VD-utblick: Därför ser jag fram emot Cannes

26 februari 2016
När man ger sig in i konkurrensen på en myllrande marknadsplats är det gott att ha riktigt god kvalitet till försäljning.

Det är så jag känner inför årets investerarmässa Mipim i Cannes. Aldrig förr har Göteborgsregionen haft ett starkare erbjudande.

Och aldrig förr har vi förpackat erbjudandet i så attraktiv och genomarbetad form. Med ett helt nytt upplägg i vår monter visar vi upp en innovativ storstadsregion - mitt inne i ett utvecklingssprång.

Men all framgångsrik försäljning måste bottna i helgjutna produkter. Det går inte att snacka sig till långsiktig framgång. De stora aktörer inom finans och fastigheter som ser möjligheterna i Göteborgsregionen vill också ha ett kvitto på hur det har gått hittills.

Det räcker inte att visa upp allt som ska byggas. Vi behöver ge en trovärdig beskrivning av de senaste årens utveckling - för att göra det troligt att Göteborgsregionen kommer att skapa stora värden även framåt.

Vi som bor och verkar i Göteborgsregionen känner till de stora utmaningar som vi delar med många andra växande storstadsregioner. En utmaning är att Göteborgs kärna behöver stärkas med fler människor, bostäder och arbetsplatser.

Denna analys började göras redan för femton år sedan och det som nu håller på att hända är en konsekvens av slutsatserna som drogs då.

Men under de senaste femton åren har det ändå skapats 102 000 nya jobb. Göteborgsregionen har växt med 152 000 nya invånare. Bruttoregionalprodukten har ökat med 51 procent.

I slutet av förra året passerade vår arbetsmarknad för första gången i modern tid Stockholmsregionens, mätt i ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Det är siffror som imponerar också i en internationell jämförelse.

Min kollega Henrik Einarsson, Business Region Göteborgs etableringschef, brukar säga att Göteborgsregionen egentligen överpresterar i utveckling jämfört med Stockholm. Sveriges huvudstadsregion har få utmanare i världen när det gäller ekonomisk utveckling. Så läget är inte så dumt, när vi tar med oss 25 företag från Göteborgs näringsliv till Mipim i Cannes. Vi har mycket att visa upp och vara stolta över.

Tipsa en vän