Tillväxt kräver nya strukturer och rutiner

14 oktober 2020
Ett växande företag kan behöva en ny kostym – organisationen passar inte längre och måste utvecklas. Men att hitta rätt kostym är inte alltid lätt. Business Region Göteborgs affärsutvecklare med inriktning på organisation hjälper små och medelstora företag genom processen.

När ett företag växer påverkas alla delar av verksamhetens organisation. Arbetsrutiner och ansvarsområden måste ses över, kanske krävs en ny ledningsstruktur och rapport- och kommunikationssystem behöver ändras. För många entreprenörer är organisationsarbetet en utmaning.

– Att administrera och organisera är sällan något som entreprenörer gillar, men man måste få de här strukturerna på plats för att kunna ta nästa steg i sin tillväxt, säger Robert Orbelin. Han har arbetat med att stötta entreprenörer och småföretag i över 25 år och är en av Business Region Göteborgs affärsutvecklare i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.
 

En vldigt tydlig trend r att vi mnniskor i dag inte bara vill ha ett jobb att g till Vi sker i strre utstrckning en arbetsplats som knns meningsfull och vi vill vara med och pverka menar Robert Orbelin
"En väldigt tydlig trend är att vi människor i dag inte bara vill ha ett jobb att gå till. Vi söker i större utsträckning en arbetsplats som känns meningsfull och vi vill vara med och påverka", menar Robert Orbelin.

Robert Orbelin och fyra andra konsulter i tillväxtprogram är experter inom organisation. De hjälper små och medelstora företag med att bland annat skapa tydlighet och framförhållning, strukturera organisationen, roller och befogenheter, skapa ledningsstrukturer och bygga team.Deras uppdrag kan till exempel vara att ge råd kring hur företaget ska hitta och behålla nyckelkompetenser på kort och lång sikt eller hur ledningen skapar en organisationsmodell som är optimerad för företagets leverans. Konsulterna delar även med sig av sin kunskap och erfarenhet av att använda mål och mätetal för att styra organisationen och ta fram system för uppföljning och rapportering.

Vilka utmaningar ser ni hos små och medelstora företag inom det här området?
– Den stora utmaningen är att forma en organisation som klarar tillväxt på ett smidigt sätt. Så att du inte behöver omorganisera hela företaget, skapa nya rutiner och processer när företaget växer. Du vill inte ha låst in dig i en organisation, säger Madeleine Andrén som är affärsutvecklare och i huvudsak arbetar med ledning och ledningsgrupper.

Madeleine Andrn Business Region Gteborgs konsult i tillvxtprogrammet Expedition Framt
"Den stora utmaningen är att forma en organisation som klarar tillväxt på ett smidigt sätt. Så att du inte behöver omorganisera hela företaget när företaget växer", säger Madeleine Andrén.

– Tiden. Att använda den på rätt sätt är en stor utmaning för små och medelstora företag. Det krävs att du fördelar din tid bra mellan det strategiska och det operativa arbetet. Ibland krävs förändringar. Men det får inte stanna på ett papper, de måste implementeras och bli en del av vardagen. Utmaningen är att verkligen skapa en förändring, säger Karin Henriksson som själv byggt upp två företag och har mångårig erfarenhet från olika typer av organisationer.
 
Karin Henriksson Business Region Gteborgs konsult i tillvxtprogrammet Expedition Framt
"Ibland krävs förändringar. Men det får inte stanna på ett papper, de måste implementeras och bli en del av vardagen. Utmaningen är att verkligen skapa en förändring", säger Karin Henriksson.

– När företag växer och blir större krävs ett helt annat ledarskap. Ofta möter jag väldigt duktiga entreprenörer, som helt plötsligt har en hel arbetsstyrka runt sig som ska fungera. Det spelar ingen roll hur duktig entreprenör du själv är om du inte har sitt team med dig, och för det krävs ledarskap, säger Robert Orbelin.

Vad ser ni för trender i omvärlden och hur bör företagen ta sig an dem?

– En väldigt tydlig trend är att vi människor i dag inte bara vill ha ett jobb att gå till. Vi söker i större utsträckning en arbetsplats som känns meningsfull och vi vill vara med och påverka. Det ställer stora krav på organisationen och ledarna. Den traditionella top-down-organisationen fungerar inte längre. Företag måste ha självstyrande grupper och team, säger Robert Orbelin.

– Det pratas en del om agila organisationer, alltså lättrörliga. Allting går snabbare och snabbare, kunder får information fortare, personal byter jobb och en marknad kan ändras fort. Det kräver lättrörliga organisationer och modiga ledare som vågar släppa kontrollen, säger Madeleine Andrén.

Varför ska ledare i små och medelstora företag ta hjälp av en konsult?– För att du via en extern rådgivare kan få ett bollplank och ett annat perspektiv på din verksamhet. Alla företagsledare behöver ibland stanna upp och ta ett helikopterperspektiv. Att arbeta extra med sin organisation är att fokusera på det viktigaste i verksamheten. Organisationen måste vara tydlig. Det krävs tydliga ansvarsområden och tydlig kommunikation. Ansvarsområdena ska matcha olika personligheter och det är lätt att fastna i sin bild av en person. Med hjälp av en konsult kan nya möjligheter öppnas. Det är viktigt att få möjlighet att vända och vrida på saker för att kunna gå vidare, säger Karin Henriksson.
 

Business Region Göteborgs konsulter inom området Organisation är:
Madeleine Andrén
Karin Henriksson
Alice Orbelin
Robert Orbelin
Philip Wramsby


Läs mer om tillväxtprogrammet Expedition Framåt som ger små och medelstora företag kraft att växa.

Vill du veta mer om Expedition Framåt? Hör av dig direkt till vår koordinator. 

Underkategori

Tipsa en vän