Sofia Regestad: "Nu är det Göteborg som drar i fastighetsbranschen"

5 mars 2020
MÖLNDAL ÄR MED OCH BYGGER REGIONENS UTVECKLING Göteborg är en expansiv region, särskilt inom bygg- och anläggningsbranschen. Men det gäller att ta vara på de möjligheter som finns och locka hit fler unga människor. Det menar Sofia Regestad, vd för Mölndalsföretaget Hammarviken Företagsutveckling, i vår intervjuserie med företagsledare i Göteborgsregionen.

Berätta om Hammarviken Företagsutveckling!

– Hammarviken är en familjeägd företagsgrupp som investerar i mindre och medelstora företag, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Vi går ofta in i bolag som står inför någon typ av utmaning. Det kan vara ett lönsamhetsproblem, att man behöver transformera sin affärsmodell eller ett generationsskifte. Vi har också ett inkubatorprogram som heter Yuncture, där unga entreprenörer kostnadsfritt får sitta hos oss och utveckla sina idéer och bolag ihop med oss. 

Varför etablerade ni er i Mölndal?

– Att det blev Eklanda och Mölndal var nog lite av en slump. Vi satt några hundra meter bort på andra sidan kommungränsen mot Göteborg förut, och ville ha nya lokaler i närheten. Men jag tycker att man märker en skillnad – Mölndal är en mindre kommun, vilket innebär att vi som företagare får mer fokus och intresse.

Hur är det att driva företag i kommunen?

– Positivt. Det märks att kommunen fokuserar på näringslivsfrågorna. Sedan är det roligt att Mölndal växer – det är ju en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. 

Göteborgsregionen har ju länge varit inne i en väldigt expansiv fas – är det något som påverkar er?

– Ja, inte minst för oss som är inom bygg- och fastighetsbranschen. I vår bransch har det tidigare varit Stockholm som har varit mest expansivt, men nu är det Göteborg som drar. Vi känner att det är ett bra klimat här nere för företag – lätt att skapa kontakter och bygga nätverk. Vad gäller infrastruktur händer det ju också mycket med Västlänken och projekten kring det, så det är väldigt spännande att befinna sig i den här regionen nu. 

Skulle ni kunna dra nytta av Göteborgsregionens utveckling mer?

– För oss gäller det framför allt att hänga med ännu mer i den positiva utvecklingen. Vi letar också just nu aktivt efter nya bolag och investeringar och tror att vi kan hitta många intressanta företag.

Vilka möjligheter ser du för Göteborgsregionen?

– Göteborgsregionen ligger ju väldigt strategiskt, och har möjlighet att vara en knutpunkt i Skandinavien. Vi har många bra företag här, främst kopplat till industri vilket inte finns på samma sätt i Stockholm. Volvobolagen, SKF, som jag tror står inför intressanta förändringar och mycket annat runt omkring som dessa bolag drar med sig. Vi har också bra skolor och utvecklingshubbar. Jag tror att mycket kan hända om man fokuserar på att lyfta fram detta och profilera Göteborg bland de större städerna i Skandinavien.

Och vilka utmaningar?

– Till exempel så råder det ju bostadsbrist, och jag tror att det kommer att vara svårt att få hit och behålla kompetens när det inte finns någonstans att bo. Finns det bra tillgång till bostäder och intressanta jobb så är det lättare att attrahera folk. Många av de bäst betalda jobben finns också i Stockholm inom tjänstesektorn. Jag tror att man skulle kunna jobba mer på att försöka få hit sådana företag, och visa att det inte bara är industri och tillverkning som gäller i Göteborg. En annan utmaning är den politiska situationen i Göteborgs Stad. Det ser likadant ut i hela Sverige – det finns ingen tydlig politisk majoritet vilket gör det svårt att fatta de beslut som behövs.

Slutligen – vad vill du se ha hänt på ditt företag om fem år?

– Att vi följer med den expansiva trenden och fortsätter utvecklas. Och att vi fortsatt har fokus på ungt företagande, inte minst genom Yuncture. Och så hoppas jag så klart att vi gjort något mer förvärv!

Och i Göteborgsregionen?

– Att även regionen satsar på att attrahera unga hit och främja ungt företagande. Att man börjat beta av lite av de utmaningar och möjligheter som jag nämnde. Det gör man säkert redan i dag, men det måste gå fortare.

 

Hammarviken Företagsutveckling

Grundades: 2004

Antal anställda: cirka 300 i företagsgruppen

Webbsida: www.hammarviken.com

Tipsa en vän

Visa cookie-information