Socialt företag skapar trygghet under förlossningen

27 augusti 2018
Duha (t h) är en av Doula & kulturtolks många erfarna doulor som varje år hjälper kvinnor att få en tryggare förlossningsupplevelse.
Tänk dig att du flyttar till ett land där du inte förstår språk eller kultur. Tänk dig att du dessutom är gravid, kanske för första gången. För kvinnor i den situationen i Göteborg finns Doula & kulturtolk – verksamheten som varje år hjälper 300 kvinnor under förlossning och graviditet.

När Christina Nilsson arbetade som barnmorska hände det att icke svensktalande kvinnor kom in till förlossningen utan någon som helst tolkhjälp eller förståelse om vad som skulle ske.

– Ibland fanns det någon anhörig som kunde språket lite bättre, ibland fick vi nöja oss med en tolk på telefon. Det är inte optimalt under en förlossning. Kvinnorna var nästan alltid oroliga och hade svårt att förstå den svenska förlossningskontexten. Jag fick visa med gester och hela min kropp att jag ville väl. Det var inte svårt att leva sig in i deras situation – oron inför förlossningen, stressen att föda i ett nytt land och att dessutom kanske ha varit med om en flykt, säger Christina Nilsson.

För drygt ett och ett halvt år sedan kom hon i kontakt med Doula & kulturtolk, en verksamhet som startade för tio år sedan och i dag med hjälp av doulor lotsar nästan 300 kvinnor per år genom graviditet, förlossning och den första tiden efter. I nätverket finns 28 specialutbildade doulor som fungerar som en länk mellan den gravida kvinnan och det svenska samhället. De täcker in 20 språk, erbjuder samtal inför förlossningen, delar med sig av sin kunskap och är framför allt med som en trygghet när barnet ska komma. Kort sagt: doulan överbryggar kulturella skillnader och har en både informerande och social funktion. Men också en medicinsk.

– Statistiken talar sitt tydliga språk. Utlandsfödda kvinnor får oftare förlossningskomplikationer och barnen mår sämre. Men forskning visar att kvinnor som föder med en doula känner sig tryggare och har mindre behov av smärtlindring, säger Christina Nilsson.

Lösningen blev att gå med i Business Region Göteborgs nätverk för sociala företag. Träffarna kan handla om visioner och affärsplaner, verksamhetsutveckling, administration, ledarskap eller utveckling på ett personligt plan. Eller bara innebära möten som sår frön till samarbeten.

Christina Nilsson, Barnmorska i Göteborg

Doula & kulturtolk gör skillnad och efterfrågan på doulor bara växer. Något som har försatt verksamheten i samma situation som så många andra idédrivna verksamheter som startar med ett ideellt engagemang och frivilliga insatser för att sedan mer och mer anta företagsmässiga former. Doula & kulturtolk kom till en punkt då de kände att de behövde arbeta mer professionellt. Administration och löner, kommunikation och organisation behövde ses över för att skapa rutiner och spara tid. Trots att Doula & kulturtolk har så många uppdrag varje år är organisationen liten: Christina Nilsson är verksamhetsledare på 20 procent samtidigt som hon arbetar på Borås högskola som lektor vid barnmorskeprogrammet. Hennes kollega Rosa Sädås jobbar 60 procent parallellt med sitt jobb som barnmorska på Östra Sjukhuset.

– Jag har tidigare jobbat på sjukhus och på högskola och universitet, men sättet vi arbetar på i Doula & kulturtolk är ju ett helt annat. Ideellt, fast som ett företag på samma gång. Som tur är har vi en doula som är ekonom och som i sin tjänst också sköter löner och administration. Men eftersom vi växer hela tiden kände vi att vi behövde genomlysa hela verksamheten och få strukturer så att vi fungerar smidigare, säger Christina Nilsson.

Christina Nilsson, barnmorska och verksamhetsledare på Doula & kulturtolk.
Christina Nilsson, barnmorska och verksamhetsledare på Doula & kulturtolk.

Lösningen blev att gå med i Business Region Göteborgs nätverk för sociala företag. Christina Nilsson och Rosa Sädås har under våren träffat andra sociala företag och organisationer för att utbyta erfarenheter och hitta nya vägar framåt. Business Region Göteborg vill på det här sättet ta vara på den potential som finns i sociala organisationer och företag i staden. Träffarna kan handla om visioner och affärsplaner, verksamhetsutveckling, administration, ledarskap eller utveckling på ett personligt plan. Eller bara innebära möten som sår frön till samarbeten.

– Nyligen träffade jag bland annat Tikitut, ett företag som var helt nytt för mig trots att vi till och med verkar i samma stadsdel. Och Vägen Ut och Lärjeåns Kök och Trädgårdar ska jag prata mer med eftersom jag ser att vi har mycket gemensamt, säger Christina Nilsson.

Dessutom tycker hon att det är skönt att prata med andra som lägger ned mycket tid och engagemang på samhällsnyttiga projekt.

– Jag känner igen mig i diskussionerna. Många av oss är kvinnor som jobbar för en behjärtansvärd sak och därför har lätt att arbeta för mycket och svårt att sätta gränser. Det är ett viktigt ämne att ta upp.

De som deltar i det sociala nätverket får också möjlighet att träffa en av Business Region Göteborgs konsulter. Då görs dels ett företagstest, dels en uppföljning och verksamhetsöversyn. Konsulten återkopplar därefter med förslag på åtgärder för att lösa problem eller utveckla företaget vidare.

 

De som deltar i det sociala nätverket får också möjlighet att träffa en av Business Region Göteborgs konsulter. Då görs dels ett företagstest, dels en uppföljning och verksamhetöversyn. Konsulten återkopplar därefter med förslag på åtgärder för att lösa problem eller utveckla företaget vidare.

– Att konsultationen dessutom inte kostar något är fantastiskt för oss som ständigt jagar finansiering, säger Christina Nilsson.

Doula & kulturtolk

Affärsidé: Stöd av Doula & kulturtolk erbjuds till kvinnor och dess familjer som föder barn i en miljö där de inte är förtrogna med språket och förlossningskulturen.

Grundades: 2008. Växte fram ur Födelsehuset, en förening som arbetar för en mänskligare förlossningsvård för alla kvinnor. Numera är det föreningen Stöd i födsel och föräldraskap som driver Doula & kulturtolk samt Mammaforum, en mötesplats för kvinnor från andra länder och kulturer. Här umgås man eller deltar i olika arrangemang och kurser som rör mammarollen och relationer, lär sig svenska och mer om samhället.

Finns: I Bergsjön i Göteborg. Doula & kulturtolks koncept har också spridit sig, och liknande verksamheter finns i Stockholm och Halland.

Anställda: Åtta fastanställda doulor samt 20 timanställda.

Hjälper varje år: 300 kvinnor.

Tipsa en vän