Västsverige en av Europas mest innovativa regioner

7 november 2019
Västsverige kliver fram starkast av de svenska regionerna och ligger nu på 12:e plats i Europa, enligt EU Regional Scoreboard som rankar regionernas innovationsförmåga. Men rankingen visar också att innovationskraften hos SME-företagen behöver öka.

Med en indexökning på närmare 3 % tar Västsverige ytterligare kliv i EU:s senaste innovationsmätning, EU Regional Innovation Scoreboard, som lanserades tidigare i år. Detta innebär att Västsverige är en av Europas ledande innovationsregioner – något som påverkar hela regionens attraktionskraft och utländska investeringar.

- En av de viktigaste anledningarna till vår höga ranking är näringslivets FoU-investeringar från regionens starka kluster inom bland annat fordon, kemi och life science, säger Maria Strömberg, Chef för Kluster & Innovation på Business Region Göteborg.

Så är rankingen uppbyggd
I 2019 års ranking bedöms 238 regioner från 23 länder utifrån ett antal indikatorer kring innovation. Rankingen bygger på fyra grupper av indikatorer:

- utbildningsdata och publikationer
- patent-, varumärkes- och mönsterskyddsansökningar
- investeringar i forskning & utveckling

Dessutom ingår en Community Innovation Survey (CIS), en frågeenkät till ett antal företag som får svara på frågor kring sina innovationsaktiviteter såsom utveckling, informationsinhämtning, offentligt finansieringsstöd och investeringar i innovation.

Viktigt att ha med sig är att det samtidigt är lite vanskligt att jämföra regioner med varandra när de geografiska förutsättningarna ser totalt olika ut. I EU:s regionindelning omfattar Västsverige såväl Västra Götalandsregionen som Hallands län, vilket innebär att Västsverige bär upp en hel del glesbygd jämfört med mer kompakta storstadsregioner som t.ex. Zürich eller Köpenhamn.

– Det viktigaste är trots allt att jämföra med sig själv över tid och följa utvecklingen i den egna regionen, säger Maria.

Förbättringspotential för ökad innovationskraft
Genom att studera indikatorerna rankingen kan man se att det finns förbättringspotential i för små- och medelstora företagen i regionen. Det handlar om ytterligare samverkan.

Lars Bern, som är Områdesansvarig för Innovation och arbetar med innovationsfrågan på tvären i alla de klustersatsningar som Business Regions Göteborg driver eller samordnar, berättar mer:

– Vi behöver få fler små och medelstora företag att förstå vad som finns tillgängligt så att företagen kan frigöra sina resurser för att investera i utveckling och innovation. Små och medelstora företag behöver bli ännu bättre på att samverka med andra kring innovation och sedan omsätta det i försäljning av nya lösningar, säger Lars.

I Göteborgsregionen finns en lång tradition av samverkan mellan näringsliv, det offentliga och akademin, och att Västsverige placerar sig i toppen för offentliga-privata sampubliceringar är sannolikt präglat av den västsvenska samarbetsviljan. Men trots detta behövs alltså ytterligare samverkan för att lyfta innovationsförmågan hos de små- och medelstora bolagen.

– Vi är duktiga på att utveckla och testa nya lösningar men indikatorn som visar på hur många av lösningarna som kommer ut på marknaden skulle behöva höjas ytterligare för att skapa konkurrenskraft och tillväxt.

Lotsar företagen i samverkansfrågor
– Vi behöver tydliggöra de samarbeten som redan finns i Göteborgsregionen, stötta nya initiativ och fortsatt stimulera samverkan mellan SME-företag, offentlig sektor och stora bolag. Här vill vi på Business Region Göteborg vara den lots och ’dörr in’ för att hjälpa företagen till ytterligare samverkan och samarbeten, säger Lars.

Tipsa en vän