Vd-utblick: Högtrycket håller i sig

26 september 2016
Det är fortsatt högtryck i Göteborgsregionens näringsliv. Företagen ger sig ut på jakt efter arbetskraft både i Sverige och utomlands. Samtidigt har nog intresset för Göteborgsregionen aldrig varit större.

Vår senaste konjunkturrapport visar att det är fortsatt glödhett i flera branscher. De mest framträdande är fordon och bygg. Men spridningseffekterna till andra näringar är omfattande.

Det gör att jakten på arbetskraft med rätt utbildning blir alltmer intensiv. Det är precis som Dagens Nyheter skriver när min kollega Henrik Einarsson citeras i rubriken: ”Ett enormt driv i Göteborgsregionen just nu”.

Då gäller det att ta frågan om tillgången på kompetens på största allvar. Göteborgsregionen har just nu stora möjligheter. Men flera tillväxthinder måste övervinnas för att de chanser som uppstår ska tas tillvara. Bristen på arbetskraft med efterfrågad kunskap är ett sådant hinder.

I mitten av september besökte jag Charleston i South Carolina, USA. Där har Volvo Cars byggt sin första amerikanska bilfabrik. Det var ett intressant besök på flera sätt.  Båda städerna har en historia av varvskris och ett framgångsrikt återuppbyggt näringsliv.

Men Göteborgsregionen har en stor fördel i att näringslivet lägger så mycket forskning och utveckling här. Det är ett kompetensförsprång som många andra storstadsregioner har anledning avundas.

Det gör också att intresset för Göteborgsregionen ökar för var dag. Ibland blir det väldigt tydligt, som när vi nyligen tog emot en stor delegation med kinesiska investerare representerade China Entrepreneur Club. Ett 30-tal besökande företag stod tillsammans för en omsättning på svindlande drygt 3 000 miljarder kronor.

Men stora företag behöver små företag för att utvecklas och klara sig i konkurrensen. Det syns i andra av de många matnyttiga rapporter som Business Region Göteborg producerar.

Beroendet av storföretagen som arbetsgivare är på väg att minska. Men det behövs fler nystartade företag och mer entreprenörskap. Det startas något färre företag per invånare i Göteborgsregionen än i de båda andra storstadsregionerna.

Vår slutsats är att det behövs ännu mer stimulans av entreprenörskap och att förenkla för nystartare.

I Gamlestaden är vi därför i full gång med att etablera ett entreprenörskvarter där många olika rådgivnings- och stödfunktioner ska kunna samlas.  Det är en extra poäng att detta sker i ett område där tunga delar av Göteborgs näringsliv och nuvarande storföretag har sina rötter.

Patrik Andersson
Vd, Business Region Göteborg

Tipsa en vän