Unik testbädd i digital tvillingstad skapar innovationsmöjligheter för företag

11 mars 2020
I en digital tvilling kan man skapa scenarion för nya planerade områden tillsammans med trafiksimuleringar. Hur kan till exempel självkörande fordon upplevas och fungera?
Virtual Gothenburg Lab (VGL) är nu igång. Det innebär att arbetet med vad som ska finnas, testas och visas i Göteborgs digitala tvilling kan starta. VGL är ett samverkansprojekt för virtuell innovation och sammanlagt är 25 parter involverade i den nya testbädden som nu skapas - och fler är välkomna att delta!

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 kommer en digital tvilling, en tredimensionell kopia av staden (ovan och under jord), att växa fram. Denna kallas Virtuella Göteborg. Virtual Gothenburg Lab är ett tvåårigt samverkansprojekt som kommer att utveckla användbarheten av Virtuella Göteborg.

Inom projektet Virtual Gothenburg Lab samverkar akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom projektet skapas en unik möjlighet att testa och utveckla arbetssätt, verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete.

I en digital tvilling kan man skapa scenarion för nya planerade områden tillsammans med trafiksimuleringar. Hur kan till exempel självkörande fordon upplevas och fungera? Man kan även enkelt utföra sol- och skuggstudier samt buller/ljud och luftkvalitet.

– Det virtuella Göteborg har många möjliga användningsområden, och innebär till stor del att stadens arbetssätt kommer att förändras, samtidigt som dessa nya arbetssätt i sig också bidrar till att skapa ny innovationskraft, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret.

–  Det som är spännande med Virtual Gothenburg Lab är att staden bidrar med sin digitala tvilling och successivt tillgängliggör mer data som i sin tur bidrar till utveckling i samverkan med företag och andra offentliga aktörer. Via Testbädd Göteborg kommer Virtual Gothenburg Lab att knytas till andra testbäddsmiljöer och vi har redan intresse från utländska företag som är nyfikna på hur de kan delta i en satsning som Virtual Gothenburg Lab, säger Lars Bern, verksamhetsansvarig för Testbädd Göteborg, på Business Region Göteborg

Huvudkategori
Lars Bern

– Tekniskt sett kanske vi inte ännu är längst fram i världen, men vår samarbetsförmåga och att vara öppna för idéer och förslag är en styrka vi ska nyttja för att involvera fler och attrahera duktiga människor och företag till vår region.

– Möjligheterna med digitala tvillingar och verktyg som kan tillämpas i den virtuella testbädden är många och vid sidan av ”hårda” frågor som trafik, byggnader och energisystem så kan det här vara en miljö för att koppla mot välfärdsfrågor och demografiska data, säger Lars Bern.

Projektet möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova och är en så kallad testbädd, som är en delad utvecklingsmiljö för test av innovationer.

 

Vill du följa projektet? Läs mer här >>
#virtualgothenburglab

Färgbox

Parter i Virtual Gothenburg Lab:
Göteborgs Stad genom Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten, Social Resursförvaltning, Konsument och Medborgarservice, Intraservice, Lindholmen Science Park genom Visual Arena, AI Innovation of Sweden samt Business Region Göteborg, Göteborgsregionen, Universeum, RISE Interactive, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Cars, Tengbom, Berge, AFRY, Ramboll, Insert Coin, HiQ, OutHere, Atvis, Bumbee Labs, Unicornsulting, Ordrum.

 

Tipsa en vän

Visa cookie-information