Stenungsunds kommun jobbar kontinuerligt med bemötandefrågor och att utveckla goda relationer

4 maj 2021
Vi fick nyligen veta att Företagsklimatet i Göteborgsregionen har förbättrats kraftigt trots coronapandemin och Stenungsund är den kommun som placerade sig högst. Med sitt tydliga fokus på näringslivsfrågor klättrade kommunen hela nio placeringar i mätningen. 

Alla 13 kommuner i Göteborgsregionen jobbar med näringslivsfrågor på lite olika sätt men med det gemensamma övergripande målet – att skapa minst 120 000 nya jobb fram till 2035. Under hösten har vi lyft fram åtta kommundirektörer som berättat om effekterna på kommunen och näringslivet som pandemin har medfört, vad man ser för utmaningar och hur man jobbar med näringslivsfrågor. Nu lämnar vi över ordet till kommundirektör Kicki Nordberg i Stenungsund. 

Kicki, vilka ord vill du och kommunen ska prägla Göteborgsregionens väg ut ur Covid19 för att stärka näringslivet?

– Gott företagsklimat, framtidstro och stolthet över vår regions förutsättningar. Stenungsund är ett av arbetsmarknadsnaven i regionen med sina kraftfulla internationella kemiföretag som motor för bygdens näringsliv. Vi är också en utpräglad näringslivskommun och vi vill att våra medarbetare ska känna det. Näringslivsperspektivet ska vara levande i alla våra verksamheter. Vi är genuint intresserade av hur företagen har klarat pandemin. Därför utförde vi 100 företagsbesök under 2020 och nu gör vi en uppföljning på dessa besök. Det har varit mycket uppskattat.

Vidare har vi ett långsiktigt arbete i kommunen för att övergå till en serviceorganisation med myndighetsansvar. Vi försöker kontinuerligt jobba med bemötandefrågor och utveckla goda relationer. Vi har nära kontakter mellan Nösnäsgymnasiet, vuxenutbildningen och kemiföretagen. Vi har ett nära samarbete med Molekylverkstaden som är ett science center som ägs av kemiföretagen. Vi har också ett nära samarbete med Hogia gällande fortbildning i programmering för lärare. 

Ni har tagit fram ett näringslivsstrategiskt program. Kan du berätta lite om det?

– Vi har tagit fram ett program som ännu inte är beslutat av kommunfullmäktige. Det följer den process Business Region Göteborg har lett och liknar till formen övriga kommuners program. Parallellt med programmet har vi tagit fram en aktivitetsplan för 2021. Kommunfullmäktige önskade se en starkare förankring i de lokala näringslivet som komplettering till det regionala perspektivet och återremitterade därför ärendet.

Var finns era utmaningar? 

– En av utmaningarna är att hålla näringslivsfokuset levande i alla kommunens verksamheter, och särskilt inom myndighetsutövningen. Vi har som alla arbetsplatser en personalomsättning och en del av våra handläggare och tjänstepersoner byts ut över tid. Vi behöver kontinuerligt utbilda våra medarbetare i företagsperspektiv, vad som är viktiga frågor för företagare i kontakt med kommunen, öka förståelsen för företagarens villkor i kommunens olika verksamheter. Vi påbörjade ett samarbete med Företagarna under 2020 och genomförde utbildningspass tillsammans till kommunens anställda inom samhällsbyggnad och kommunens stödfunktioner. Det föll väl ut och vi planerar för fler insatser under 2021.

Hur kommer företagen i Stenungsund känna av ert utvecklingsarbete om två tre år?

– De kommer att uppleva att intresset för näringslivet är starkt i kommunens verksamheter. De kommer att se att Stenungsund värnar och uppmärksammar företagen och vi kommer att skapa en gemensam berättelse med näringslivet om att Stenungsund är stark och utpräglad näringslivskommun, en motor för arbetsmarknaden i regionen.

Vad vill du skicka med till företagarna Steungsund för att klara av en återhämtning efter det tuffa år vi har bakom oss?   

– Håll ut, ställ om och tänkt nytt! Hitta nya vägar att nå kunder, leverantörer och konsumenter! Sök stöd, sök samarbeten. Ha tro på framtiden! Och hör av dig till kommunen om/när du behöver hjälp. 

Till Stenungsund näringslivswebb
 

Det här är en del av samarbetet inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.
Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

Tipsa en vän

Visa cookie-information