedens verksamhet erbjuder vi ett skyltfönster för regionens smarta och hållbara system liksom för västsvenska företag som levererar lösningar. En förstudie kring smarta elnät i Tyskland, en presentation av västsvenska mobilitetsklustret för franska aktörer samt ett samarbete mellan ett västsvenskt och ett östeuropeiskt företag är bara några exempel från det senaste året, säger Sofia Mc Conell, BRG:s projektledare för Smart City Sweden West.

 

Satsning på digital utveckling
Under mars lanserades ett digitalt Smart City Sweden och sedan dess har uppdraget haft hundratals digitala besök och webbinarier med sammanlagt över 2000 deltagare. Dessa har kommit från alla världsdelar, med länder som Kina, Nederländerna och Danmark i toppen. Intresseområdena från delegationerna varierar stor med allt från energieffektivitet, transport och avfallshantering till social hållbarhet och digitalisering.

– Vi ser att det fortfarande finns ett stort intresse av svenska hållbara lösningar från utländska intressenter och genom att göra besöken digitala har Smart City Sweden lyckats fortsätta att utveckla samarbeten även under pandemin, säger Annika Nilsson, ansvarig handläggare på Energimyndigheten.

Som en del i den digitala satsningen har en film tagits fram som visar svenska lösningar för hållbara städer och Smart City Sweden West har tagit fram en virtuell studietur där lösningar för innovativa och energieffektiva byggnader kan upplevas med eller utan vr-glasögon.

Under 2021 lanseras även en virtuell upplevelse av hållbar transport och mobilitet i Göteborg samt att man kommer kunna ta del av byggprocessen av den fossilfria förskolan Hoppet virtuellt, tack vare samarbete mellan Naturvårdsverket och Göteborgs Stad.
 

För mer information, kontakta:
Sofia Mc Conell, verksamhetsansvarig Smart City Sweden West, Business Region Göteborg, sofia.mcconell@businessregion.se, tel. +46 31 367 61 44

Katarina Clase, näringslivsutvecklare, Smart City Sweden West, Business Region Göteborg, katarina.clase@businessregion.se, +46 31 367 61 03           

Annika Nilsson, Energimyndigheten, annika.nilsson@energimyndigheten.se, +46 16 544 20 63

 

Om Smart City Sweden
Smart City Sweden är ett regeringsuppdrag som syftar till att öka svensk export av hållbara lösningar kopplade till staden. Exportplattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Energimyndigheten. I Smart City Sweden ingår även Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Lantmäteriet, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden samt sex regionala noder som drivs av North Sweden Cleantech genom Kompetensspridning i Umeå, Dalarna Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg, Cleantech Östergötland och Sustainable Business Hub.

Huvudkategori
Underkategori

Tipsa en vän