Socialt entreprenörskap viktig framtidskraft för Europa

14 juni 2018
Socialt entreprenörskap viktig framtidskraft för Europa - Ulrike Firniss är ordförande i working group Entrepreneurship and SMEs, Eurocities, sedan fyra år, samt Göteborgs Stads och Business Region Göteborgs affairs representative i Bryssel.
Mer än 11 miljoner människor inom EU arbetar i dag i sociala företag. Och antalet bara växer. Det gör socialt entreprenörskap till en betydande näringslivsfråga och en viktig del av Europas framtida ekonomi.

Idag jobbar 6% av alla anställda i Europa i ett socialt företag och 10% av alla företag opererar inom det sociala området. Och med städer som växer spelar också städernas arbete med att stödja och främja det sociala entreprenörskapet en mycket viktig roll, inte minst för att möta många av de samhällsutmaningar vi står inför. 

Nyligen träffades deltagare från 45 städer i EU:s nätverks- och lobbyorganisation Eurocities för att diskutera och utbyta erfarenheter kring socialt företagande i Europa.

Business Region Göteborg var på plats för att sprida kunskap om Göteborgs Stads satsning på socialt företagande.

Städer i Europa har snarlika utmaningar - hur kan vi arbeta så att vi minskar stuprörstänket och inkluderar socialt företagande i det befintliga ekosystemet för företagande?

Ulrike Firniss, Business Region Göteborgs affairs representatives i Bryssel.

– Vi ser att alla städer tampas mer eller mindre med samma, eller liknande, frågor och utmaningar, betonar Ulrike Firniss, ordförande sedan fyra år för Working Group Entrepreneurship and SMEs i Eurocities samt Göteborgs Stads och Business Region Göteborgs affairs representative i Bryssel.

En av utmaningarna är att hitta fram till en gemensam definition av vad socialt entreprenörskap är i Europa. Bredden av socialt företagande är enormt stor och spänner från små lokala föreningar, större arbetsintegrerande företag till helt nya webbaserade affärsidéer med starkt businessdriv och global inriktning. Och så ser det även ut i Göteborg.

– Så hur vi kan definiera socialt entreprenörskap så att alla är överens om vad det är, var en fråga som diskuterades, säger Ulrike Firniss.

Många städer runt om i Europa arbetar också för att skapa inkluderande och hållbara ekosystem för företagande.

– Städer i Europa har liknande utmaningar som Göteborg där vi också funderar på hur vi kan minska stuprörstänket för att inkludera det socialt entreprenörskapet i det befintliga ekosystemet för företagande, så att socialt företagande får en naturlig plats, betonar Ulrike Firniss.

Vi ser en gemensam utmaning i att fler sociala företag behöver bli mer entreprenöriella för att bli mer stabila på sikt. Det var många städerna på Eurocities också överens om.

Helene Jaktling, kommunikatör för socialt företagande på Business Region Göteborg

En annan utmaning är hur man ska mäta effekten och samhällsnyttan av socialt företagande.

– Det är tydligt att vi behöver hitta samma sätt att mäta effekten av socialt företagande. För hur kan vi i Europa hitta sätt att mäta effekten, på både kort och lång sikt, som många av de sociala företagen bidrar med? säger Ulrike Firniss.

– Och mycket hänger på att vi i Göteborg, liksom övriga europeiska städer, får möjlighet att arbeta långsiktigt med socialt entreprenörskap.

Ett initiativ som väckte europeiskt intresse är stödet från Mikrofonden Väst, där Göteborgs Stad är med och stödjer sociala företag med bland annat hyresgarantier, checkkrediter och mikrolån.

– Stödet via Mikrofonden Väst gör nytta direkt, eftersom det är ett stöd som underlättar vardagen för sociala företag och som också kan vara direkt avgörande för deras överlevnad, säger Helene Jaktling, kommunikatör för socialt företagande på Business Region Göteborg och speciellt inbjuden att tala om Göteborgs Stad och Business Region Göteborgs arbete med socialt företagande på Eurocities.

– Är marginalerna små är det ofta svårt att klara av att en kund inte betalar sin faktura i tid eller att ens kunna få hyra en lokal så att man kan komma i gång med sin verksamhet. Många andra städer visade intresse för den här formen av samverkansstöd som vi utformat i Göteborg, betonar Helene Jaktling.

Helene Jaktling, kommunikatör för socialt företagande på Business Region Göteborg och speciellt inbjuden att tala om Göteborgs Stad och Business Region Göteborgs arbete med socialt företagande på Eurocities.
Helene Jaktling, kommunikatör för socialt företagande på Business Region Göteborg och speciellt inbjuden att tala om Göteborgs Stad och Business Region Göteborgs arbete med socialt företagande på Eurocities.

Hur ser då olika städer på hur sociala företag kan bli hållbara på lång sikt?

– Vi ser en gemensam utmaning i att fler sociala företag behöver bli mer entreprenöriella för att bli mer stabila på sikt. Det var många städerna på Eurocities också överens om, säger Helene Jaktling.

– Och socialt företagande är definitivt en stark framtidskraft för att hitta lösningar på många av våra gemensamma samhällsutmaningar framöver, betonar Ulrike Firniss. 

– Framtiden finns i städernas sätt att hantera den här kraften. Så mycket hänger på att Göteborg, liksom övriga europeiska städer, verkligen får möjlighet att arbeta långsiktigt med socialt företagande. Så att vi på sikt kan få till ett gemensamt europeisk förhållningssätt till socialt entreprenörskap för att också bygga ett mer hållbart och starkare Europa - tillsammans.

EUROCITIES is the network of major European cities. Its members are the elected local and municipal governments of major European cities. Today, The organisation brings together the local governments of over 140 of Europe's largest cities and over 45 partner cities, that between them govern 130 million citizens across 39 countries. Läs mer om Eurocities här>

Eurocities har sammanställt en rapport kring de största utmaningarna och möjligheterna som ett flertal av de städer, bla Göteborg, står inför när det gäller det fortsatta arbetet med socialt företagande i Europa. Läs rapporten här: The role of cities in promoting social entrepreneurship, Eurocities (2018).

Kontakt: Ulrike Firniss, Business Region Göteborg, ulrike.firniss@businessregion.se

Tipsa en vän