Testar framtidens lösningar med verkliga fordon

18 februari 2022
På Lindholmen finns Chalmers fordonslaboratorium Revere – en viktig mötesplats för forskare och fordonsindustrin i Västsverige. Här görs framtidsinriktade tester som bidrar till utvecklingen inom områden som självkörande fordon och aktiv säkerhet. 

Testbädden Revere, Resource for Vehicle Research, startades av Chalmers 2015. Universitetet hade då identifierat ett behov av att hjälpa forskare att genomföra tester med verkliga fordon.  

– Strax innan hade AstaZero, den nya avancerade provbanan mellan Alingsås och Borås, invigts. Vi såg att vi hade många duktiga forskare och en avancerad provbana, men forskarna behövde lite hjälp för att kunna genomföra tester på banan. Där kunde Revere komma in som en länk, berättar föreståndaren Fredrik von Corswant.  

Med finansiering från Västra Götalandsregionen har ett labb, som utgör basen för testbädden, byggts upp på Lindholmen. Det är här Revere har sina fordon utrustade med olika typer av sensorer och annan utrustning för dataloggning och kommunikation, som kan användas både på provbanan och ute i verkligheten. Personbilarna och lastbilarna som specialutrustas kommer från testbäddens nära samarbetspartners, Volvo Cars och Volvo Technology.  

Vikten av att testa i verklig miljö 

De främsta testområdena är självkörande fordon, aktiv säkerhet (förebyggande av olyckor), samt fordonsdynamik – alltså hur krafter och rörelser påverkar fordon på olika sätt. Fredrik von Corswant lyfter vikten av att testa innovationer inom dessa områden i verklig miljö. 

– Datorsimuleringar är såklart ett bra sätt att testa nya idéer på, men du kan inte komma hela vägen. Verkligheten ställer ofta till med problem som inte kommer med i simuleringen, säger han. 

Vanligtvis tar det flera månader att få fram och anpassa ett fordon inför ett test av en ny algoritm, exempelvis för hur en självkörande lastbil ska kunna göra en omkörning. Revere förenklar den här processen.   

– Vi hjälper till att integrera den här algoritmen i vårt egenutvecklade system och ganska snabbt, ofta inom någon dag, kan vi börja testa, förklarar Fredrik von Corswant.  

Företag och forskare kan samverka 

Revere är en viktig mötesplats för fordonstillverkare och andra spelare i branschen. Här får de möjlighet att sjösätta nya idéer och samverka med varandra – och inte minst med forskarna som är knutna till testbädden, som bland annat sitter på expertis inom mjukvaruutveckling.  

Inom testbädden genomförs både korta, små studier och mer omfattande projekt. Just nu pågår exempelvis ett flerårigt test med en lastbil från Volvo som transporterar containrar från Göteborgs hamn till Viared. Lastbilen samlar in en massa data, bland annat kring bränsleförbrukning och hur ofta fordonet behöver göra kraftiga inbromsningar. För företag som Volvo Technology är testbäddens öppna miljö ett gynnsamt komplement till företagets egna labb. 

– Volvo behöver vara aktiva i forskningsprojekt och jobba nära forskare för att ligga i framkant av utvecklingen. Revere-labbet på Chalmers utgör en jättebra plattform för den här typen av samarbete där vi i nära samverkan kan utforma och genomföra olika tester och demonstrera nya tekniska lösningar, säger Lena Larsson, projektledare för forskning och förberedande utveckling inom HCT på Volvo Technology.  

En spännande framtid väntar 

Fredrik von Corswant spår att den kommande tiden kommer att bli minst lika händelserik som de första sex åren – utvecklingen inom AI, elektrifiering och autonoma fordon går i rasande tempo. Sedan en tid tillbaka finns också marina farkoster med på agendan, och även här väntas det hända spännande saker. 

– Det finns otroligt mycket att göra framåt, och här hoppas jag att Revere ska få spela en viktig roll, säger han.  

Huvudkategori

Tipsa en vän