Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19-pandemin

16 juni 2020
Regeringen kommer inom kort att besluta om möjlighet till ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, så kallat stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Stödet utbetalas till de som söker och uppfyller villkoren för stödet.
• Stödet kan sökas av innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller inlandsfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin.
• Ersättningen syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och baseras på schablonberäkningar.
• Stödperioden delas upp i fyra olika perioder fram till 15 september men kan komma att förlängas.

Ersättning kan sökas för en eller flera av perioderna 16 juni–30 juni, 1–31 juli, 1–31 augusti och 1–15 september 2020.

Mer information om stödet och hur man söker hittar du på:
Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19
Regeringens pressmeddelande

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor:
E-postadress: fiskeristod@jordbruksverket.se

Underkategori

Tipsa en vän

Visa cookie-information