Som ledare måste man ompröva sig själv hela tiden

27 september 2017
Stina Jernhed, projektledare Inspirationsdagen. Foto: Bengt Kjellin
Framtidens konkurrensmedel är allt det du inte kan digitalisera. I en snabbföränderlig värld gäller det att stå på tå, att vara beslutsam i sin vision. Och förstå hur man lockar till sig – och behåller – rätt kompetens. – Allt det här sätter vi i ett begripligt sammanhang den 5 oktober, berättar Stina Jernhed, projektledare för Inspirationsdagen på Business Region Göteborg.

Förra året var temat för Inspirationsdagen Digitalisering. I år vänder vi på hela begreppet och tittar in i det som är framtidens konkurrenskraft – allt som inte går att digitalisera. Ökad globalisering och digitalisering ställer nya krav på både bolag och ledarskap.

– Vad gör ditt bolag unikt i en tid då allt kan kopieras? Hur attraherar och behåller du talanger? Och vad drar du som företagsledare för lärdom av globala och regionala framtidstrender? Detta är några av de frågor vi gärna vill förmedla tankar kring, säger Stina Jernhed.

– Per Schlingmann, som är vår huvudtalare, kommer att fokusera på relationen mellan kultur och talanger som framtidens konkurrensmedel. Han kommer att tala om vikten av människan och hennes förmåga att samarbeta och skapa innovationer för att också generera kundvärde, betonar Stina Jernhed.

Huvudkategori
Underkategori

Inspirationsdagen är vårt största event och ett unikt tillfälle för företagsledare att inhämta ny kunskap och att knyta nya kontakter.

Stina Jernhed, projektledare Inspirationsdagen 2017, Business Region Göteborg

Det ska bli väldigt spännande att lyssna till hans sätt att resonera kring kultur och talang i en snabbt föränderlig värld. Per Schlingmann menar ju att detta också kommer att generera ett förändrat ledarskap i grunden, med tvärsäkerhet i viljan och med förmågan att ta beslut under osäkra förhållanden där man måste ompröva sig själv hela tiden. Och där gäller det att hänga med och förstå hur världen förändras för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig.

Hur vi tar tillvara på talanger och matchar rätt kompetens är ju också en högaktuell fråga i hela Göteborgsregionen.

– Kompetensförsörjningen ser jag som en av de allra viktigaste frågorna i Göteborg just nu, menar Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg. Peter kommer tillsammans med Jenny Hammarberg från EY att framtidsspana samt diskutera globala trender och regionala tillväxtmöjligheter och utmaningar.

Peter Warda, analytiker, Business Region Göteborg
Peter Warda, analytiker, Business Region Göteborg

Det gäller för dig som företagare att stå på tå idag för att kunna locka till sig den bästa kompetensen, men också för statlig och kommunal verksamhet att bättre känna av näringslivets behov i takt med att utvecklingen går allt snabbare, betonar Peter Warda. På Inspirationsdagen kommer vi att väva ihop och förklara hur allt hänger ihop i en global och snabbföränderlig värld och hur man ska tänka som företagare och ledare för att vara konkurrenskraftig.

Hur lockar man då till sig rätt kompetens? Det kommer det nytänkande rekryteringsföretaget Oddwork att prata om. Som experter inom employer branding har de stor erfarenhet av hur man lockar rätt talanger till sitt företag och hur man gör för att också behålla dem. För dagens marknad tillhör inte längre arbetsgivarna, den tillhör talangerna. Och då blir employer branding en viktig kraft som styr vart dagens talanger också söker sig i sina karriärer.

På Inspirationsdagen kommer vi att förklara hur allt hänger ihop i en global och snabbföränderlig värld och hur man ska tänka som ledare för att vara konkurrenskraftig.

Peter Warda, analytiker, Business Region Göteborg

Det blir också sedvanlig prisutdelning till företag inom programmet Expedition Framåt som visat på goda resultat och gott ledarskap under året.

– Det roligaste med den här dagen, utöver kunskap och inspiration, är att vi också lyfter några av de företag och företagsledare som utmärkt sig under året genom priserna Årets tillväxtföretag och Årets företagsledare, menar Stina Jernhed. Och vi jobbar aktivt med att lyfta de nominerade både före, under och efter eventet, för vi vet att många företag känner igen sig i deras berättelser, deras vardag och definitivt i deras utmaningar.

– Inspirationsdagen är vårt största event och ett unikt tillfälle för företagsledare att inhämta ny kunskap och att knyta nya kontakter. Nytt för i år är att vi också öppnat upp för företag som inte är med i programmet vilket lett till att vi totalt har fler än 300 anmälda företagsledare, säger Stina Jernhed.

Med tio års erfarenhet av att jobba med Expedition Framåt ser hon ett skifte mot större efterfrågan på nätverksmöjligheter.

– Mycket kunskap finns att hämta i relationen mellan företagare och i kunskapsutbytet som sker när man möts, på riktigt. Därför känns det helt rätt att bredda Inspirationsdagen som en arena för nätverkande och relationsutbyte. Det är också ett sätt att få fler företag intresserade av vårt tillväxtprogram vilket är vårt uppdrag: att fungera som arena för kunskap och kontakter, berättar Stina Jernhed.

Tipsa en vän