Social hållbarhet viktigare än någonsin i kristider

28 augusti 2020
Lena Sultanovic Magnusson, processledare Socialt ansvar på Business Region Göteborg
Coronakrisen har satt arbetet med den sociala dimensionen av hållbarhet i blixtbelysning. Fler och fler har insett att framgångsrikt företagande handlar om mer än att maximera försäljningen av varor och tjänster. Företag som tar ansvar för sin roll i samhället vinner inte bara sympati, de attraherar både potentiella kunder och duktiga medarbetare. Och de som integrerar hållbarhetsarbetet i den dagliga verksamheten stärker sin position på marknaden.

När Larry Fink, vd för världens största fondförvaltare Blackrock med SEK 70 000 miljarder i portföljen, för två år sedan slog fast att företag som inte beaktar hållbarhet utgör en finansiell risk, så fick det stort genomslag. Kopplingen mellan hållbarhet och affärsnytta uppmärksammas allt mer och forskningsrapporter* visar att företag som integrerar hållbarhetsarbetet i sin verksamhet blir starkare. Flera branscher har tagit fram färdplaner för hur man ska reducera sin klimatpåverkan genom ett minskat fossilberoende; ett arbete som både skapar nya affärsområden och stimulerar utvecklingen av nya produkter och processer.

Rapporten ”COVID-19 och hållbarhetsinitiativ i svenskt näringsliv”, som kom i maj 2020 och som bygger på rapportering i DI, DN och SvD under februari-april, visar att den sociala dimensionen av ”hållbarhet” har blivit tydlig under coronakrisen. Många företag tog egna initiativ för att bekämpa pandemin och ställde resurser som personal, produktionskapacitet och finansiella medel till det allmännas förfogande. Det har handlat om att låta anställda hjälpa till inom vården, skänka pengar till forskning och ideella organisationer som BRIS eller ställa om produktionen för tillverkning av bristvaror som handsprit och visir.

– Många företag har identifierat hållbarhet i alla dess dimensioner som en viktig affärsfråga. De tar hand om sina anställda, är engagerade i sitt närområde eftersom en dåligt fungerande omgivning påverkar verksamheten negativt och arbetar för att minimera belastningen på miljön. Det kopplar tillbaka till det vi jobbar med på Business Region Göteborg, det vill säga klusterutveckling och Michael Porters idéer om ”shared value”. Det handlar helt enkelt om att göra saker som både bidrar till den egna verksamheten och samhället i stort, säger Lena Sultanovic Magnusson, processledare Socialt ansvar på Business Region Göteborg.
 

Hållbarhetsfrågor allt viktigare vid upphandlingar

När det gäller kriterierna för Göteborgs Stads upphandlingar så finns det, om man tittar på den sociala dimensionen, något som kallas ”upphandlingar med social hänsyn”. Det kan till exempel handla om att den som vinner en entreprenad ska anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Eller så finns det ett ”dialogkrav” där det vinnande företaget träffar inköps- och arbetsmarknadsenheterna för att hitta andra typer av långsiktiga lösningar för de som står utanför arbetsmarknaden.

– Tittar man på miljö- och klimatdimensionen, så finns det upphandlingar med fastlagda kriterier för att nå det hållbara samhället i enlighet med till exempel Global Carbon Project (GCP). Det kommer att gå åt det hållet även när det gäller social hållbarhet, men det kommer att ske på ett inkluderande sätt. Många företag upplever att det till stor del handlar om att kunna erbjuda det lägsta priset, vilket i förlängningen kan leda till att de som vinner pressar sina anställda hårdare. Lägger man större vikt vid hållbarhetskriterier blir det en vinst för samhället i stort, även om priset inte blir det lägsta möjliga, säger Lena.
 

Så arbetar Business Region Göteborg

Sedan ett par år tillbaka har Business Region Göteborg haft i uppdrag att göra det enklare för företag att ta socialt ansvar tillsammans med Göteborgs Stad. Business Region Göteborg utgår från de behov som Göteborgs Stad identifierat i programmet ”Jämlikt Göteborg”. Fokusområdet ”Skapa förutsättningar för arbete” handlar om att guida företag mot de områden där behov finns och att hjälpa dem att hitta människor med rätt kompetens. I det arbetet är kompetensutveckling av central betydelse.

Även enkla instegsaktiviteter är viktiga när det gäller att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att företagen bjuder in till studiebesök för att visa hur en arbetsplats kan se ut och hur det fungerar på det aktuella företaget. Se "Sex enkla tips" nedan. En grupp som är extra viktig i sammanhanget är föräldrar som genom att komma närmare arbetsmarknaden ökar chanserna för sina barn att göra detsamma.

– Ett par timmars insats kan få väldigt stor betydelse för en person som varit utanför arbetslivet under lång tid eller kanske inte ens har arbetat alls. Det skapar kontakter, ger inspiration och innebär en möjlighet att se vad olika yrken handlar om i praktiken. För kvinnor kan det handla om att få förebilder i form av andra kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken. Även om det är ett väldigt långt steg för en vuxen utan den rätta utbildningsbakgrunden, så är det många som har barn och som kommer att kunna prata med dem om de möjligheter som finns i vårt land. Vi vet ju till exempel att långvarigt försörjningsstöd etablerar mönster som kan vara svåra att bryta för nästkommande generation, om de ser sina föräldrar gå hemma utan att jobba, fortsätter Lena.
 

Nätverket för arbetsmarknadsintegration

Business Region Göteborg är med och driver Nätverket för arbetsmarknadsintegration. 2019 hade nätverket som mål att 100 föräldrar skulle komma närmare arbetsmarknaden eller i arbete. Resultatet blev att 48 fick arbete och 123 kom närmare arbetsmarknaden. Bland de 123 finns personer som varit på studiebesök, i praktik eller studerat. Det fanns även flera som fått arbete i gruppen, men det går inte särskilja de som arbetar från de som studerar i statistiken.

– Nu gäller det att satsa på kompetenshöjning, samverkan och hitta strategiska allianser som gör att företagen står bättre rustade för att möta en kris i framtiden. Annars finns det risk att arbetet tappar fart med ökad ojämlikhet som följd. Nätverkets arbetsgrupp betonar att vi måste arbeta hårdare med att lyfta dessa frågor och få med fler arbetsgivare, både privata och offentliga. Vi måste helt enkelt få en mer inkluderande arbetsmarknad, avslutar Lena Sultanovic Magnusson.

 

Sex enkla tips för att komma igång med sociala hållbarhetsarbetet

  • Samtal och fika
  • Arbetsplatsbesök
  • Presentation av företaget
  • Praktik
  • Prao för elever i åk 8 och 9
  • Sommarjobb för ungdomar.

 

De här insatserna är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Huvudkategori

Tipsa en vän